Εξειδικευμένες Λύσεις

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξειδικευμένες λύσεις σε σημαντικούς τομείς της επιχειρηματικότητας, ο Όμιλος ΟΤΕ προχωρά σε παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, οι ανάγκες του κλάδου του Τουρισμού αλλά και της Υγείας καλύπτονται πλήρως από την γκάμα υπηρεσιών που παρέχονται από τον Όμιλο ΟΤΕ στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε κλάδου, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη – ασθενή.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΟΤE προσφέρει λύσεις στον τομέα της ενέργειας βοηθώντας σημαντικά έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που αναζητούν καλύτερη διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν, αποσκοπώντας τόσο στην οικονομικότερη χρήση της,όσο και στην δημιουργία ενός πιο «πράσινου» προφίλ για την επιχείρησή τους.