Γενικά

Εάν οι ανάγκες της επιχείρησή σου για υψηλού επιπέδου ζήτηση σε υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων σε ψηφιακό περιβάλλον είναι αυξημένες, η υπηρεσία COSMOTE ATM Stream του ΟΤΕ αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις. 

Μέσα από τις υψηλές ταχύτητες του δικτύου (που βασίζεται στην τεχνολογία ΑΤΜ) η επιχείρησή σου εξασφαλίζει διασύνδεση με όλους τους συνεργάτες ή πελάτες της, για κοινές ή και διαφορετικές εφαρμογές με τον καθένα, σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός σημείου πρόσβασης.

Πρόκειται για μία ενιαία πλατφόρμα δικτύου για μετάδοση φωνής, δεδομένων και εικόνας με εγγυημένες παραμέτρους ποιότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας.

Η ευελιξία του COSMΟΤΕ ATM Stream επιτρέπει την αύξηση ή μείωση ταχύτητας των συνδέσεων αλλά και των σημείων επικοινωνίας σύμφωνα κάθε φορά με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σου, ενώ επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε ταχύτητας επικοινωνίας έως και 155 Mbps.

Σημείωση:  Η υπηρεσία παρέχεται από την ΟΤΕ Α.Ε.