Επικοινωνήστε μαζί μας

COSMΟΤΕ Μισθωμένες Γραμμές

Γενικά

Οι COSMOTE Μισθωμένες Γραμμές (ψηφιακές και αναλογικές) προσφέρουν μόνιμη σύνδεση αφιερωμένης χωρητικότητας και επιτρέπουν την υψηλής ποιότητας σύνδεση μεταξύ δύο σημείων με μεγάλο εύρος ταχυτήτων, από 64 Kbps έως 155 Mbps.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τηλεπικοινωνιακές γραμμές που συνδέουν ένα σημείο μίας επιχείρησης με άλλο της ίδιας (ή τρίτης), χωρίς τη μεσολάβηση σημείων μεταγωγής (κέντρα, switches, routers) του Ομίλου ΟΤΕ. Η εγγυημένη χωρητικότητα που προσφέρεται είναι στην αποκλειστική διάθεση του πελάτη για οποιαδήποτε από τις παρακάτω χρήσεις.

Οι COSMOTE Μισθωμένες Γραμμές χρησιμοποιούνται για τηλεφωνική επικοινωνία, τηλεομοιοτυπία (fax), μετάδοση δεδομένων, μετάδοση ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών προγραμμάτων και σύνδεση τηλεφωνικών κέντρων, συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού, σειρήνων, video cameras). Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πρόσβασης σε άλλες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα COSMOTE Dedicated Internet Access , COSMOTE IP VPN, κλπ.

Μπορείτε να δείτε τους όρους σύμβασης της υπηρεσίας πατώντας εδώ

Σημείωση:  Η υπηρεσία παρέχεται από την ΟΤΕ Α.Ε.