Γενικά

Για τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων σε ενιαία εταιρικά δίκτυα, ο όμιλος ΟΤΕ σού προτείνει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες COSMOTE Εthernet, που προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες επικοινωνίας με πανελλαδική κάλυψη.

Οι υπηρεσίες COSMOTE Εthernet ικανοποιούν τις ανάγκες για:

  • σύνδεση των σημείων παρουσίας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης για μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων, σε υψηλές ταχύτητες με ταυτόχρονη μείωση του τηλεπικοινωνιακού τους κόστους
  • σύνδεση δικτύων πελατών, προμηθευτών και επιχειρηματικών εταίρων σε ενιαία εταιρικά δίκτυα.

Οι υπηρεσίες του δικτύου απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις με περισσότερα από δύο σημεία παρουσίας, από διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως εταιρίες λιανικού εμπορίου, ασφαλιστικές, τραπεζικές, τουριστικές, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, κ.ά.

Σημείωση:  Η υπηρεσία παρέχεται από την ΟΤΕ Α.Ε.