Γενικά

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σου επιθυμεί τη σύνδεση των κεντρικών γραφείων της με τα υποκαταστήματά της, άλλα απομακρυσμένα σημεία, συνεργάτες ή προμηθευτές  για την εξυπηρέτηση της κίνησης σε data, φωνή και εικόνα από ένα ενιαίο δίκτυο, τότε η υπηρεσία COSMOTE IP VPN είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση. 

Εδώ η σύνδεση παρέχεται μέσω του πανελλαδικού ΙΡ MPLS δικτύου του ΟΤΕ με χαρακτηριστικά ασφάλειας και ποιότητας ίδια με αυτά ενός κλειστού ιδιωτικού δικτύου.

Η υπηρεσία μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης (Fixed, Broadband, Wireless, Dial up) ώστε να ικανοποιούνται με τον καλύτερο, αμεσότερο και οικονομικότερο τρόπο οι ανάγκες της επιχείρησής σου.

Εξασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής ενοποιημένων υπηρεσιών (data, φωνή και εικόνα) ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητα για εγγυήσεις ποιότητας μέσω CoS (Class of Service), διαχείριση της υπηρεσίας (MNS) καθώς και back up λύσεις. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για διασύνδεση με σημεία στο εξωτερικό (COSMOTE  IP VPN International).

Σημείωση:  Η υπηρεσία παρέχεται από τον Όμιλο ΟΤΕ Α.Ε.