Δείτε παρακάτω όλα τα διαθέσιμα site
Δείτε όλα τα site Εγγραφείτε και αποκτήστε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας με ένα μοναδικό λογαριασμό. Εγγραφείτε και αποκτήστε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας με ένα μοναδικό λογαριασμό.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS for YOU» &
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όροι προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU για πελάτες προγραμμάτων σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας & Όροι χρήσης ιστοσελίδας www.cosmote.gr.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τους πελάτες προγραμμάτων κινητής COSMOTE

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99), έχει δημιουργήσει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «COSMOTE DEALS FOR YOU» (εφεξής «Πρόγραμμα»), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιμέρους προωθητικά προγράμματα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι συνδρομητές της σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κάθε επιμέρους προγράμματος.

 Το Πρόγραμμα και τα επιμέρους προγράμματα δύνανται να τροποποιούνται και οι συνδρομητές οφείλουν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr για τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα της COSMOTE.

Κάθε επιμέρους πρόγραμμα διέπεται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι συνδρομητές της COSMOTE θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και προϋποθέσεις τους.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στο Πρόγραμμα.  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του. 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, και σε κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος ή/και των επιμέρους προγραμμάτων καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Διατήρηση Περιεχομένου του Πελάτη

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση του Προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε από το κείμενο ενημέρωσης, αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, που είναι  διαθέσιμο στο σύνδεσμο:  https://www.cosmote.gr/pdf/TermsConditions/Data_Privacy_Notice_Cosmote_Deals_For_You_Mobile.pdf

 

 Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος τροποποιούνται από 08.08.2018 ως ακολούθως:

 

 1. Το παρόν πρόγραμμα έχει αόριστη διάρκεια.  Η ημερομηνία λήξης του Προγράμματος θα ανακοινωθεί στο δικτυακό  τόπο www.cosmote.gr

 

 1. Η COSMOTE επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες  όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων  του παρόντος  θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο δικτυακό τόπο της COSMOTE (www.cosmote.gr)

 

 1. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο site www.cosmote.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE  (συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου,  καρτοκινητής τηλεφωνίας («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT'S UP?», «FROG», «CIAO»).

 

 1. Κάθε Πελάτης της COSMOTE, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») για να λάβει τον κωδικό του θα πρέπει:

 

 1. είτε να αποστείλει κενό γραπτό μήνυμα SMS (εφεξής "SMS") στον πενταψήφιο αριθμό 19019. Η χρέωση για την αποστολή κάθε SMS ανέρχεται στο ποσό των είκοσι λεπτών του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνεται Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας, όπως ορίζεται εδώ. Με την αποστολή του SMS ο αριθμός κλήσης (εφεξής «MSISDN») κάθε Συμμετέχοντα καταχωρείται σε αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα της UPSTREAM. Με την αποστολή κάθε SMS ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό SMS στο οποίο θα περιέχεται ένας μοναδικός  ψηφιακός κωδικός (εφεξής ο «Κωδικός»), με τον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τις παροχές του άρθρου 6 των παρόντων όρων. 
 2. είτε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.cosmote.gr να πραγματοποιήσει είσοδο με τα στοιχεία Πρόσβασης της υπηρεσίας MyCOSMOTE και να επιλέξει «Πάρε τον κωδικό σου online». Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας MyCOSMOTE, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης και τις Προϋποθέσεις της υπηρεσίας MyCOSMOTE. Στην περίπτωση αυτή ο Συμμετέχων, δηλώνει σε ποιο MSISDN επιθυμεί να καταχωρηθεί και να χρεωθεί ο Κωδικός.

Η χρέωση για την απόκτηση Κωδικού μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr ανέρχεται στο ποσό των είκοσι λεπτών του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την αποστολή αιτήματος για την Απόκτηση Κωδικού, το MSISDN κάθε Συμμετέχοντα καταχωρείται σε αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα της UPSTREAM. Με την επιλογή «Πάρε τον κωδικό σου online» μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα στην ιστοσελίδα αντίστοιχα και στο κινητό του, στο οποίο θα περιέχεται ένας μοναδικός  ψηφιακός κωδικός (εφεξής ο «Κωδικός»), με τον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τις παροχές του άρθρου 6 των παρόντων όρων.

 

 1. Κάθε Συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει παραπάνω από τέσσερεις (4) Κωδικούς χωρίς να έχει κάνει χρήση έστω και μία φορά ενός από αυτούς σε μια από τις Κατηγορίες του άρθρου 9 των Προγραμμάτων 1Α &1Β.

 

 

 

7.   ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

 

 1. Κάθε Κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά σε κάθε Κατηγορία σύμφωνα με τους όρους κάθε Κατηγορίας όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (εξαιρουμένων των περιπτώσεων 7.3, 7.4 & 7.5 παρακάτω)
 2. Κωδικός που χρησιμοποιήθηκε σε μία Κατηγορία ακυρώνεται μόνο γι αυτήν την χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις υπόλοιπες Κατηγορίες σύμφωνα με τους όρους κάθε μίας από αυτές (εξαιρουμένων των περιπτώσεων 7.3, 7.4 & 7.5 παρακάτω).
 3. Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί για κάποια παράσταση σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Θέατρα  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα εκ των υπολοίπων θεάτρων αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.
 4. Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποια προσφορά της κατηγορίας CORAL όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω, o ίδιος Κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες προσφορές της CORAL αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.
 5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να έχει στην κατοχή του μέχρι τέσσερεις (4) ενεργούς κωδικούς και να  χρησιμοποιήσει ημερησίως μέχρι δύο (2) ενεργούς Κωδικούς για κάθε Κατηγορία. Οι δύο Κωδικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μαζί είτε χωριστά ανά Κατηγορία σύμφωνα με τους όρους αυτής. Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων των δύο (2) Κωδικών ανά ημέρα και ανά Κατηγορία. Ειδικά για την προσφορά των Village Cinemas μπορούν να χρησιμοποιηθούν ημερησίως έως τέσσερεις (4) Κωδικοί.
 6. Η διάρκεια ισχύος του Κωδικού είναι δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του και η ημερομηνία λήξης του αναφέρεται στο  SMS που λαμβάνει ο Συμμετέχων.
 7. Με τη χρήση ενός Κωδικού σε οποιαδήποτε Κατηγορία ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να στείλει νέο SMS για να λάβει ένα καινούριο  Κωδικό ο οποίος έχει ισχύ δύο (2) εβδομάδες.
 8. Πριν τη χρήση του κάθε Κωδικός ελέγχεται εάν είναι έγκυρος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του, θεωρείται άκυρος και δεν μπορεί να γίνει χρήση του.
 9. Σημειώνεται ότι για τα Village Cinemas, σε περίπτωση  αποστολής μηνύματος από Συμμετέχοντα ημέρα Τετάρτη και μέχρι τις 04:00 π.μ. της Πέμπτης που ακολουθεί, ο Κωδικός  θα ισχύει και για την ίδια ημέρα, δηλ. την Τετάρτη (συμπεριλαμβανομένων των προβολών που ξεκινούν το αργότερο μέχρι τις 04:00 π.μ. της Πέμπτης που ακολουθεί), καθώς και για την επόμενη Τετάρτη. Το αντίστοιχο ισχύει και για την κατηγορία Pizza Fan, Δωδώνη και CHILLBOX που αναφέρεται στο άρθρο 9.
 10. Οι παροχές του Προγράμματος σε κάθε Κατηγορία δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις στην ίδια Κατηγορία που προσφέρονται από την αντίστοιχη εταιρεία.

 

 1.       ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

 1. Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού με το οποίο έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα 1. Οι Κωδικοί και τυχόν φυσικά κουπόνια που παραδίδονται κατά τη χρήση τους είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η COSMOTE και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα 1 εταιρείες/φορείς δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί  δεν κάνουν χρήση των Κωδικών εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορεί να κάνει χρήση των Κωδικών λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθενται οι προσφορές κάθε Κατηγορίας (πχ εξάντληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις,  εξάντλησης θέσεων για τις δραστηριότητες,  μη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης λόγω αδυναμίας του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου διανομής της  Pizza Fan κλπ).

 

 1. H COSMOTE εγγυάται ότι κάθε Κωδικός αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο  στον αριθμό κινητού (MSISDN) του Συμμετέχοντα από τον οποίο εστάλη προηγουμένως μήνυμα προς τον αριθμό 19019, και δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση του στην περίπτωση που ο Συμμετέχων  κοινοποίησε εκούσια ή ακούσια τον κωδικό σε τρίτους. Η υπηρεσία ισχύει αποκλειστικά για τον κάτοχο της κάρτας sim ή για τον κάτοχο της σταθερής σύνδεσης ή για τον κάτοχο της κάρτας COSMOTE TV και επομένως του ψηφιακού κωδικού και δεν μεταφέρεται σε άλλους.

 

 1.  Η διαθεσιμότητα των θέσεων δεν είναι εγγυημένη και οι Συμμετέχοντες δε διατηρούν καμία προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων πελατών. Η μη διαθεσιμότητα θέσεων ή μη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης λόγω αδυναμίας του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου δεν εγείρει καμία υποχρέωση προς τον Συμμετέχοντα, από καμία από τις εμπλεκόμενες COSMOTE, ή προς οποιαδήποτε εταιρεία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

 1.  Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή η ακύρωση της χρήσης των φυσικών κουπονιών, η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

 

 1. Κάθε εισιτήριο αποτελεί άδεια για την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

 

 1.  Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών τους  χωρίς προειδοποίηση. Η COSMΟΤΕ δεν φέρει  καμία ευθύνη για αλλαγές  των τιμών. 

 

 1. H COSMOTE  και οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα επιφυλάσσονται ως προς τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όλες τις περιπτώσεις που προβολές ταινιών ή παραστάσεων ακυρώνονται από υπαιτιότητα του διανομέα τους ή από υπαιτιότητα τρίτων.

 

 1. Η αγορά εισιτηρίων μέσω ηλεκτρονικών σελίδων προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η COSMOTE δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους για την αγορά εισιτηρίων  ή προϊόντων, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές αυτού. Περαιτέρω, η COSMOTE και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ της άνω αιτίας. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους όρους εγγραφής κάθε ιστοσελίδας.

 

 1. Η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αποστολή των Κωδικών.  Διευκρινίζεται ότι η COSMOTE και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεν είναι δυνατή η κάποια από τις παραπάνω παροχές του Προγράμματος. Η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης παραστάσεων ή προβολών καθώς και για τη μετάβαση των Συμμετεχόντων στους χώρους των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 

 1. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Αθανασία Λήδα Λάβδα με έδρα την Αθήνα (οδός Ζωοδόχου Πηγής 12-14). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο.  Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια της Υπηρεσίας και του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι και στο Site της COSMOTE www.cosmote.gr.

 

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται από πενταμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE και των Εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

 

 1. Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ακόλουθες Κατηγορίες: 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  1Α: ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ

 

Το πρόγραμμα «ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ» παρέχεται σε συνεργασία με:

 • την ανώνυμη εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.» (εφεξής «ΑΖΠ») που εδρεύει στην Θέση Γιαλού, στα Σπάτα
 • το «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, επί της Λεωφόρου Συγγρού 387 (εφεξής «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ»)
 •  την «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Δωδώνη») που εδρεύει επί της Δωδώνης 31 στην Παλλήνη Αττικής
 • την «ΤΣΙΛΜΠΟΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ-ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (εφεξής «CHILLBOX»)  που εδρεύει επί της Δωδώνης 31 στην Παλλήνη Αττικής
 • το Ίδρυμα - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», που εδρεύει στη Θέρμη (εφεξής «ΝΟΗΣΙΣ»)
 • το «Σωματείο Ελληνικοί Χοροί - Δόρα Στράτου», με έδρα Σχολείου 8, Πλάκα, 105 58 Αθήνα (εφεξής «ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ»)
 • την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία Great Escape IKE, που εδρεύει στην  Αθήνα, Λεπενιώτου 12 (Ψυρρή) (εφεξής «Great Escape»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CORAL A.E. HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Ηρώδου Αττικού 12Α) (εφεξής «Coral»)
 • την ανώνυμη εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα A.E.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, (οδός Καναπιτσερή – Ηλ. Βενέζη – Στ. Μυριβήλη) (εφεξής «Allou Fun Park»)
 • την ατομική επιχείρηση ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα, Διοχάρους 11 (εφεξής «Athens Clue»)
 • την ΛΑΒΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (εφεξής «Patras Clue»)
 • την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Κτίριο 14Β (εφεξής «GOODY’S»)
 • την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Κτίριο 14Β, (εφεξής «everest»)
 • το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα (Θησείο, Λόφος Νυμφών), εφεξής «Εθνικό Αστεροσκοπείο»
 • η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στη Βάρη Αττικής επί της οδού Αναγυρούντος αρ. 8 (εφεξής «Astir Beach»)

 

και με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UPSTREAM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξής η «UPSTREAM») που εδρεύει στο Γέρακα (οδός Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας).

 

Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (ΑΖΠ): Οι Συμμετέχοντες δύνανται  να αγοράσουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4) εισιτήρια στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς).  Ο Κωδικός ισχύει κάθε Τρίτη & Πέμπτη για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημέρα λήψης του, εξαιρουμένων των αργιών (25η Μαρτίου, 01 Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του Κωδικού είναι η αγορά και ενός εισιτηρίου ενηλίκου. Ο Κωδικός δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση με επιπλέον χρέωση (πχ. Εκπαιδευτική παρουσίαση Θαλάσσιων Θηλαστικών, Ξεναγήσεις, κ.α.)

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού στα ταμεία, κατά την είσοδό του στο ΑΖΠ.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: TREKKING HELLAS: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να  αγοράσουν συμμετοχή για δύο (2) άτομα σε μία (1) δραστηριότητα στην τιμή της μίας (1) συμμετοχής, ή τέσσερις (4) συμμετοχές σε δύο (2) δραστηριότητες στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) για τις δραστηριότητες της TREKKING HELLAS που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων. Η αναλυτική κατάσταση των δραστηριοτήτων της TREKKING HELLAS που παρέχονται μέσω του Προγράμματος αναφέρονται στο www.cosmote.gr. Τα γραφεία της TREKKING HELLAS που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

 

1. Δυτική Θεσσαλία

Έδρα: Κρηνίτσα, 42100 Τρίκαλα,

Τηλ: Θανάσης Σαμούρης 24310 87964 και 6977 451953, fax: 24310 87794

Email:thessalia@trekking.gr

09:00-17.00 από Δευτέρα-Παρασκευή

2. Σαντορίνη

Έδρα: Περίβολος, Βλυχάδα Σαντορίνης

Τηλ: Στέφανος Σιδηρόπουλος 6973407471

Email: cyclades@trekking.gr

Από Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-17.00

3. Ανατολική Θεσσαλία

Έδρα: Βελίκα Μελιβοίας Λάρισα 40003

Τηλ/fax: Ζωή Σαραφείδου και Νίκος Ντάγκας 24940 51809 και 6981 442158

Email: larissa@trekking.gr

Κάθε Κωδικός ισχύει για μία ημέρα από τις επόμενες δύο βδομάδες από την ημερομηνία λήψης του από τον Συμμετέχοντα.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τις δραστηριότητες στα γραφεία της TREKKING HELLAS που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τους ακόλουθους τρόπους: α) να καλέσει στο γραφείο της περιοχής που επιθυμεί & να αναφέρει τον Κωδικό, β) να κάνει χρήση του Κωδικού μέσω της ιστοσελίδας www.trekking.gr ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή.

 

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες  μπορεί να γίνει, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να πραγματοποιείται η δραστηριότητα τη συγκεκριμένη ημέρα και να έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν  δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  εισιτήρια στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) για να παρακολουθήσουν τις ημέρες ΤΕΤΑΡΤΗ ή ΠΕΜΠΤΗ ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ την προβολή που επιθυμούν από τις προβολές των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 και η οποία είναι διαθέσιμη για το κοινό στο ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ (Λ.Συγγρού 387, Π.Φάληρο) σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα προβολών.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για το ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ επιδεικνύοντας στο ταμείο – εκδοτήριο του Ιδρύματος Ευγενίδου τον Κωδικό και στη συνέχεια να αγοράσει δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός. Ο Κωδικός ισχύει για την αγορά στο ταμείο – εκδοτήριο του Ιδρύματος Ευγενίδου εισιτηρίων που αφορούν στις προβολές των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, από Τετάρτη έως και Παρασκευή.

 

Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την επιθυμητή προβολή. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τις παραστάσεις του ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ, πλην της ακυρώσεως των εισιτηρίων, μπορούν να γίνονται μόνο από το εκδοτήριο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά ενός εισιτηρίου αντίστοιχης αξίας σε ευρώ με την τιμή του κανονικού εισιτηρίου της κάθε παράστασης/προβολής που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ο Κωδικός δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Ιδρύματος Ευγενίδου με επιπλέον χρέωση.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Δωδώνη: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) παγωτά στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  παγωτά στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Δευτέρα ή Τετάρτη, από τα καταστήματα Δωδώνη. Ο κωδικός ισχύει για αγορά ατομικής συσκευασίας παγωτού κυπελλάκι ή χωνάκι δηλαδή έως τρεις (3) μπάλες παγωτού και έως δύο (2) γαρνιρίσματα (επιλογή από σιρόπια) ανά συσκευασία. Η προσφορά ισχύει για όλες τις γεύσεις παγωτού που προσφέρονται στο εκάστοτε κατάστημα και δεν ισχύει για σερβίρισμα ή κατανάλωση εντός των καταστημάτων. Η χρέωση γίνεται στο παγωτό και το συνδυασμό γαρνιρισμάτων με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Εναλλακτικά, οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) ροφήματα καφέ στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  ροφήματα στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Τρίτη ή Πέμπτη, από τα καταστήματα Δωδώνη.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τη Δωδώνη επιδεικνύοντας στο ταμείο/ εκπρόσωπο  του καταστήματος Δωδώνη τον Κωδικό και να αγοράσει δύο παγωτά στην τιμή του ενός ή δύο ροφήματα καφέ στην τιμή του ενός σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

Τα καταστήματα Δωδώνη στα οποία ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του κωδικού αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: CHILLBOX: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) εδέσματα γιαουρτιού (frozen yogurt) στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  εδέσματα γιαουρτιού στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Δευτέρα ή Τετάρτη, από τα καταστήματα CHILLBOX εντός Ελλάδος . Ο κωδικός ισχύει για αγορά ατομικής συσκευασίας frozen yogurt (βάρος έως 399 γραμμάρια συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν γαρνιρισμάτων ανά συσκευασία). Η προσφορά ισχύει για τα καταστήματα CHILLBOX εντός Ελλάδος (τα οποία αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr) και για όλες τις γεύσεις frozen yogurt που προσφέρονται στο εκάστοτε κατάστημα. Η χρέωση γίνεται στο frozen yogurt με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Εναλλακτικά, οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) ροφήματα καφέ στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  ροφήματα στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Τρίτη ή Πέμπτη, από τα καταστήματα CHILLBOX.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τα CHILLBOX επιδεικνύοντας στο ταμείο/ εκπρόσωπο  του καταστήματος CHILLBOX τον Κωδικό και να αγοράσει δύο frozen yogurt στην τιμή του ενός  ή δύο ροφήματα καφέ στην τιμή του 1 σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: ΝΟΗΣΙΣ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) για να παρακολουθήσουν το Σάββατο προβολές στο Πλανητάριο ή/ και να επισκεφθούν το Μουσείο Τεχνολογίας του ΝΟΗΣΙΣ. Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) εισιτήρια στην τιμή των δύο (2).

      Οι δυνατότητες που δίνονται στους Συμμετέχοντες δηλαδή είναι είτε:

α) αγορά δύο (2) εισιτηρίων  για το Πλανητάριο στην τιμή του ενός (1) είτε

β) αγορά δύο (2) εισιτηρίων  για το Μουσείο στην τιμή του ενός (1) είτε

γ) αγορά δύο (2) εισιτηρίων, δηλαδή ενός (1) για το Πλανητάριο και ενός (1) για το Μουσείο και παροχή του φθηνότερου εισιτηρίου εκ των δύο δωρεάν.

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του, για την ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ.

Σε περίπτωση που τα δύο εισιτήρια είναι διαφορετικής αξίας ο Συμμετέχων θα χρεωθεί το εισιτήριο με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Από την προσφορά εξαιρούνται οι ημέρες που το ΝΟΗΣΙΣ παραμένει κλειστό κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και Πρωτοχρονιά, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δεκαπενταύγουστος, 26η Οκτωβρίου (Αγ. Δημητρίου), Χριστούγεννα. Για επιβεβαίωση συνίσταται οι Συμμετέχοντες να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το ΝΟΗΣΙΣ στον αριθμό 2310 483 000 πριν από την επίσκεψή τους.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για το ΝΟΗΣΙΣ επιδεικνύοντάς τον στο ταμείο και να αγοράσει (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) εισιτηρίων για είσοδο στο Πλανητάριο ή/και στο Μουσείο Τεχνολογίας του ΝΟΗΣΙΣ. Ο Κωδικός εξαργυρώνεται μόνο για αγορά εισιτηρίων για είσοδο στο Πλανητάριο ή/και στο Μουσείο Τεχνολογίας του ΝΟΗΣΙΣ και δεν συμπεριλαμβάνει αγορά εισιτηρίου οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του ΝΟΗΣΙΣ. Προϋπόθεση εξαργύρωσης του κωδικού για αγορά εισιτηρίων για το Πλανητάριο αποτελεί η διαθεσιμότητα θέσεων για τις συγκεκριμένες προβολές.

Το πρόγραμμα προβολών του ΝΟΗΣΙΣ αλλάζει περιοδικά. Η εξαργύρωση του Κωδικού θα γίνεται για ισχύουσες κατά τον χρόνο εξαργύρωσης παραστάσεις.

Το πρόγραμμα προβολών του Πλανητάριου αναφέρεται στο σύνδεσμο www.noesis.edu.gr/index.php?action=planitario.

Πληροφορίες για το Μουσείο Τεχνολογίας και τα τρία εκθετήριά του αναφέρονται στο σύνδεσμο www.noesis.edu.gr/index.php?action=ekthetiria

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η: ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται:

 • από 27 Μαΐου έως 20 Σεπτεμβρίου: κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) για να παρακολουθήσουν χορευτική παράσταση, στο ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ "ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ", με ανώτατο όριο δύο (2) Κωδικούς ανά ημέρα χρήσης ανά αριθμό κλήσης (εφεξής «MSISDN») ή
 • καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να αγοράζουν δύο ετήσιες (2) συνδρομές (εγγραφές) για μαθήματα χορού στην τιμή της μίας (1).

 

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του.

Σε περίπτωση που τα δύο εισιτήρια είναι διαφορετικής αξίας ο Συμμετέχων θα χρεωθεί το εισιτήριο με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθεσιμότητα εισιτηρίων για τις παραστάσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού αναφορικά με τις χορευτικές παραστάσεις, εξαργυρώνοντάς τον στο εκδοτήριο εισιτηρίων του ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ "ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ". Αναφορικά με τα μαθήματα χορού μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού κατά τη διαδικασία εγγραφής τους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ: GREAT ESCAPE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1), για είσοδο κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στα Escape Rooms. Η αξία εισιτηρίου για είσοδο δύο (2) ατόμων στα Escape Rooms είναι 6 Ευρώ/άτομο δηλαδή 12 Ευρώ ανά εισιτήριο το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει δύο (2) άτομα.

Προϋπόθεση για τη χρήση της προσφοράς είναι η ελάχιστη συμμετοχή τεσσάρων (4) ατόμων ανά Escape Room. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά την αγορά των εισιτηρίων στο ταμείο της Εταιρείας. Οι Συμμετέχοντες μπορούν επίσης να κάνουν χρήση του Κωδικού εισάγοντάς τον κατά τη διαδικασία προκράτησης στο site της Εταιρείας http://greatescape.gr, όπου θα μπορούν να βλέπουν το όφελος στην τελική τιμή από την υπολογιζόμενη έκπτωση. Για λόγους ελέγχου διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη η προκράτηση μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω του site του Great Escape.

Η προσφορά ισχύει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, για όλες τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης.  

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ: CORAL: Οι Συμμετέχοντες με κάθε κωδικό μπορούν να επισκεφθούν ένα πλυντήριο αυτοκινήτων των πρατηρίων Shell για το πλύσιμο του οχήματός τους και να πραγματοποιήσουν δύο (2) πλυσίματα αυτοκινήτου στην τιμή του ενός (1).

Το δωρεάν πλύσιμο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετικό όχημα από το όχημα που πραγματοποίησε το αρχικό πλύσιμο, με την επίδειξη του κουπονιού.

Το δωρεάν πλύσιμο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε την ίδια ημέρα που πραγματοποιήθηκε το αρχικό πλύσιμο είτε διαφορετική ημέρα, με την επίδειξη του κουπονιού εντός 30 ημερών, εφόσον το όχημα είναι κατηγορίας «επιβατικό» (εξαιρούνται μικρά φορτηγά, ημι-φορτηγά, φορτηγά, ρυμουλκούμενα).

Το δωρεάν πλύσιμο θα πραγματοποιείται μόνο στο ίδιο πρατήριο από το οποίο έγινε η αγορά της προσφοράς και η χρήση του Kωδικού.

Η προσφορά «δύο (2) πλυσίματα αυτοκινήτου στην τιμή του ενός (1)», ισχύει από Δευτέρα έως και Πέμπτη για διάστημα  30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά της προσφοράς και η χρήση του Kωδικού, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών που έχουν επιλέξει την προσφορά θα πρέπει να προηγείται τις επίσκεψης τους τηλεφωνική επικοινωνία για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας πλυσίματος με Ραντεβού.

Αν ο πελάτης δεν έχει στη διάθεσή του το κουπόνι του δωρεάν πλυσίματος δεν μπορεί να κάνει χρήση της προσφοράς.

Η υπηρεσία πλυσίματος αυτοκινήτου γίνεται σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του πλυντηρίου και εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.

Κάθε Κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης του από τον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα πελάτη της COSMOTE. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του Κωδικού θα αναγράφεται στο απαντητικό γραπτό μήνυμα (SMS) της COSMOTE προς τον Συμμετέχοντα.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες θα δηλώνουν τον Κωδικό στα ταμεία των Πρατηρίων -την ημέρα που επισκέπτονται το πρατήριο για πλύσιμο του οχήματός τους- και θα παραλαμβάνουν ένα κουπόνι με τη σφραγίδα του Πρατηρίου με το οποίο μπορούν να επωφεληθούν της έκπτωσης που αφορά σε ένα δωρεάν πλύσιμο οχήματος εντός 30 ημερών.

Οι Συμμετέχοντες θα κάνουν χρήση του Κωδικού που θα τους δίνει προς το σκοπό αυτό η COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράμματος DEALS for YOU σε οποιοδήποτε πρατήριο Shell  που συμμετέχει στην προσφορά του πλυντηρίου, όπως αναφέρεται στο www.cosmote.gr.

Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποια προσφορά των κατηγοριών CORAL, o ίδιος Κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες προσφορές της CORAL αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΒ:  ALLOU FUN PARK: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται να αγοράσουν δύο (2) ημερήσια πάσα Allou! Pass στην τιμή του ενός (1) για είσοδο στο Allou Fun Park.

Η προσφορά θα ισχύει τις εξής ημέρες κατά τις οποίες λειτουργεί το πάρκο, για τα παρακάτω διαστήματα:

•      για την περίοδο από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου: Δευτέρα & Τρίτη

•      για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως  και 15 Δεκεμβρίου : Δευτέρα έως Πέμπτη

•      για την περίοδο από 15 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου: Δευτέρα έως Πέμπτη

 

Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) ημερήσια πάσα Allou! Pass στην τιμή των δύο (2).

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Εταιρείας.

 

Από την προσφορά εξαιρούνται:

•      το διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως και 15 Ιανουαρίου

•      το διάστημα από το (εκάστοτε) Σάββατο Λαζάρου έως και την (εκάστοτε) Κυριακή του Θωμά,

•      όλες οι επίσημες αργίες

 

Η προσφορά παρέχεται στην αρχική τιμή του Allou! Pass και δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες του Allou! Fun Park. Όπως ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους επισκέπτες του πάρκου, αν λόγοι  ανωτέρας βίας (όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργία κλπ) επιβάλλουν το πάρκο να παραμείνει κλειστό, θα απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό όπως σε όλους τους επισκέπτες του πάρκου, έτσι και στους κατόχους του κωδικού «COSMOTE DEALS FOR YOU».

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔ: ATHENS CLUE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1), από Δευτέρα έως και Πέμπτη πλην των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου όπου η προσφορά θα ισχύει για όλες τις ημέρες της εβδομάδος

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά την αγορά των εισιτηρίων στο ταμείο της Εταιρείας.

Από την προσφορά εξαιρούνται οι επίσημες αργίες και οι ημέρες όπου κάποιο κατάστημα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (π.χ. λόγω εργασιών).

Για λόγους ελέγχου διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη η προκράτηση μέσω τηλεφώνου.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΕ: PATRAS CLUE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αγοράζουν να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1).

Η προσφορά θα ισχύει από Δευτέρα έως και Παρασκευή για τα δωμάτια Pandemic, MI:Double Agent, Prison Break, John Monroe Office και  CSI Patras. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για το διάστημα που η προσφορά ισχύει από Δευτέρα έως και Παρασκευή, είναι η ελάχιστη συμμετοχή 3 ατόμων ανά δωμάτιο.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά την αγορά των εισιτηρίων στο ταμείο της Εταιρείας.

Κάθε Κωδικός ισχύει για μία ημέρα από τις επόμενες δύο βδομάδες από την ημερομηνία λήψης του από τον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες που μπορεί να γίνει χρήση του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα της COSMOTE προς τον συμμετέχοντα.

Από την προσφορά εξαιρούνται οι επίσημες αργίες και οι ημέρες όπου το κατάστημα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (π.χ. λόγω εργασιών).

Για λόγους ελέγχου διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη η προκράτηση μέσω τηλεφώνου.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΣΤ: GOODYS: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, θα δύνανται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη σε οποιοδήποτε κατάστημα συμμετέχει στην προσφορά  ή για παραγγελία μέσω του call center ή/και του web delivery  να αγοράζουν ένα EXTREME BURGER και να λαμβάνουν ως δώρο ένα BURGER απλό ή DELUXE ίσης ή μικρότερης αξίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε Καταστήματος.

Η προσφορά ισχύει για όλα τα καταστήματα Goody’s Burger House & Goody’s, για παραγγελίες delivery μέσω www.goodysdelivery.gr μέσω της εφαρμογής Goody’s και του τηλεφωνικού αριθμού 18365.

Σε κάθε παραγγελία (μεμονωμένη απόδειξη) μπορείς να εξαργυρώσεις μόνο έναν κωδικό.

H προσφορά δεν ισχύει για τα καταστήματα εντός καραβιών, αεροδρομίων και  Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) ή για ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω ιστοσελίδων τρίτων συνεργατών (π.χ. Affiliated Sites ή/και  food aggregators).

Από την προσφορά εξαιρούνται το BBQ Pulled Pork Βurger ,το BBQ Pulled Beef Βurger καθώς και η κατηγορία Chicken Burgers.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Σε κάθε παραγγελία (μεμονωμένη απόδειξη) μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο ένας Κωδικός. Κάθε Κωδικός θα ισχύει για μία εξαργύρωση και θα πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1Β: Έκπτωση

 

Το πρόγραμμα «Έκπτωση» παρέχεται σε συνεργασία με

 • την ανώνυμη εταιρεία «VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «VILLAGE») που εδρεύει στην οδό 40,2χλμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Παιανία
 • την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Πεντέλης, αρ. 73 (εφεξής η «PIZZA FAN»)
 • την επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121 (εφεξής «CAME PHOTOGRAPHY»)
 • την επιχείρηση Enovaway Υπηρεσίες Διαδικτύου ΑΕ που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αγγ. Σικελιανού 12 (εφεξής «KoolFly»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CORAL A.E. HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Ηρώδου Αττικού 12Α) (εφεξής «Coral»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ν. Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επί του 57ου χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (εφεξής «MyShoe»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΕ ART OF COMEDY A.E», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Φιλικών 86 & Βάμβα (εφεξής «ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ» ή «ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ»)
 • την Agnus Dei Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, που εδρεύει Αγ. Βαρβάρας 2-4 Π. Φάληρο (εφεξής «PLANET»)
 • την ανώνυμη αεροπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη 31, 145 64), εφεξής «AEGEAN»
 • την επιχείρηση  ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που εδρεύει στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, αρ. 7, Αθήνα με υποκατάστημα α) το «ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου, αρ. 10, Αθήνα (εφεξής «Θέατρα ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΩΝ»)
 • τη «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αριθμός 68 (εφεξής «Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ»)
 • την PRODOMO A.E. & ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στο ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΗΛΕΙΑΣ εφεξής «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ») 
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Cityzen Συστήματα Στάθμευσης Α.Ε., που εδρεύει στην Λ. Κηφισιάς 294 & Τζούνα 1, στην Κηφισιά Αττικής, (εφεξής «CITYZEN PARKING & SERVICES»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTERSPORT ATHLETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι, στην οδό ΣΩΡΟΥ 18-20 ,ΤΚ. 15125, (εφεξής «INTERSPORT»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TRADE STATUS ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS-DPAM», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Παπανδρέου Ανδρέα 35, (εφεξής «DPAM»)
 • την ανώνυμη εμπορική και βιομηχανική εταιρεία με την επωνυμία «OPTICAL Δ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας 214, (εφεξής «OPTICAL PAPADIAMANTOPOULOS»)
 • την «McArthurGlen Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, Οικοδομικό τετράγωνο Ε71, 19004, Σπάτα, (εφεξής «McArthurGlen»)
 • η «ΠΡΟΚΤΕΡ&ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι, Αγ. Κωνσταντίνου 49, (εφεξής «P&G»)
 • η «HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, Κτίριο 501, Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», (εφεξής «ΙΚΕΑ»)
 • η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, Λ. Βουλιαγμένης αρ. 580, (εφεξής «PIRELLI»)

 

και με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UPSTREAM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξής η «UPSTREAM») που εδρεύει στο Γέρακα (οδός Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας). 

 

Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ακόλουθες κατηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: VILLAGE: Οι Συμμετέχοντες το Πρόγραμμα δύνανται να αγοράσουν με κάθε Κωδικό ένα εισιτήριο με 50% έκπτωση ή με δύο κωδικούς δύο εισιτήρια με 50% έκπτωση (και έως 4 εισιτήρια) για να παρακολουθήσουν κάθε Τετάρτη την ταινία που επιθυμούν σε οποιοδήποτε από τα Village Cinemas: Αμαρουσίου (The Mall), Ρέντη (Village Shopping & More), Παγκρατίου, Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου (Athens Metro Mall), Θεσσαλονίκης (Mediterranean Cosmos) και Βόλου, καθώς και στο θερινό ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.

Ο Συμμετέχων μπορεί να επιλέξει εισιτήρια για οποιαδήποτε από τις προβολές των VILLAGE CINEMAS της εταιρείας VILLAGE σε όλους τους τύπους αιθουσών, εξαιρουμένων των αιθουσών GOLD CLASS, COMFORT ενώ εξαιρούνται επίσης οι επίσημες πρεμιέρες καθώς και οι επίσημες αργίες. Ο Κωδικός ισχύει για μία από τις επόμενες δύο Τετάρτες από την ημέρα λήψης του από τον Συμμετέχοντα. 

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τα VILLAGE με τους ακόλουθους τρόπους: α) να επιδείξει στα ταμεία των VILLAGE CINEMAS τον Κωδικό και στη συνέχεια να αγοράσει ένα (1) εισιτήριο με 50% έκτπωση, β) να κάνει χρήση του Κωδικού για αγορά εισιτηρίων ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.villagecinemas.gr, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή και γ) να επιδείξει τον Κωδικό σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, και να αγοράσει ένα (1) εισιτήριο με 50% έκπτωση παραλαμβάνοντας ταυτόχρονα το ειδικά εκτυπωμένο κουπόνι κράτησης θέσης, το οποίο αποτελεί και αποδεικτικό για την καταβολή του ποσού. Κατά την προσέλευσή του στα VILLAGE CINEMAS ο Συμμετέχων θα τοποθετεί το ειδικό κουπόνι σε αναγνώστη γραμμωτού κώδικα που υπάρχει σε κάθε ένα από αυτά και θα παίρνει το εισιτήριό του χωρίς άλλη επιβάρυνση.

 

Η προσφορά ισχύει και για τις προβολές 3D και για τις προβολές Dolby Atmos . Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την επιθυμητή προβολή. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τις παραστάσεις των VILLAGE CINEMAS, πλην της ακυρώσεως των εισιτηρίων, μπορούν να γίνονται μόνο από τα VILLAGE CINEMAS και όχι από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: CAME PHOTOGRAPHY: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται να φωτογραφίζονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (έως 11 άτομα ταυτόχρονα) και να απολαμβάνουν 50% έκπτωση για κάθε αγορά, καθώς και να λαμβάνουν δώρο έναν καμβά ή ξύλο διαστάσεων 40x40 εκατοστών αξίας 100€, με υλικό από τη φωτογράφιση.  Η φωτογραφία της επιλογής που θα αποτυπωθεί στον εν λόγω καμβά ή ξύλο θα είναι απλή φωτογραφία χωρίς εικαστική επέμβαση αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα έχει ρετούς.

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της προσφοράς, είναι να επικοινωνούν οι Συμμετέχοντες με την Εταιρεία πριν τη λήψη του Κωδικού για την οργάνωση της φωτογράφισης κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, καλώντας στο τηλέφωνο 210 6847500.

To δώρο (καμβάs ή ξύλο διαστάσεων 40x40 εκατοστών), θα παρέχεται μία φορά ανά Συμμετέχοντα, ανεξαρτήτως του πλήθους των Κωδικών, τους οποίους ο Συμμετέχοντας θα χρησιμοποιήσει για την εν λόγω προσφορά, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Για την απόκτηση της προσφοράς, 50% έκπτωση στο σύνολο των αγορών συν ένα δώρο (καμβάs ή ξύλο διαστάσεων 40x40 εκατοστών), μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ένας (1) Κωδικός, ανά ομάδα ατόμων που θα έχουν φωτογραφηθεί ταυτόχρονα (έως 11 άτομα).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: KOOLFLY: Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος, με τον Κωδικό του Προγράμματος αποκτούν 20% επιπλέον έκπτωση για τις αγορές τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.koolfly.com.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.koolfly.com.

Η έκπτωση 20% ισχύει επιπλέον επί των εκάστοτε τελικών τιμών όλων των προϊόντων που είναι προς πώληση στην  ιστοσελίδα www.koolfly.com.

Από την προσφορά εξαιρούνται τα παρακάτω χρονικά διαστήματα:
Χειμερινές Εκπτώσεις: 9 Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
Εκπτώσεις Νοεμβρίου
Εκπτώσεις Μαΐου
Καλοκαιρινές Εκπτώσεις: 10 Ιουλίου έως και τέλος Αυγούστου

 

Αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι των Συμμετεχόντων για την πώληση των προϊόντων είναι η KoolFly για κάθε πώληση που διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: CORAL: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αποκτήσουν επιπλέον πόντους στην Κάρτα του Προγράμματος Smart με τον ανεφοδιασμό του οχήματος σε καύσιμα Shell.

Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι μέλη του Προγράμματος «Smart Club» της CORAL και να έχουν στην κατοχή τους κάρτα Smart Club (ή να παραλάβουν μια κάρτα Smart Club κατά την αγορά τους από το πρατήριο).

Αναφορικά με την προσφορά:

Α) Στην περίπτωση που πελάτης της COSMOTE και μέλος του Προγράμματος Smart ανεφοδιάζει το όχημά του με καύσιμο Shell V-Power Racing αξίας τουλάχιστον 30€ (με ΦΠΑ), κερδίζει 300 επιπλέον smart πόντους στην Κάρτα.

Β) Στην περίπτωση που πελάτης της COSMOTE και μέλος του Προγράμματος Smart ανεφοδιάζει το όχημά του με καύσιμο Shell V-Power Unleaded ή Shell VP-Diesel αξίας τουλάχιστον 30€ (με ΦΠΑ), κερδίζει 200 επιπλέον smart πόντους στην Κάρτα.

Γ) Στην περίπτωση που πελάτης της COSMOTE και μέλος του Προγράμματος Smart ανεφοδιάζει το όχημά του με καύσιμο Shell FuelsaveUnleaded ή Shell FuelsaveDiesel, αξίας τουλάχιστον 30€ (με ΦΠΑ), κερδίζει 100 επιπλέον smart πόντους στην Κάρτα.

Τον εν λόγω Κωδικό, οι πελάτες της COSMOTE, θα τον δηλώνουν στα ταμεία των Πρατηρίων, τα οποία θα συμμετέχουν στην προσφορά και τα οποία αναφέρονται στο www.cosmote.gr προκειμένου να προστεθούν οι έξτρα smart πόντοι στην Κάρτα smart.

Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποια προσφορά της κατηγορίας CORAL, o ίδιος Κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες προσφορές της CORAL αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: MYSHOE: Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος, με τον Κωδικό του Προγράμματος αποκτούν 20% έκπτωση για τις αγορές τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.myshoe.gr.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.myshoe.gr.

Η έκπτωση 20% ισχύει επιπλέον επί των εκάστοτε τελικών τιμών όλων των προϊόντων που είναι προς πώληση στην  ιστοσελίδα www.myshoe.gr, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

 • από την προσφορά εξαιρούνται οι περίοδοι των επίσημων εκπτώσεων.
 • στα προϊόντα των εταιρειών που απαγορεύουν τις προσφορές και αναφέρονται στην Παράγραφο Δ.1.1.1. των Όρων Χρήσεως του MyShoe.gr
 • στο τρίτο προϊόν το οποίο παρέχεται δωρεάν με την αγορά δύο (2) ζευγαριών υποδημάτων, κατά τη διάρκεια καμπάνιας της Εταιρείας με την αγορά δύο (2) ζευγαριών υποδημάτων, παρέχεται και ένα τρίτο δωρεάν. 

Αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι των Συμμετεχόντων για την πώληση των προϊόντων είναι η MyShoe για κάθε πώληση που διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: PLANET: Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος, με τον Κωδικό του Προγράμματος αγοράζουν έναντι 79€ μία ετήσια συνδρομή στα Γυμναστήρια της αλυσίδας PLANET Fitness and More και έχουν δωρεάν το κόστος εγγραφής αξίας 30€.

Δεδομένου ότι η τιμή καταλόγου είναι 169€ για την ετήσια συνδρομή και το κόστος εγγραφής είναι 30€ η έκπτωση είναι της τάξης του 60%.

 Η έκπτωση ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί στην περίπτωση που αλλάξει η τιμή τιμοκαταλόγου για την ετήσια συνδρομή.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά τη διαδικασία εγγραφής τους συμμορφούμενοι κατά τα υπόλοιπα στον Κανονισμό και στους εν γένει όρους λειτουργίας του Γυμναστηρίου.

Κάθε Κωδικός ισχύει για μία ημέρα από τις επόμενες δύο βδομάδες από την ημερομηνία λήψης του από τον Συμμετέχοντα.

Στην προσφορά συμμετέχουν όλα τα γυμναστήρια της Αττικής με τον διακριτικό τίτλο  Planet Fitness And More.

Η προσφορά δεν ισχύει για το club της Χαλκίδας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η (α): ΘΕΑΤΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΩΝ - ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν με έκπτωση 30%  έως δύο (2) εισιτήρια για να παρακολουθήσουν κάθε Τετάρτη και Πέμπτη τις θεατρικές παραστάσεις στο ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ή στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ή στο ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΗ. Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) εισιτήρια με έκπτωση 30%.

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του.

Σε περίπτωση που τα δύο εισιτήρια είναι διαφορετικής αξίας ο Συμμετέχων θα χρεωθεί το εισιτήριο με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθεσιμότητα εισιτηρίων για τις παραστάσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται τα εισιτήρια προνομιακών τιμών (παιδικά - φοιτητικά - ανέργων - πολυτέκνων – ΟΛΜΕ κλπ).

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον στο εκδοτήριο εισιbaτηρίων της Εταιρείας ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  buy.tickethour.com ή τηλεφωνικά καλώντας στο 2108938111 ή στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ: AEGEAN: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν κωδικό COSMOTE DEALS for YOU δύνανται να αποκτήσουν 30€ έκπτωση στην τελική τιμή των εισιτηρίων της AEGEAN που αφορούν προεπιλεγμένα δρομολόγια εξωτερικού του δικτύου της AEGEAN.

Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU που θα εισαχθεί στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’, πρέπει να είναι ενεργός και να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στην AEGEAN.

Εφόσον ο COSMOTE DEALS for YOU κωδικός συμπληρωθεί στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’ εντός της ημερομηνίας ισχύος του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρωθεί η κράτηση εισιτηρίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης του.

Με την χρήση ενός κωδικού COSMOTE DEALS for YOU στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’, ο χρήστης δικαιούται έκπτωση 30€ η οποία θα εξαργυρώνεται για κρατήσεις σε συγκεκριμένους προορισμούς για ταξίδι με επιστροφή. Τα δρομολόγια που είναι σε προσφορά αφορούν μόνο απευθείας πτήσεις που πραγματοποιούνται από την AEGEAN.

Οι προορισμοί ορίζονται από την AEGEAN και ανανεώνονται μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσφορά.

Ο μέγιστος αριθμός κωδικών COSMOTE DEALS for YOU που είναι διαθέσιμοι και για τις 2 προσφορές «-20€ σε πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air» και «-30€ σε πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN», ορίζεται στους 2.000 ανά ημερολογιακό μήνα.

H προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι και 2 ατόμων.

Oι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται τον τρέχοντα μήνα, για πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Για παράδειγμα: κρατήσεις 1-30 Ιουνίου, για πτήσεις 1 Ιουλίου -31 Αυγούστου.

Η έκπτωση των 30€ εφαρμόζεται στον ναύλο και όχι στην συνολική αξία του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που το σύνολο του ναύλου είναι μικρότερο των 30€ η διαφορά χάνεται.

Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU ισχύει μόνο για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της AEGEAN και το AEGEAN Αpp.

Για πτήσεις σε προορισμούς που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έκπτωση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για ταξίδια που εκκινούν από την Ελλάδα.

Δεν είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών COSMOTE DEALS for YOU κωδικών ανά κράτηση.

Ο κωδικός ισχύει για εξαργύρωση μόνο σε μία από τις 2 προσφορές «-20€ σε πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air» ή «-30€ σε πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN».

Η έκπτωση των 30€ μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στα πλαίσια της συγκεκριμένης προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Αλλαγή εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε online, είτε με επιβάρυνση 20 Ευρώ ανά εισιτήριο, μέσω του τμήματος κρατήσεων της AEGEAN στο 8011120000 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2106261000 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της AEGEAN και βάσει διαθεσιμότητας.

Ακύρωση εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιβάρυνση 20 Ευρώ ανά εισιτήριο, μέσω του τμήματος κρατήσεων της AEGEAN στο 8011120000 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2106261000 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της AEGEAN.

H αξία της έκπτωσης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής του εισιτηρίου.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού μπαίνοντας στην κεντρική σελίδα της AEGEAN www.aegeanair.com ή στη σελίδα της συνεργασίας AEGEAN - COSMOTE DEALS for YOU https://el.aegeanair.com/organoste/prosfores-diagonismoi/cosmote-deals-for-you/ επιλέγοντας προορισμούς, ημερομηνίες και αριθμό ατόμων και συμπληρώνοντας τον COSMOTE DEALS for YOU κωδικό στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’ που τους εξασφαλίζει 30€ έκπτωση σε προορισμούς εξωτερικού του δικτύου της AEGEAN.

Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχουν επιλεχθεί προορισμοί και ημερομηνίες για τις οποίες ισχύει η προσφορά.

Συνεχίζοντας με την επιλογή των πτήσεων πατώντας «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» η έκπτωση εμφανίζεται στο συνολικό ποσό πληρωμής.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΙΚΕΑ

Η προσφορά ισχύει κάθε Τρίτη και Πέμπτη για αγορές επίπλων και οικιακού εξοπλισμού από 50€ έως 2.000€, από τα καταστήματα ΙΚΕΑ ή από τα Κέντρα Παραγγελιών & Παραλαβών ΙΚΕΑ ή από το e-shop IKEA.

Η προσφορά ισχύει για κατόχους της κάρτας ΙΚΕΑ FAMILY και απαιτείται η επίδειξή της στο ταμείο κατά την αγορά στα καταστήματα ή η συμπλήρωση του αριθμού της στο e-shop . Σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι κάτοχος της κάρτας IKEA FAMILY, μπορεί να εκδώσει την κάρτα από το ταμείο και θα πρέπει να την ενεργοποιήσει στο χώρο του Καταστήματος ή online στη σελίδα www.ikea.gr

Iσχύει η συμφερότερη ποσοστιαία έκπτωση  για τον πελάτη και η έκπτωση υπολογίζεται στο ποσό πληρωμής.

 H έκπτωση στις online αγορές υπολογίζεται στην αξία της πληρωμής, εξαιρουμένων των μεταφορικών εξόδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κουπόνι ανά παραγγελία (δεν λειτουργούν συνδυαστικά κουπόνια εκπτώσεων στην ίδια συναλλαγή).

Σε περίπτωση επιστροφής των αγορασθέντων εμπορευμάτων, δεν επιστρέφονται χρήματα και στον πελάτη δίνεται πιστωτικό για την τελική αξία πληρωμής, αφαιρουμένων όλων των σχετικών εκπτώσεων.

Εξαιρούνται οι υπηρεσίες μεταφοράς και συναρμολόγησης καθώς και οι αγορές από το Τμήμα Κουζινών (έπιπλα και πάγκοι κουζινών, ηλεκτρικές συσκευές/απορροφητήρες, νεροχύτες και μείκτες νερού), το Τμήμα Ευκαιριών,  το Εστιατόριο ΙΚΕΑ, το IKEA Bistro και το Σουηδικό κατάστημα Τροφίμων ΙΚΕΑ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΣΤ: PIRELLI: Οι Συμμετέχοντες στο  Πρόγραμμα δύνανται με έναν Κωδικό του Προγράμματος να αποκτούν, με την αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών Pirelli από κατάστημα του δικτύου Driver, έκπτωση στην τιμή αγοράς των ελαστικών (όποια και αν είναι αυτή στο εκάστοτε κατάστημα  Driver), προσδιοριζόμενη ανάλογα με την διάσταση της ζάντας των ελαστικών και συγκεκριμένα:

 

Ίντσες ζάντας

Ποσό έκπτωσης

13”-16”

€10

17”

€20

18” και άνω

€30

 

Τα καταστήματα Driver τα οποία συμμετέχουν στην προσφορά αναφέρονται στην ιστοσελίδα: www.cosmote.gr

Η προσφορά ισχύει για την αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών Pirelli από κατάστημα του δικτύου Driver και για ένα όχημα ανά έτος.

H προσφορά ισχύει μόνο για τα ελαστικά μάρκας Pirelli και δεν ισχύει για ελαστικά φορτηγών και λεωφορείων.

Σε κάθε αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών Pirelli μπορεί να εξαργυρωθεί ένας Κωδικός του Προγράμματος.

Η παρεχόμενη έκπτωση ισχύει στην τελική τιμή αγοράς των ελαστικών από το κατάστημα του δικτύου Driver.

Η προσφορά δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές της Pirelli πέραν του προγράμματος ασφάλισης ελαστικών Tyrelife.

Η προσφορά δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές της Pirelli πέραν του προγράμματος ασφάλισης ελαστικών Tyrelife.

 ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: O Kωδικός δύναται να εξαργυρωθεί στα Καταστήματα Driver που συμμετέχουν στην προσφορά, κατά την αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών Pirelli. Κάθε Κωδικός ισχύει για μία εξαργύρωση ανά έτος και πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΖ: OLYMPIC AIR:

Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν κωδικό COSMOTE DEALS for YOU δύνανται να αποκτήσουν 20€ έκπτωση στο ναύλο των εισιτηρίων της Olympic Air που αφορούν προεπιλεγμένα δρομολόγια εσωτερικού.

Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU που θα εισαχθεί στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’, πρέπει να είναι ενεργός και να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στην Olympic Air.

Εφόσον ο COSMOTE DEALS for YOU κωδικός συμπληρωθεί στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’ εντός της ημερομηνίας ισχύος του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρωθεί η κράτηση εισιτηρίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης του.

Με την χρήση ενός κωδικού COSMOTE DEALS for YOU στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’, ο χρήστης δικαιούται έκπτωση 20€ η οποία θα εξαργυρώνεται για κρατήσεις σε συγκεκριμένους προορισμούς για ταξίδι με επιστροφή. Τα δρομολόγια που είναι σε προσφορά αφορούν μόνο απευθείας πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Olympic Air.

Οι προορισμοί ορίζονται από την Olympic Air και ανανεώνονται μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσφορά.

Ο μέγιστος αριθμός κωδικών COSMOTE DEALS for YOU που είναι διαθέσιμοι και για τις 2 προσφορές «-20€ σε πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air» και «-30€ σε πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN», ορίζεται στους 2.000 ανά ημερολογιακό μήνα.

H προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι και 2 ατόμων.

Oι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται τον τρέχοντα μήνα, για πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Για παράδειγμα: κρατήσεις 1-30 Ιουνίου, για πτήσεις 1 Ιουλίου -31 Αυγούστου.

Η έκπτωση των 20€ εφαρμόζεται στον ναύλο και όχι στην συνολική αξία του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που το σύνολο του ναύλου είναι μικρότερο των 20€ η διαφορά χάνεται.

Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU ισχύει μόνο για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Olympic Air, της AEGEAN και το AEGEAN Αpp.

Δεν είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών COSMOTE DEALS for YOU κωδικών ανά κράτηση.

Ο κωδικός ισχύει για εξαργύρωση μόνο σε μία από τις 2 προσφορές «-20€ σε πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air» ή «-30€ σε πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN».

Η έκπτωση των 20€ μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στα πλαίσια της συγκεκριμένης προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Αλλαγή εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε online, είτε με επιβάρυνση 20 Ευρώ ανά εισιτήριο, μέσω του τμήματος κρατήσεων της Olympic Air στο 801 801 0101 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2103550500 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Olympic Air και βάσει διαθεσιμότητας.

Ακύρωση εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιβάρυνση 20 Ευρώ ανά εισιτήριο, μέσω του τμήματος κρατήσεων της Olympic Air στο 801 801 0101 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2103550500 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Olympic Air.

H αξία της έκπτωσης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής του εισιτηρίου.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού μπαίνοντας στην κεντρική σελίδα της Olympic Air www.olympicair.com ή της AEGEAN www.aegeanair.com ή στη σελίδα της συνεργασίας AEGEAN - COSMOTE DEALS for YOU https://el.aegeanair.com/organoste/prosfores-diagonismoi/cosmote-deals-for-you/ επιλέγοντας προορισμούς, ημερομηνίες και αριθμό ατόμων και συμπληρώνοντας τον COSMOTE DEALS for YOU κωδικό στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’ που τους εξασφαλίζει 20€ έκπτωση σε προορισμούς εσωτερικού της Olympic Air.

Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχουν επιλεχθεί προορισμοί και ημερομηνίες για τις οποίες ισχύει η προσφορά.

Συνεχίζοντας με την επιλογή των πτήσεων πατώντας «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» η έκπτωση εμφανίζεται στο συνολικό ποσό πληρωμής.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  PIZZA FAN:

O κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα δύναται με έναν Κωδικό του Προγράμματος να λαμβάνει δύο (2) πίτσες 8 τεμαχίων (από 16 συνταγές) στην τιμή των 10,20 ΕΥΡΩ (ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται), εφόσον η Εταιρεία αναλαμβάνει και την διανομή τους (Delivery) προς τους Συμμετέχοντες ή στην τιμή των  9,50 ΕΥΡΩ (ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται), για την παραλαβή της παραγγελίας από τους Συμμετέχοντες από φυσικά καταστήματα της Εταιρείας (take away).

Οι 16 συνταγές (χωρίς πρόσθετα υλικά), για τις οποίες ισχύει η Προσφορά, είναι οι ακόλουθες: 

Μαργαρίτα

Απλή

Του Αθλητή

Εξοχής

Gustosa

Family

Παραδοσιακή

Κλασική Special

Fan Special

Ελληνική

Πεπερονάτη

Γερμανική

Πατάτα-Μπέικον

BBQ Chicken

Γαλοπούλα Fan

Καυτερή Beertuosa

Οι 2 πίτσες μπορεί να είναι με ίδια ή διαφορετική συνταγή, αρκεί και οι δύο να συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω 16 συνταγές.

Η ζύμη της εκάστοτε πίτσας μπορεί να είναι οποιαδήποτε εκ των: Λεπτή-Crispy, Κλασική, Αφράτη, &  Ολικής Άλεσης Πολύσπορη.

Χρήση Κωδικού

Οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού, που τους παρέχει η COSMOTE, στην ιστοσελίδα (website) της Εταιρείας https://www.pizzafan.gr, στο mobile application της Εταιρείας PIZZA FAN, στο call center 216 4004000 καθώς και στα ταμεία των Χώρων της Εταιρείας.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ:

Οι συνδρομητές που έχουν την εφαρμογή MyCOSMOTE μπορούν να δουν σε ποιους συνεργάτες έχουν εξαργυρώσει κωδικούς COSMOTE DEALS for YOU για κάθε σύνδεσή τους που είναι ενταγμένη στην εφαρμογή και το αντίστοιχο ποσό που έχουν εξοικονομήσει καθώς και το συνολικό ποσό που έχουν εξοικονομήσει από την εξαργύρωση του συνόλου των κωδικών τους.

Τα ποσά εξοικονόμησης υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο ποσό που δύναται να εξοικονομηθεί ανά συνεργάτη και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Συνεργάτης

Αξία ανά αγορά με κωδικό DEALS for YOU:

AEGEAN

Εξαργύρωση κωδικού σε AEGEAN είναι 30€

OLYMPIC AIR Εξαργύρωση κωδικού σε OLYMPIC AIR είναι 20€

Allou! Fun Park

Εξαργύρωση κωδικού σε Allou! Fun Park είναι 16€-19€

ASTIR BEACH

Εξαργύρωση κωδικού σε ASTIR BEACH είναι 20€

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ είναι 5€

ATHENS CLUE

Εξαργύρωση κωδικού σε ATHENS CLUE είναι 12€

PATRAS CLUE

Εξαργύρωση κωδικού σε PATRAS CLUE είναι 10€

ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ είναι 18€

CAME PHOTOGRAPHY

Εξαργύρωση κωδικού σε CAME PHOTOGRAPHY είναι 138€

Chillbox -frozen yogurt

Εξαργύρωση κωδικού σε Chillbox είναι 1€-8€

Chillbox - coffee

Εξαργύρωση κωδικού σε Chillbox είναι 2,2€

Cityzen Parking & Services

Εξαργύρωση κωδικού σε Cityzen Parking & Services είναι 3€

SHELL ΠΟΝΤΟΙ

Εξαργύρωση κωδικού σε SHELL ΠΟΝΤΟΙ είναι 0,7€

Shell Πλύσιμο

Εξαργύρωση κωδικού σε Shell Πλύσιμο είναι 10€

Δωδώνη - παγωτό

Εξαργύρωση κωδικού σε Δωδώνη είναι 1,45€-4,3€

Δωδώνη - coffee

Εξαργύρωση κωδικού σε Δωδώνη είναι 2,2€

STEM EDUCATION

Εξαργύρωση κωδικού σε STEM EDUCATION είναι 20€

AXON

Εξαργύρωση κωδικού σε AXON είναι 250€

ΝΒΑ Basketball Camp Greece

Εξαργύρωση κωδικού σε ΝΒΑ Basketball Camp Greece είναι 49,5€

GREAT ESCAPE

Εξαργύρωση κωδικού σε GREAT ESCAPE είναι 10€

Everest

Εξαργύρωση κωδικού σε Everest είναι 1€

LASER TAG

Εξαργύρωση κωδικού σε LASER TAG είναι 6€

WORLD PARTY TRAVELLER

Εξαργύρωση κωδικού σε WORLD PARTY TRAVELLER είναι 90€

COLOR SKATES

Εξαργύρωση κωδικού σε COLOR SKATES είναι 7,5€

ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ είναι 25€

DARKSIDE TATTOO SOCIETY

Εξαργύρωση κωδικού σε DARKSIDE TATTOO SOCIETY είναι 5€

Ekdromi.gr

Εξαργύρωση κωδικού σε Ekdromi.gr είναι 4,5€

DPAM

Εξαργύρωση κωδικού σε DPAM είναι 10€

PIRELLI Ελαστικά

Εξαργύρωση κωδικού σε PIRELLI Ελαστικά είναι 12€

Paramana

Εξαργύρωση κωδικού σε Paramana είναι 5€

Spotmechanic

Εξαργύρωση κωδικού σε Spotmechanic είναι 15€

Spotawheel

Εξαργύρωση κωδικού σε Spotawheel είναι 200€

Extreme Spot

Εξαργύρωση κωδικού σε Extreme Spot είναι 31€

GOODY'S BURGER HOUSE

Εξαργύρωση κωδικού σε GOODY'S BURGER HOUSE είναι 4,1€

GOODY'S BURGER HOUSE - Student offer

Εξαργύρωση κωδικού σε GOODY'S BURGER HOUSE είναι 3,5€

TREKKING HELLAS

Εξαργύρωση κωδικού σε TREKKING HELLAS είναι 20€

HELLENIC SEAWAYS

Εξαργύρωση κωδικού σε HELLENIC SEAWAYS είναι 50€

IKEA

Εξαργύρωση κωδικού σε IKEA είναι 10€

INTERSPORT

Εξαργύρωση κωδικού σε INTERSPORT είναι 10€

KOOLFLY

Εξαργύρωση κωδικού σε KOOLFLY είναι 10€

Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen

Εξαργύρωση κωδικού σε Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen είναι 5€

MYSHOE

Εξαργύρωση κωδικού σε MYSHOE είναι 10€

ΝΟΗΣΙΣ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΝΟΗΣΙΣ είναι 12€

Optical Papadiamantopoulos

Εξαργύρωση κωδικού σε Optical Papadiamantopoulos είναι 10€

Κουπόνια P&G από το epithimies.gr

Εξαργύρωση κωδικού σε Κουπόνια P&G από το epithimies.gr είναι 25€

PIZZA FAN

Εξαργύρωση κωδικού σε PIZZA FAN είναι 5€

PLANET Fitness & More

Εξαργύρωση κωδικού σε PLANET Fitness & More είναι 120€

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ είναι 6€

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ είναι 4€

SPORTS - ΕΣΑΚΕ

Εξαργύρωση κωδικού σε SPORTS είναι 3€

SPORTS - ΠΑΕ ΠΑΟ, ΠΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ ΟΣΦΠ, ΚΑΕ ΑΕΚ

Εξαργύρωση κωδικού σε SPORTS είναι 15€

ΘΕΑΤΡΑ - ΌΛΑ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΘΕΑΤΡΑ είναι 6€

VILLAGE CINEMAS

Εξαργύρωση κωδικού σε VILLAGE CINEMAS είναι 3,75€

Περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τους πελάτες προγραμμάτων σταθερής COSMOTE & COSMOTE TV

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής ο «OTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99), έχει δημιουργήσει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «COSMOTE DEALS FOR YOU» (εφεξής «Πρόγραμμα»), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιμέρους προωθητικά προγράμματα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν οι πελάτες του  σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κάθε επιμέρους προγράμματος.

Το Πρόγραμμα και τα επιμέρους προγράμματα δύνανται να τροποποιούνται και οι πελάτες οφείλουν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr για τις εκάστοτε αλλαγές σε αυτά. 

Κάθε επιμέρους πρόγραμμα διέπεται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι πελάτες του ΟΤΕ θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και προϋποθέσεις τους..

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στο Πρόγραμμα.  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων ου.    

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, και σε κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος ή/και των επιμέρους προγραμμάτων καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Διατήρηση Περιεχομένου του Πελάτη

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση του Προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε από το κείμενο ενημέρωσης, αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, που είναι  διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://www.cosmote.gr/pdf/TermsConditions/Data_Privacy_Notice_Cosmote_Deals_For_You_Fixed_TV.pdf 

Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος τροποποιούνται από 08.08.2018  ως ακολούθως:

 

 1. Το παρόν πρόγραμμα έχει αόριστη διάρκεια.  Η ημερομηνία λήξης του Προγράμματος θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο www.cosmote.gr.

 

 1. Ο OTE επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες  όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων  του παρόντος  θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο δικτυακό τόπο της COSMOTE (www.cosmote.gr).

 

 

 1. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο site www.cosmote.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι πελάτες  του OTE, είτε είναι συνδρομητές προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας, είτε πελάτες του COSMΟΤΕ TV (εφεξής «Πελάτες»).

 

 1. Κάθε Πελάτης  OTE, είτε προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας, είτε COSMΟΤΕ TV, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») για να  λάβει τον κωδικό του θα πρέπει :

 

 1. είτε να καλέσει από το σταθερό ΟΤΕ που ανήκει στα προσωπικά του στοιχεία στον πενταψήφιο αριθμό 13019 (εφεξής "κλήση στο 13019").
 2. είτε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.cosmote.gr να πραγματοποιήσει είσοδο με τα στοιχεία Πρόσβασης της υπηρεσίας MyCOSMOTE και  να επιλέξει την «Πάρε τον κωδικό σου Online». Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε Ταυτοποιημένους χρήστες της υπηρεσίας MyCOSMOTE, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης και τις Προϋποθέσεις της υπηρεσίας MyCOSMOTE. Στην περίπτωση αυτή ο Συμμετέχων, εφόσον είναι Ταυτοποιημένος χρήστης της υπηρεσίας MyCOSMOTE, δηλώνει σε ποια σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας ή σε ποια συνδρομή COSMOTE TV επιθυμεί να καταχωρηθεί και να χρεωθεί ο Κωδικός.

 

Η χρέωση για την απόκτηση Κωδικού είτε μέσω της κλήσης στο 13019 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr ανέρχεται στο ποσό των είκοσι λεπτών του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την αποστολή αιτήματος για την Απόκτηση Κωδικού ο αριθμός σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας (εφεξής «CLI») κάθε Συμμετέχοντα καταχωρείται σε αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα της UPSTREAM. Με την επιλογή «Απόκτηση Κωδικού» κατά την κλήση στο 13019 ή μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα ηχογραφημένο ή στην ιστοσελίδα αντίστοιχα στο οποίο θα περιέχεται ένας μοναδικός  ψηφιακός κωδικός (εφεξής ο «Κωδικός»), με τον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τις παροχές του άρθρου 6 των παρόντων όρων.

 

 1. Κάθε Συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει παραπάνω από τέσσερεις (4) Κωδικούς χωρίς να έχει κάνει χρήση έστω και μία φορά ενός από αυτούς σε μια από τις Κατηγορίες του άρθρου 9 των Προγραμμάτων 1Α &1Β.

 

7.   ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

 

 1. Κάθε Κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά σε κάθε Κατηγορία σύμφωνα με τους όρους κάθε Κατηγορίας (εξαιρουμένων των περιπτώσεων 7.3, 7.4 & 7.5 παρακάτω).
 2. Κωδικός που χρησιμοποιήθηκε σε μία Κατηγορία ακυρώνεται μόνο γι αυτήν την χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις υπόλοιπες Κατηγορίες σύμφωνα με τους όρους κάθε μίας από αυτές (εξαιρουμένων των περιπτώσεων 7.3, 7.4 & 7.5 παρακάτω).
 3. Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί για κάποια παράσταση σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Θέατρα  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα εκ των υπολοίπων θεάτρων αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.
 4. Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποια προσφορά της κατηγορίας CORAL όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω, o ίδιος Κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες προσφορές της CORAL αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.
 5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να έχει στην κατοχή του μέχρι τέσσερεις (4) ενεργούς κωδικούς και να  χρησιμοποιήσει ημερησίως μέχρι δύο (2) ενεργούς Κωδικούς για κάθε Κατηγορία. Οι δύο Κωδικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μαζί είτε χωριστά ανά Κατηγορία σύμφωνα με τους όρους αυτής. Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων των δύο (2) Κωδικών ανά ημέρα και ανά Κατηγορία. Ειδικά για την προσφορά των Village Cinemas μπορούν να χρησιμοποιηθούν ημερησίως έως τέσσερεις (4) Κωδικοί.
 6. Η διάρκεια ισχύος του Κωδικού είναι δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του και η ημερομηνία λήξης του αναφέρεται στα απαντητικά μηνύματα που λαμβάνει ο Συμμετέχων είτε μέσω της κλήσης στο 13019 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr
 7. Με τη χρήση ενός Κωδικού σε οποιαδήποτε Κατηγορία ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να προβεί σε αίτημα είτε μέσω της κλήσης στο 13019 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr, για να λάβει ένα καινούριο  Κωδικό ο οποίος έχει ισχύ δύο (2) εβδομάδες.
 8. Πριν τη χρήση του κάθε Κωδικός ελέγχεται εάν είναι έγκυρος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του, θεωρείται άκυρος και δεν μπορεί να γίνει χρήση του..
 9. Σημειώνεται ότι για τα Village Cinemas, σε περίπτωση  που ο Κωδικός δημιουργηθεί ημέρα Τετάρτη και μέχρι τις 04:00 π.μ. της Πέμπτης που ακολουθεί, ο Κωδικός  θα ισχύει και για την ίδια ημέρα, δηλ. την Τετάρτη (συμπεριλαμβανομένων των προβολών που ξεκινούν το αργότερο μέχρι τις 04:00 π.μ. της Πέμπτης που ακολουθεί), καθώς και για την επόμενη Τετάρτη. Το αντίστοιχο ισχύει και για την κατηγορία NIGHT OUT, Δωδώνη και CHILLBOX που αναφέρεται στο άρθρο 9.Οι παροχές του Προγράμματος σε κάθε Κατηγορία δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις στην ίδια Κατηγορία που προσφέρονται από την αντίστοιχη εταιρεία.

 

 

8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 1. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας ή της συνδρομής COSMOTE TV, που αντιστοιχεί στον αριθμό με τον οποίο έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα 1. Οι Κωδικοί και τυχόν φυσικά κουπόνια που παραδίδονται κατά τη χρήση τους  είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Ο ΟΤΕ και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα 1 εταιρείες/φορείς δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν χρήση των Κωδικών εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορεί να κάνει χρήση των Κωδικών λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθενται οι προσφορές κάθε Κατηγορίας (πχ εξάντλησης εισιτηρίων για τις παραστάσεις,  εξάντλησης θέσεων για τις δραστηριότητες,  ή μη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης λόγω αδυναμίας του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου διανομής της  Pizza Fan κλπ).

 

 1. Ο ΟΤΕ εγγυάται ότι κάθε Κωδικός δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για τον αριθμό σταθερού (CLI) του Συμμετέχοντα ή για την κάρτα συνδρομής COSMΟΤΕ TV, τα οποία χρεώθηκαν για την έκδοση Κωδικού, είτε μέσω της κλήσης στο 13019 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr, και δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση του στην περίπτωση που ο Συμμετέχων κοινοποίησε εκούσια ή ακούσια τον Κωδικό σε τρίτους. Η υπηρεσία ισχύει αποκλειστικά για τον κάτοχο της κάρτας sim ή για τον κάτοχο της σταθερής σύνδεσης ή για τον κάτοχο της κάρτας COSMOTE TV και επομένως του ψηφιακού κωδικού και δεν μεταφέρεται σε άλλους.

 

 1. Η διαθεσιμότητα των θέσεων δεν είναι εγγυημένη και οι Συμμετέχοντες δε διατηρούν καμία προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων πελατών. Η μη διαθεσιμότητα θέσεων ή μη διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης λόγω αδυναμίας του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου δεν εγείρει καμία υποχρέωση προς τον Συμμετέχοντα, από καμία από τις εμπλεκόμενες OTE, ή προς οποιαδήποτε εταιρεία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή η ακύρωση της χρήσης των φυσικών κουπονιών, η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

 

 1. Κάθε εισιτήριο αποτελεί άδεια για την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

 

 1. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών τους  χωρίς προειδοποίηση. Ο ΟΤΕ δεν φέρει  καμία ευθύνη για αλλαγές  των τιμών.  

 

 1. Ο ΟΤΕ και οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα επιφυλάσσονται ως προς τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όλες τις περιπτώσεις που προβολές ταινιών ή παραστάσεων ακυρώνονται από υπαιτιότητα του διανομέα τους ή από υπαιτιότητα τρίτων..

 

 1. Η αγορά εισιτηρίων μέσω ηλεκτρονικών σελίδων προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο OTE δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους για την αγορά εισιτηρίων  ή προϊόντων, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές αυτού. Περαιτέρω, ο OTE και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ της άνω αιτίας. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους όρους εγγραφής κάθε ιστοσελίδας..

 

 1. Η ευθύνη του OTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αποστολή των Κωδικών.  Διευκρινίζεται ότι ο OTE και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεν είναι δυνατή η κάποια από τις παραπάνω παροχές του Προγράμματος. Ο OTE δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης παραστάσεων ή προβολών καθώς και για τη μετάβαση των Συμμετεχόντων στους χώρους των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα..

 

Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Αθανασία Λήδα Λάβδα με έδρα την Αθήνα (οδός Ζωοδόχου Πηγής 12-14). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο.  Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια της Υπηρεσίας και του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι και στο Site www.cosmote.gr.

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται από πενταμελή Επιτροπή κρίσης του OTE και των Εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

 

 1. Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ακόλουθες Κατηγορίες: 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  1Α: ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ

 

Το πρόγραμμα «ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ» παρέχεται σε συνεργασία με:

 • την ανώνυμη εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.» (εφεξής «ΑΖΠ») που εδρεύει στην Θέση Γιαλού, στα Σπάτα
 • το «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, επί της Λεωφόρου Συγγρού 387 (εφεξής «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ»)
 •  την «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Δωδώνη») που εδρεύει επί της Δωδώνης 31 στην Παλλήνη Αττικής
 • την «ΤΣΙΛΜΠΟΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ-ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (εφεξής «CHILLBOX»)  που εδρεύει επί της Δωδώνης 31 στην Παλλήνη Αττικής
 • το Ίδρυμα - Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», που εδρεύει στη Θέρμη (εφεξής «ΝΟΗΣΙΣ»)
 • το «Σωματείο Ελληνικοί Χοροί - Δόρα Στράτου», με έδρα Σχολείου 8, Πλάκα, 105 58 Αθήνα (εφεξής «ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ»)
 • την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία Great Escape IKE, που εδρεύει στην  Αθήνα, Λεπενιώτου 12 (Ψυρρή) (εφεξής «Great Escape»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CORAL A.E. HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Ηρώδου Αττικού 12Α) (εφεξής «Coral»)
 • την ανώνυμη εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα A.E.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, (οδός Καναπιτσερή – Ηλ. Βενέζη – Στ. Μυριβήλη) (εφεξής «Allou Fun Park»)
 • την ατομική επιχείρηση ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα, Διοχάρους 11 (εφεξής «Athens Clue»)
 • την ΛΑΒΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (εφεξής «Patras Clue»)
 • την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Κτίριο 14Β (εφεξής «GOODY’S»)

και με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UPSTREAM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξής η «UPSTREAM») που εδρεύει στο Γέρακα (οδός Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας).

 

Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A: Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (ΑΖΠ): Οι Συμμετέχοντες δύνανται  να αγοράσουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4) εισιτήρια στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς).  Ο Κωδικός ισχύει κάθε Τρίτη & Πέμπτη για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημέρα λήψης του, εξαιρουμένων των αργιών (25η Μαρτίου, 01 Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του Κωδικού είναι η αγορά και ενός εισιτηρίου ενηλίκου. Ο Κωδικός δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση με επιπλέον χρέωση (πχ. Εκπαιδευτική παρουσίαση Θαλάσσιων Θηλαστικών, Ξεναγήσεις, κ.α.)

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού στα ταμεία, κατά την είσοδό του στο ΑΖΠ.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: TREKKING HELLAS: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να  αγοράσουν συμμετοχή για δύο (2) άτομα σε μία (1) δραστηριότητα στην τιμή της μίας (1) συμμετοχής, ή τέσσερεις (4) συμμετοχές σε δύο (2) δραστηριότητες στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) για τις δραστηριότητες της TREKKING HELLAS που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων. Η αναλυτική κατάσταση των δραστηριοτήτων της TREKKING HELLAS που παρέχονται μέσω του Προγράμματος αναφέρονται στο www.cosmote.gr. Τα γραφεία της TREKKING HELLAS που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

 

1. Δυτική Θεσσαλία

Έδρα: Κρηνίτσα, 42100 Τρίκαλα,

Τηλ: Θανάσης Σαμούρης 24310 87964 και 6977 451953, fax: 24310 87794

Email:thessalia@trekking.gr

09:00-17.00 από Δευτέρα-Παρασκευή

2. Σαντορίνη

Έδρα: Περίβολος, Βλυχάδα Σαντορίνης

Τηλ: Στέφανος Σιδηρόπουλος 6973407471

Email: cyclades@trekking.gr

Από Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-17.00

3. Ανατολική Θεσσαλία

Έδρα: Βελίκα Μελιβοίας Λάρισα 40003

Τηλ/fax: Ζωή Σαραφείδου και Νίκος Ντάγκας 24940 51809 και 6981 442158

Email: larissa@trekking.gr

Κάθε Κωδικός ισχύει για μία ημέρα από τις επόμενες δύο βδομάδες από την ημερομηνία λήψης του από τον Συμμετέχοντα.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τις δραστηριότητες στα γραφεία της TREKKING HELLAS που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τους ακόλουθους τρόπους: α) να καλέσει στο γραφείο της περιοχής που επιθυμεί & να αναφέρει τον Κωδικό, β) να κάνει χρήση του Κωδικού μέσω της ιστοσελίδας www.trekking.gr ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή.

 

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες  μπορεί να γίνει, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να πραγματοποιείται η δραστηριότητα τη συγκεκριμένη ημέρα και να έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν  δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  εισιτήρια στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) για να παρακολουθήσουν τις ημέρες ΤΕΤΑΡΤΗ ή ΠΕΜΠΤΗ ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ την προβολή που επιθυμούν από τις προβολές των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 και η οποία είναι διαθέσιμη για το κοινό στο ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ (Λ.Συγγρού 387, Π.Φάληρο) σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα προβολών.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για το ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ επιδεικνύοντας στο ταμείο – εκδοτήριο του Ιδρύματος Ευγενίδου τον Κωδικό και στη συνέχεια να αγοράσει δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός. Ο Κωδικός ισχύει για την αγορά στο ταμείο – εκδοτήριο του Ιδρύματος Ευγενίδου εισιτηρίων που αφορούν στις προβολές των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, από Τετάρτη έως και Παρασκευή.

 

Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την επιθυμητή προβολή. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τις παραστάσεις του ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ, πλην της ακυρώσεως των εισιτηρίων, μπορούν να γίνονται μόνο από το εκδοτήριο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά ενός εισιτηρίου αντίστοιχης αξίας σε ευρώ με την τιμή του κανονικού εισιτηρίου της κάθε παράστασης/προβολής που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ο Κωδικός δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Ιδρύματος Ευγενίδου με επιπλέον χρέωση.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Δωδώνη: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) παγωτά στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  παγωτά στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Δευτέρα ή Τετάρτη, από τα καταστήματα Δωδώνη. Ο κωδικός ισχύει για αγορά ατομικής συσκευασίας παγωτού κυπελλάκι ή χωνάκι δηλαδή έως τρεις (3) μπάλες παγωτού και έως δύο (2) γαρνιρίσματα (επιλογή από σιρόπια) ανά συσκευασία. Η προσφορά ισχύει για όλες τις γεύσεις παγωτού που προσφέρονται στο εκάστοτε κατάστημα και δεν ισχύει για σερβίρισμα ή κατανάλωση εντός των καταστημάτων. Η χρέωση γίνεται στο παγωτό και το συνδυασμό γαρνιρισμάτων με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Εναλλακτικά, οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) ροφήματα καφέ στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  ροφήματα στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Τρίτη ή Πέμπτη, από τα καταστήματα Δωδώνη.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τη Δωδώνη επιδεικνύοντας στο ταμείο/ εκπρόσωπο  του καταστήματος Δωδώνη τον Κωδικό και να αγοράσει δύο παγωτά στην τιμή του ενός ή δύο ροφήματα καφέ στην τιμή του ενός σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

Τα καταστήματα Δωδώνη στα οποία ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του κωδικού αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: CHILLBOX: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) εδέσματα γιαουρτιού (frozen yogurt) στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  εδέσματα γιαουρτιού στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Δευτέρα ή Τετάρτη, από τα καταστήματα CHILLBOX εντός Ελλάδος . Ο κωδικός ισχύει για αγορά ατομικής συσκευασίας frozen yogurt (βάρος έως 399 γραμμάρια συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν γαρνιρισμάτων ανά συσκευασία). Η προσφορά ισχύει για τα καταστήματα CHILLBOX εντός Ελλάδος (τα οποία αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.cosmote.gr) και για όλες τις γεύσεις frozen yogurt που προσφέρονται στο εκάστοτε κατάστημα. Η χρέωση γίνεται στο frozen yogurt με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Εναλλακτικά, οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) ροφήματα καφέ στην τιμή του ενός (1) ή τέσσερα (4)  ροφήματα στην τιμή των δύο (2) (εάν ο Συμμετέχων έχει δύο κωδικούς) Τρίτη ή Πέμπτη, από τα καταστήματα CHILLBOX.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τα CHILLBOX επιδεικνύοντας στο ταμείο/ εκπρόσωπο  του καταστήματος CHILLBOX τον Κωδικό και να αγοράσει δύο frozen yogurt στην τιμή του ενός  ή δύο ροφήματα καφέ στην τιμή του 1 σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: ΝΟΗΣΙΣ: Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) για να παρακολουθήσουν το Σάββατο προβολές στο Πλανητάριο ή/ και να επισκεφθούν το Μουσείο Τεχνολογίας του ΝΟΗΣΙΣ. Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) εισιτήρια στην τιμή των δύο (2).

Οι δυνατότητες που δίνονται στους Συμμετέχοντες δηλαδή είναι είτε:

α) αγορά δύο (2) εισιτηρίων  για το Πλανητάριο στην τιμή του ενός (1) είτε

β) αγορά δύο (2) εισιτηρίων  για το Μουσείο στην τιμή του ενός (1) είτε

γ) αγορά δύο (2) εισιτηρίων, δηλαδή ενός (1) για το Πλανητάριο και ενός (1) για το Μουσείο και παροχή του φθηνότερου εισιτηρίου εκ των δύο δωρεάν.

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του, για την ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ.

Σε περίπτωση που τα δύο εισιτήρια είναι διαφορετικής αξίας ο Συμμετέχων θα χρεωθεί το εισιτήριο με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Από την προσφορά εξαιρούνται οι ημέρες που το ΝΟΗΣΙΣ παραμένει κλειστό κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και Πρωτοχρονιά, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δεκαπενταύγουστος, 26η Οκτωβρίου (Αγ. Δημητρίου), Χριστούγεννα. Για επιβεβαίωση συνίσταται οι Συμμετέχοντες να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το ΝΟΗΣΙΣ στον αριθμό 2310 483 000 πριν από την επίσκεψή τους.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για το ΝΟΗΣΙΣ επιδεικνύοντάς τον στο ταμείο και να αγοράσει (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) εισιτηρίων για είσοδο στο Πλανητάριο ή/και στο Μουσείο Τεχνολογίας του ΝΟΗΣΙΣ. Ο Κωδικός εξαργυρώνεται μόνο για αγορά εισιτηρίων για είσοδο στο Πλανητάριο ή/και στο Μουσείο Τεχνολογίας του ΝΟΗΣΙΣ και δεν συμπεριλαμβάνει αγορά εισιτηρίου οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του ΝΟΗΣΙΣ. Προϋπόθεση εξαργύρωσης του κωδικού για αγορά εισιτηρίων για το Πλανητάριο αποτελεί η διαθεσιμότητα θέσεων για τις συγκεκριμένες προβολές.

Το πρόγραμμα προβολών του ΝΟΗΣΙΣ αλλάζει περιοδικά. Η εξαργύρωση του Κωδικού θα γίνεται για ισχύουσες κατά τον χρόνο εξαργύρωσης παραστάσεις.

Το πρόγραμμα προβολών του Πλανητάριου αναφέρεται στο σύνδεσμο www.noesis.edu.gr/index.php?action=planitario.

Πληροφορίες για το Μουσείο Τεχνολογίας και τα τρία εκθετήριά του αναφέρονται στο σύνδεσμο www.noesis.edu.gr/index.php?action=ekthetiria

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η: ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται:

 • από 27 Μαΐου έως 20 Σεπτεμβρίου: κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) για να παρακολουθήσουν χορευτική παράσταση, στο ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ "ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ", με ανώτατο όριο δύο (2) Κωδικούς ανά ημέρα χρήσης ανά αριθμό κλήσης (εφεξής «MSISDN») ή
 • καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να αγοράζουν δύο ετήσιες (2) συνδρομές (εγγραφές) για μαθήματα χορού στην τιμή της μίας (1).

 

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του.

Σε περίπτωση που τα δύο εισιτήρια είναι διαφορετικής αξίας ο Συμμετέχων θα χρεωθεί το εισιτήριο με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθεσιμότητα εισιτηρίων για τις παραστάσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού αναφορικά με τις χορευτικές παραστάσεις, εξαργυρώνοντάς τον στο εκδοτήριο εισιτηρίων του ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ "ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ". Αναφορικά με τα μαθήματα χορού μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού κατά τη διαδικασία εγγραφής τους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: GREAT ESCAPE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1), για είσοδο κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στα Escape Rooms. Η αξία εισιτηρίου για είσοδο δύο (2) ατόμων στα Escape Rooms είναι 6 Ευρώ/άτομο δηλαδή 12 Ευρώ ανά εισιτήριο το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει δύο (2) άτομα.

Προϋπόθεση για τη χρήση της προσφοράς είναι η ελάχιστη συμμετοχή τεσσάρων (4) ατόμων ανά Escape Room. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά την αγορά των εισιτηρίων στο ταμείο της Εταιρείας. Οι Συμμετέχοντες μπορούν επίσης να κάνουν χρήση του Κωδικού εισάγοντάς τον κατά τη διαδικασία προκράτησης στο site της Εταιρείας http://greatescape.gr, όπου θα μπορούν να βλέπουν το όφελος στην τελική τιμή από την υπολογιζόμενη έκπτωση. Για λόγους ελέγχου διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη η προκράτηση μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω του site του Great Escape.

Η προσφορά ισχύει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, για όλες τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης.  

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ: CORAL: Οι Συμμετέχοντες με κάθε κωδικό μπορούν να επισκεφθούν ένα πλυντήριο αυτοκινήτων των πρατηρίων Shell για το πλύσιμο του οχήματός τους και να πραγματοποιήσουν δύο (2) πλυσίματα αυτοκινήτου στην τιμή του ενός (1).

Το δωρεάν πλύσιμο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετικό όχημα από το όχημα που πραγματοποίησε το αρχικό πλύσιμο, με την επίδειξη του κουπονιού.

Το δωρεάν πλύσιμο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε την ίδια ημέρα που πραγματοποιήθηκε το αρχικό πλύσιμο είτε διαφορετική ημέρα, με την επίδειξη του κουπονιού εντός 30 ημερών, εφόσον το όχημα είναι κατηγορίας «επιβατικό» (εξαιρούνται μικρά φορτηγά, ημι-φορτηγά, φορτηγά, ρυμουλκούμενα).

Το δωρεάν πλύσιμο θα πραγματοποιείται μόνο στο ίδιο πρατήριο από το οποίο έγινε η αγορά της προσφοράς και η χρήση του Kωδικού.

Η προσφορά «δύο (2) πλυσίματα αυτοκινήτου στην τιμή του ενός (1)», ισχύει από Δευτέρα έως και Πέμπτη για διάστημα  30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά της προσφοράς και η χρήση του Kωδικού, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών που έχουν επιλέξει την προσφορά θα πρέπει να προηγείται τις επίσκεψης τους τηλεφωνική επικοινωνία για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας πλυσίματος με Ραντεβού.

Αν ο πελάτης δεν έχει στη διάθεσή του το κουπόνι του δωρεάν πλυσίματος δεν μπορεί να κάνει χρήση της προσφοράς.

Η υπηρεσία πλυσίματος αυτοκινήτου γίνεται σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του πλυντηρίου και εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.

Κάθε Κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης του από τον Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του Κωδικού θα αναγράφεται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες θα δηλώνουν τον Κωδικό στα ταμεία των Πρατηρίων -την ημέρα που επισκέπτονται το πρατήριο για πλύσιμο του οχήματός τους- και θα παραλαμβάνουν ένα κουπόνι με τη σφραγίδα του Πρατηρίου με το οποίο μπορούν να επωφεληθούν της έκπτωσης που αφορά σε ένα δωρεάν πλύσιμο οχήματος εντός 30 ημερών.

Οι Συμμετέχοντες θα κάνουν χρήση του Κωδικού που θα τους δίνει προς το σκοπό αυτό ο OTE στο πλαίσιο του Προγράμματος σε οποιοδήποτε πρατήριο Shell  που συμμετέχει στην προσφορά του πλυντηρίου, όπως αναφέρεται στο www.cosmote.gr.

Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποια προσφορά των κατηγοριών CORAL, o ίδιος Κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες προσφορές της CORAL αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΒ:  ALLOU FUN PARK: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται να αγοράσουν δύο (2) ημερήσια πάσα Allou! Pass στην τιμή του ενός (1) για είσοδο στο Allou Fun Park.

Η προσφορά θα ισχύει τις εξής ημέρες κατά τις οποίες λειτουργεί το πάρκο, για τα παρακάτω διαστήματα:

•      για την περίοδο από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου: Δευτέρα & Τρίτη

•      για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως  και 15 Δεκεμβρίου: Δευτέρα έως Πέμπτη

•      για την περίοδο από 15 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου: Δευτέρα έως Πέμπτη

 

Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) ημερήσια πάσα Allou! Pass στην τιμή των δύο (2).

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Εταιρείας.

 

Από την προσφορά εξαιρούνται:

•      το διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως και 15 Ιανουαρίου

•      το διάστημα από το (εκάστοτε) Σάββατο Λαζάρου έως και την (εκάστοτε) Κυριακή του Θωμά,

•      όλες οι επίσημες αργίες

 

Η προσφορά παρέχεται στην αρχική τιμή του Allou! Pass και δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή προωθητικές ενέργειες του Allou! Fun Park. Όπως ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους επισκέπτες του πάρκου, αν λόγοι  ανωτέρας βίας (όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργία κλπ) επιβάλλουν το πάρκο να παραμείνει κλειστό, θα απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό όπως σε όλους τους επισκέπτες του πάρκου, έτσι και στους κατόχους του κωδικού «COSMOTE DEALS FOR YOU».

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΖ: ATHENS CLUE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1), από Δευτέρα έως και Πέμπτη πλην των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου όπου η προσφορά θα ισχύει για όλες τις ημέρες της εβδομάδος

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά την αγορά των εισιτηρίων στο ταμείο της Εταιρείας.

Από την προσφορά εξαιρούνται οι επίσημες αργίες και οι ημέρες όπου κάποιο κατάστημα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (π.χ. λόγω εργασιών).

Για λόγους ελέγχου διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη η προκράτηση μέσω τηλεφώνου.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΗ: PATRAS CLUE: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αγοράζουν να αγοράζουν δύο (2) εισιτήρια στην τιμή του ενός (1).

Η προσφορά ισχύει από Δευτέρα έως και Παρασκευή για τα δωμάτια Pandemic, MI:Double Agent, Prison Break, John Monroe Office και  CSI Patras. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για το διάστημα που η προσφορά ισχύει από Δευτέρα έως και Παρασκευή, είναι η ελάχιστη συμμετοχή 3 ατόμων ανά δωμάτιο.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά την αγορά των εισιτηρίων στο ταμείο της Εταιρείας.

Κάθε Κωδικός ισχύει για μία ημέρα από τις επόμενες δύο βδομάδες από την ημερομηνία λήψης του από τον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες που μπορεί να γίνει χρήση του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον συμμετέχοντα.

Από την προσφορά εξαιρούνται οι επίσημες αργίες και οι ημέρες όπου το κατάστημα θα πρέπει να παραμένει κλειστό (π.χ. λόγω εργασιών).

Για λόγους ελέγχου διαθεσιμότητας είναι απαραίτητη η προκράτηση μέσω τηλεφώνου.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Κωδικός ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες, από την ημέρα λήψης του από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τις ημέρες της εβδομάδας που ισχύει  η κάθε προσφορά.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΘ: GOODYS: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, θα δύνανται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη σε οποιοδήποτε κατάστημα συμμετέχει στην προσφορά  ή για παραγγελία μέσω του call center ή/και του web delivery  να αγοράζουν ένα EXTREME BURGER και να λαμβάνουν ως δώρο ένα BURGER απλό ή DELUXE ίσης ή μικρότερης αξίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του εκάστοτε Καταστήματος.

Η προσφορά ισχύει για όλα τα καταστήματα Goody’s Burger House & Goody’s, για παραγγελίες delivery μέσω www.goodysdelivery.gr μέσω της εφαρμογής Goody’s και του τηλεφωνικού αριθμού 18365.

H προσφορά δεν ισχύει για τα καταστήματα εντός καραβιών, αεροδρομίων και  Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) ή για ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω ιστοσελίδων τρίτων συνεργατών (π.χ. Affiliated Sites ή/και  food aggregators).

Σε κάθε παραγγελία (μεμονωμένη απόδειξη) μπορείς να εξαργυρώσεις μόνο έναν κωδικό.

Από την προσφορά εξαιρούνται το BBQ Pulled Pork Βurger ,το BBQ Pulled Beef Βurger καθώς και η κατηγορία Chicken Burgers.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Σε κάθε παραγγελία (μεμονωμένη απόδειξη) μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο ένας Κωδικός. Κάθε Κωδικός θα ισχύει για μία εξαργύρωση και θα πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1Β: Έκπτωση

Το πρόγραμμα «Έκπτωση» παρέχεται σε συνεργασία με

 • την ανώνυμη εταιρεία «VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «VILLAGE») που εδρεύει στην οδό 40,2χλμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Παιανία
 • την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Πεντέλης, αρ. 73 (εφεξής η «PIZZA FAN»)
 • την επιχείρηση  ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που εδρεύει στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, αρ. 7, Αθήνα με υποκατάστημα α) το «ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου, αρ. 10, Αθήνα (εφεξής «Θέατρα ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΩΝ»)
 • τη «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αριθμός 68 (εφεξής «Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ»)
 • την επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121 (εφεξής «CAME PHOTOGRAPHY»)
 • την επιχείρηση Enovaway Υπηρεσίες Διαδικτύου ΑΕ που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αγγ. Σικελιανού 12 (εφεξής «KoolFly»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CORAL A.E. HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Ηρώδου Αττικού 12Α) (εφεξής «Coral»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΟΥΦΑΛΟ ΠΛΑΣΤ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ν. Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επί του 57ου χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (εφεξής «MyShoe»)
 • την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΕ ART OF COMEDY A.E», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Φιλικών 86 & Βάμβα (εφεξής «ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ» ή «ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ»)
 • την Agnus Dei Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, που εδρεύει Αγ. Βαρβάρας 2-4 Π. Φάληρο (εφεξής «PLANET»)
 • την ανώνυμη αεροπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη 31, 145 64), εφεξής «AEGEAN»
 • την επιχείρηση  ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που εδρεύει στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, αρ. 7, Αθήνα με υποκατάστημα α) το «ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου, αρ. 10, Αθήνα (εφεξής «Θέατρα ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΩΝ»)
 • τη «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αριθμός 68 (εφεξής «Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ»)

 

 

και με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UPSTREAM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξής η «UPSTREAM») που εδρεύει στο Γέρακα (οδός Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας).   

 

 1. Το παρόν πρόγραμμα έχει αόριστη διάρκεια.  Η ημερομηνία λήξης του Προγράμματος θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο www.cosmote.gr.
 2. Ο ΟΤΕ επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες  όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων  του παρόντος  θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο δικτυακό τόπο του OTE (www.cosmote.gr). Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο του OTE (www.cosmote.gr) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Έκπτωση», έχουν οι πελάτες  του OTE, είτε είναι συνδρομητές προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας, είτε πελάτες COSMΟΤΕ TV (εφεξής «Πελάτες»).
 4. Κάθε Πελάτης  OTE, είτε προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας, είτε COSMΟΤΕ TV, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα και να λάβει τον κωδικό του θα πρέπει
  1. είτε να καλέσει από το σταθερό ΟΤΕ που ανήκει στα προσωπικά του στοιχεία στον πενταψήφιο αριθμό 13019 (εφεξής "κλήση στο 13019").
  2. είτε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.cosmote.gr να πραγματοποιήσει είσοδο με τα στοιχεία Πρόσβασης της υπηρεσίας MyCOSMOTE και  να επιλέξει την «Πάρε τον κωδικό σου Online». Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε Ταυτοποιημένους χρήστες της υπηρεσίας MyCOSMOTE, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης και τις Προϋποθέσεις της υπηρεσίας MyCOSMOTE. Στην περίπτωση αυτή ο Συμμετέχων, εφόσον είναι Ταυτοποιημένος χρήστης της υπηρεσίας MyCOSMOTE, δηλώνει σε ποια σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας ή σε ποια συνδρομή COSMOTE TV επιθυμεί να καταχωρηθεί και να χρεωθεί ο Κωδικός.

Η χρέωση για την απόκτηση Κωδικού είτε μέσω της κλήσης στο 13019 είτε μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr ανέρχεται στο ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την αποστολή αιτήματος για την Απόκτηση Κωδικού ο αριθμός σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας (εφεξής «CLI») κάθε Συμμετέχοντα καταχωρείται σε αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα της UPSTREAM. Με την επιλογή «Απόκτηση Κωδικού» κατά την κλήση στο 13019 ή μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote.gr ο Συμμετέχων θα λαμβάνει απαντητικό μήνυμα ηχογραφημένο ή στην ιστοσελίδα αντίστοιχα στο οποίο θα περιέχεται ένας μοναδικός  ψηφιακός κωδικός (εφεξής ο «Κωδικός»), με τον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τις παροχές του άρθρου 6 των παρόντων όρων.

 

 1. Κάθε Συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει παραπάνω από τέσσερεις (4) Κωδικούς χωρίς να έχει κάνει χρήση έστω και μία φορά ενός από αυτούς σε μια από τις Κατηγορίες του άρθρου 6 των Προγραμμάτων 1Α &1Β. 

 

 1. Το παρόν πρόγραμμα παρέχει αποκλειστικά στους Συμμετέχοντες να κάνουν χρήση του κάθε Κωδικού στις ν ακόλουθες κατηγορίες: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: VILLAGE:

Οι Συμμετέχοντες το Πρόγραμμα δύνανται να αγοράσουν με κάθε Κωδικό ένα εισιτήριο με 50% έκπτωση ή με δύο κωδικούς δύο εισιτήρια με 50% έκπτωση (και έως 4 εισιτήρια)   για να παρακολουθήσουν κάθε Τετάρτη την ταινία που επιθυμούν σε οποιοδήποτε από τα Village Cinemas: Αμαρουσίου (The Mall), Ρέντη (Village Shopping & More), Παγκρατίου, Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου (Athens Metro Mall), Θεσσαλονίκης (Mediterranean Cosmos) και Βόλου, καθώς και στο θερινό ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.

Ο Συμμετέχων μπορεί να επιλέξει εισιτήρια για οποιαδήποτε από τις προβολές των VILLAGE CINEMAS της εταιρείας VILLAGE σε όλους τους τύπους αιθουσών, εξαιρουμένων των αιθουσών, GOLD CLASS, COMFORT ενώ εξαιρούνται επίσης οι επίσημες Πρεμιέρες καθώς και οι επίσημες αργίες. Ο Κωδικός ισχύει για μία από τις επόμενες δύο Τετάρτες από την ημέρα λήψης του από τον Συμμετέχοντα. 

 

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού για τα VILLAGE με τους ακόλουθους τρόπους: α) να επιδείξει στα ταμεία των VILLAGE CINEMAS τον Κωδικό και στη συνέχεια να αγοράσει ένα (1) εισιτήριο με 50% έκτπωση, β) να κάνει χρήση του Κωδικού για αγορά εισιτηρίων ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.villagecinemas.gr, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή και γ) να επιδείξει τον Κωδικό σε ένα από τα καταστήματα του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, και να αγοράσει ένα (1) εισιτήριο με 50% έκτπωση,  παραλαμβάνοντας ταυτόχρονα το ειδικά εκτυπωμένο κουπόνι κράτησης θέσης, το οποίο αποτελεί και αποδεικτικό για την καταβολή του ποσού. Κατά την προσέλευσή του στα VILLAGE CINEMAS ο Συμμετέχων θα τοποθετεί το ειδικό κουπόνι σε αναγνώστη γραμμωτού κώδικα που υπάρχει σε κάθε ένα από αυτά και θα παίρνει το εισιτήριό του χωρίς άλλη επιβάρυνση.

 

Η προσφορά ισχύει και για τις προβολές 3D και για τις προβολές Dolby Atmos. Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την επιθυμητή προβολή. Στην περίπτωση που η αγορά δεν ολοκληρωθεί και ο Κωδικός δεν χρησιμοποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει χρήση του. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με τις παραστάσεις των VILLAGE CINEMAS, πλην της ακυρώσεως των εισιτηρίων, μπορούν να γίνονται μόνο από τα VILLAGE CINEMAS και όχι από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: CAME PHOTOGRAPHY: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με κάθε Κωδικό δύνανται να φωτογραφίζονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (έως 11 άτομα ταυτόχρονα) και να απολαμβάνουν 50% έκπτωση για κάθε αγορά, καθώς και να λαμβάνουν δώρο έναν καμβά ή ξύλο διαστάσεων 40x40 εκατοστών αξίας 100€, με υλικό από τη φωτογράφιση.  Η φωτογραφία της επιλογής που θα αποτυπωθεί στον εν λόγω καμβά ή ξύλο θα είναι απλή φωτογραφία χωρίς εικαστική επέμβαση αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα έχει ρετούς.

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της προσφοράς, είναι να επικοινωνούν οι Συμμετέχοντες με την Εταιρεία πριν τη λήψη του Κωδικού για την οργάνωση της φωτογράφισης κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, καλώντας στο τηλέφωνο 210 6847500.

To δώρο (καμβάs ή ξύλο διαστάσεων 40x40 εκατοστών), θα παρέχεται μία φορά ανά Συμμετέχοντα, ανεξαρτήτως του πλήθους των Κωδικών, τους οποίους ο Συμμετέχοντας θα χρησιμοποιήσει για την εν λόγω προσφορά, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Για την απόκτηση της προσφοράς, 50% έκπτωση στο σύνολο των αγορών συν ένα δώρο (καμβάs ή ξύλο διαστάσεων 40x40 εκατοστών), μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ένας (1) Κωδικός, ανά ομάδα ατόμων που θα έχουν φωτογραφηθεί ταυτόχρονα (έως 11 άτομα).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: KOOLFLY: Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος, με τον Κωδικό του Προγράμματος αποκτούν 20% επιπλέον έκπτωση για τις αγορές τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.koolfly.com.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.koolfly.com.

Η έκπτωση 20% ισχύει επιπλέον επί των εκάστοτε τελικών τιμών όλων των προϊόντων που είναι προς πώληση στην  ιστοσελίδα www.koolfly.com.

Από την προσφορά εξαιρούνται τα παρακάτω χρονικά διαστήματα:
Χειμερινές Εκπτώσεις: 9 Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
Εκπτώσεις Νοεμβρίου
Εκπτώσεις Μαΐου
Καλοκαιρινές Εκπτώσεις: 10 Ιουλίου έως και τέλος Αυγούστου

Αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι των Συμμετεχόντων για την πώληση των προϊόντων είναι η KoolFly για κάθε πώληση που διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: CORAL: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν Κωδικό δύνανται να αποκτήσουν επιπλέον πόντους στην Κάρτα του Προγράμματος Smart με τον ανεφοδιασμό του οχήματος σε καύσιμα Shell.

Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι μέλη του Προγράμματος «Smart Club» της CORAL και να έχουν στην κατοχή τους κάρτα Smart Club (ή να παραλάβουν μια κάρτα Smart Club κατά την αγορά τους από το πρατήριο).

Αναφορικά με την προσφορά:

Α) Στην περίπτωση που πελάτης του OTE και μέλος του Προγράμματος Smart ανεφοδιάζει το όχημά του με καύσιμο Shell V-Power Racing αξίας τουλάχιστον 30€ (με ΦΠΑ), κερδίζει 300 επιπλέον smart πόντους στην Κάρτα.

Β) Στην περίπτωση που πελάτης του OTE και μέλος του Προγράμματος Smart ανεφοδιάζει το όχημά του με καύσιμο Shell V-Power Unleaded ή Shell VP-Diesel αξίας τουλάχιστον 30€ (με ΦΠΑ), κερδίζει 200 επιπλέον smart πόντους στην Κάρτα.

Γ) Στην περίπτωση που πελάτης του OTE και μέλος του Προγράμματος Smart ανεφοδιάζει το όχημά του με καύσιμο Shell FuelsaveUnleaded ή Shell FuelsaveDiesel, αξίας τουλάχιστον 30€ (με ΦΠΑ), κερδίζει 100 επιπλέον smart πόντους στην Κάρτα.

Τον εν λόγω Κωδικό, οι πελάτες του OTE, θα τον δηλώνουν στα ταμεία των Πρατηρίων, τα οποία θα συμμετέχουν στην προσφορά και τα οποία αναφέρονται στο www.cosmote.gr προκειμένου να προστεθούν οι έξτρα smart πόντοι στην Κάρτα smart.

 

Εάν ένας Κωδικός χρησιμοποιηθεί σε κάποια προσφορά της κατηγορίας CORAL, o ίδιος Κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες προσφορές της CORAL αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέος Κωδικός


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΗ:  PIZZA FAN:O κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα δύναται με έναν Κωδικό του Προγράμματος να λαμβάνει δύο (2) πίτσες 8 τεμαχίων (από 16 συνταγές) στην τιμή των 10,20 ΕΥΡΩ (ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται), εφόσον η Εταιρεία αναλαμβάνει και την διανομή τους (Delivery) προς τους Συμμετέχοντες ή στην τιμή των  9,50 ΕΥΡΩ (ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται), για την παραλαβή της παραγγελίας από τους Συμμετέχοντες από φυσικά καταστήματα της Εταιρείας (take away).

Οι 16 συνταγές (χωρίς πρόσθετα υλικά), για τις οποίες ισχύει η Προσφορά, είναι οι ακόλουθες: 

Μαργαρίτα

Απλή

Του Αθλητή

Εξοχής

Gustosa

Family

Παραδοσιακή

Κλασική Special

Fan Special

Ελληνική

Πεπερονάτη

Γερμανική

Πατάτα-Μπέικον

BBQ Chicken

Γαλοπούλα Fan

Καυτερή Beertuosa

Οι 2 πίτσες μπορεί να είναι με ίδια ή διαφορετική συνταγή, αρκεί και οι δύο να συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω 16 συνταγές.

Η ζύμη της εκάστοτε πίτσας μπορεί να είναι οποιαδήποτε εκ των: Λεπτή-Crispy, Κλασική, Αφράτη, &  Ολικής Άλεσης Πολύσπορη.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού, που τους παρέχει η COSMOTE, στην ιστοσελίδα (website) της Εταιρείας https://www.pizzafan.gr, στο mobile application της Εταιρείας PIZZA FAN, στο call center 216 4004000 καθώς και στα ταμεία των Χώρων της Εταιρείας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: MYSHOE: Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος, με τον Κωδικό του Προγράμματος αποκτούν 20% έκπτωση για τις αγορές τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.myshoe.gr.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.myshoe.gr.

Η έκπτωση 20% ισχύει επιπλέον επί των εκάστοτε τελικών τιμών όλων των προϊόντων που είναι προς πώληση στην  ιστοσελίδα www.myshoe.gr, ακόμα και αν τα προϊόντα βρίσκονται ήδη σε έκπτωση ή άλλη προσφορά, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

 • στα προϊόντα των εταιρειών που απαγορεύουν τις προσφορές και αναφέρονται στην Παράγραφο Δ.1.1.1. των Όρων Χρήσεως του MyShoe.gr
 • στο τρίτο προϊόν το οποίο παρέχεται δωρεάν με την αγορά δύο (2) ζευγαριών υποδημάτων, κατά τη διάρκεια καμπάνιας της Εταιρείας με την αγορά δύο (2) ζευγαριών υποδημάτων, παρέχεται και ένα τρίτο δωρεάν. 

Αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι των Συμμετεχόντων για την πώληση των προϊόντων είναι η MyShoe για κάθε πώληση που διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: PLANET: Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος, με τον Κωδικό του Προγράμματος αγοράζουν έναντι 79€ μία ετήσια συνδρομή στα Γυμναστήρια της αλυσίδας PLANET Fitness and More και έχουν δωρεάν το κόστος εγγραφής αξίας 30€.

Δεδομένου ότι η τιμή καταλόγου είναι 169€ για την ετήσια συνδρομή και το κόστος εγγραφής είναι 30€ η έκπτωση είναι της τάξης του 60%.

 Η έκπτωση ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί στην περίπτωση που αλλάξει η τιμή τιμοκαταλόγου για την ετήσια συνδρομή.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον κατά τη διαδικασία εγγραφής τους συμμορφούμενοι κατά τα υπόλοιπα στον Κανονισμό και στους εν γένει όρους λειτουργίας του Γυμναστηρίου.

Κάθε Κωδικός ισχύει για μία ημέρα από τις επόμενες δύο βδομάδες από την ημερομηνία λήψης του από τον Συμμετέχοντα.

Στην προσφορά συμμετέχουν όλα τα γυμναστήρια με τον διακριτικό τίτλο  Planet Fitness And More

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η (α): ΘΕΑΤΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΩΝ - ΜΟΥΣΟΥΡΗ : Οι Συμμετέχοντες δύνανται να αγοράσουν με έκπτωση 30%  έως δύο (2) εισιτήρια για να παρακολουθήσουν κάθε Τετάρτη και Πέμπτη τις θεατρικές παραστάσεις στο ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ή στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ή στο ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΗ. Εάν οι Συμμετέχοντες διαθέτουν δύο Κωδικούς μπορούν να αγοράσουν τέσσερα (4) εισιτήρια με έκπτωση 30%.

Ο Κωδικός θα ισχύει για τις δύο επόμενες εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του.

Σε περίπτωση που τα δύο εισιτήρια είναι διαφορετικής αξίας ο Συμμετέχων θα χρεωθεί το εισιτήριο με την υψηλότερη αξία εκ των δύο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαθεσιμότητα εισιτηρίων για τις παραστάσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται τα εισιτήρια προνομιακών τιμών (παιδικά - φοιτητικά - ανέργων - πολυτέκνων – ΟΛΜΕ κλπ).

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Ο Συμμετέχων μπορεί να κάνει χρήση του Κωδικού εξαργυρώνοντάς τον στο εκδοτήριο εισιτηρίων της Εταιρείας ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  buy.tickethour.com ή τηλεφωνικά καλώντας στο 2108938111 ή στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ: AEGEAN: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν κωδικό COSMOTE DEALS for YOU δύνανται να αποκτήσουν 30€ έκπτωση στην τελική τιμή των εισιτηρίων της AEGEAN που αφορούν προεπιλεγμένα δρομολόγια εξωτερικού του δικτύου της AEGEAN.

Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU που θα εισαχθεί στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’, πρέπει να είναι ενεργός και να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στην AEGEAN.

Εφόσον ο COSMOTE DEALS for YOU κωδικός συμπληρωθεί στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’ εντός της ημερομηνίας ισχύος του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρωθεί η κράτηση εισιτηρίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης του.

Με την χρήση ενός κωδικού COSMOTE DEALS for YOU στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’, ο χρήστης δικαιούται έκπτωση 30€ η οποία θα εξαργυρώνεται για κρατήσεις σε συγκεκριμένους προορισμούς για ταξίδι με επιστροφή. Τα δρομολόγια που είναι σε προσφορά αφορούν μόνο απευθείας πτήσεις που πραγματοποιούνται από την AEGEAN.

Οι προορισμοί ορίζονται από την AEGEAN και ανανεώνονται μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσφορά.

Ο μέγιστος αριθμός κωδικών COSMOTE DEALS for YOU που είναι διαθέσιμοι και για τις 2 προσφορές «-20€ σε πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air» και «-30€ σε πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN», ορίζεται στους 2.000 ανά ημερολογιακό μήνα.

H προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι και 2 ατόμων.

Oι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται τον τρέχοντα μήνα, για πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Για παράδειγμα: κρατήσεις 1-30 Ιουνίου, για πτήσεις 1 Ιουλίου -31 Αυγούστου.

Η έκπτωση των 30€ εφαρμόζεται στον ναύλο και όχι στην συνολική αξία του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που το σύνολο του ναύλου είναι μικρότερο των 30€ η διαφορά χάνεται.

Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU ισχύει μόνο για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της AEGEAN και το AEGEAN Αpp.

Για πτήσεις σε προορισμούς που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έκπτωση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για ταξίδια που εκκινούν από την Ελλάδα.

Δεν είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών COSMOTE DEALS for YOU κωδικών ανά κράτηση.

Ο κωδικός ισχύει για εξαργύρωση μόνο σε μία από τις 2 προσφορές «-20€ σε πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air» ή «-30€ σε πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN».

Η έκπτωση των 30€ μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στα πλαίσια της συγκεκριμένης προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Αλλαγή εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε online, είτε με επιβάρυνση 20 Ευρώ ανά εισιτήριο, μέσω του τμήματος κρατήσεων της AEGEAN στο 8011120000 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2106261000 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της AEGEAN και βάσει διαθεσιμότητας.

Ακύρωση εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιβάρυνση 20 Ευρώ ανά εισιτήριο, μέσω του τμήματος κρατήσεων της AEGEAN στο 8011120000 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2106261000 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της AEGEAN.

H αξία της έκπτωσης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής του εισιτηρίου.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού μπαίνοντας στην κεντρική σελίδα της AEGEAN www.aegeanair.com ή στη σελίδα της συνεργασίας AEGEAN - COSMOTE DEALS for YOU https://el.aegeanair.com/organoste/prosfores-diagonismoi/cosmote-deals-for-you/ επιλέγοντας προορισμούς, ημερομηνίες και αριθμό ατόμων και συμπληρώνοντας τον COSMOTE DEALS for YOU κωδικό στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’ που τους εξασφαλίζει 30€ έκπτωση σε προορισμούς εξωτερικού του δικτύου της AEGEAN.

Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχουν επιλεχθεί προορισμοί και ημερομηνίες για τις οποίες ισχύει η προσφορά.

Συνεχίζοντας με την επιλογή των πτήσεων πατώντας «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» η έκπτωση εμφανίζεται στο συνολικό ποσό πληρωμής.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ H: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, θα δύνανται κάθε Σάββατο και Κυριακή να λαμβάνουν έκπτωση 50% στις τιμές εισιτηρίων  των κάτωθι: α) Για την Είσοδο στο Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας και συμμετοχή στο περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Η Εποχή των Δεινοσαύρων", β) Για την Είσοδο στο Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας και συμμετοχή σε ένα από τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα (βάση του εβδομαδιαίου προγράμματος του Πάρκου Κερατέας), γ) Για την Είσοδο στη κουκλοθεατρική παράσταση "Το Μελωδένιο Χωριό" στο Πολιτιστικό Πάρκο - Πολυχώρος Λυκαβηττού.

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με το ημερολόγιο εκδηλώσεων του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επισκέπτες να ενημερώνονται για το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο www.politistikoparko.com και να καλούν για κρατήσεις στο 22990 42100.

 ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Κάθε κωδικός δύναται να εξαργυρωθεί κατά την αγορά των εισιτηρίων. Κάθε Κωδικός ισχύει για μία εξαργύρωση και πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: CITYZEN PARKING & SERVICES: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, θα αποκτούν δικαίωμα στάθμευσης στους Σταθμούς CITYZEN PARKING & SERVICES από 11’ έως και 10 συνεχόμενες ώρες, έναντι χρέωσης 7€ (συμπερ. ΦΠΑ), με ανώτατο όριο δύο (2) Κωδικούς ανά ημέρα χρήσης ανά αριθμό κλήσης (εφεξής «MSISDN»). Αναλυτικά οι Σταθμοί CITYZEN PARKING & SERVICES που συμμετέχουν στην προσφορά αναφέρονται στο www.cosmote.gr.

Μετά το πέρας των 10 ωρών η χρέωση για τους Συμμετέχοντες θα είναι 1€ (συμπ. ΦΠΑ) για κάθε επιπλέον ώρα.

 ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Κάθε κωδικός δύναται να εξαργυρωθεί κατά την εξόφληση του τιμήματος για τις ώρες παραμονής στο Σταθμό. Κάθε Κωδικός ισχύει για μία εξαργύρωση και πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΑ: INTERSPORT: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, θα δύνανται να αποκτούν άμεση έκπτωση 10€ για αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας των 60€ σε ένα από τα καταστήματα INTERSPORT που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Τα καταστήματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναφέρονται στο www.cosmote.gr

Η προσφορά ισχύει για εξαργύρωση σε οποιοδήποτε κατάστημα INTERSPORT στην Ελλάδα με την επίδειξη του κωδικού στο ταμείο και η χρήση της μπορεί να γίνει εφάπαξ.

Η προσφορά δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλες δωροεπιταγές και δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές, δωροεπιταγές ή κουπόνια.

Η προσφορά δεν ισχύει κατά την περίοδο των επίσημων εκπτώσεων, όπως ορίζονται παρακάτω: Συγκεκριμένα τη 2η Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι και τέλη Φεβρουαρίου και τη 2η Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι και τέλη Αυγούστου ή όπως αυτοί οι περίοδοι τροποποιηθούν νομοθετικά στο μέλλον.

 ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Κάθε κωδικός δύναται να εξαργυρωθεί στο ταμείο ενός καταστήματος INTERSPORT. Κάθε Κωδικός ισχύει για μία εξαργύρωση και πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΒ: DPAM: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, θα δύνανται να αποκτούν 20% έκπτωση για αγορές σε ένα από τα καταστήματα DPAM που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Τα καταστήματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναφέρονται στο www.cosmote.gr

Η προσφορά δεν ισχύει σε περιόδους επίσημων εκπτώσεων και δε συνδυάζεται με άλλη ενέργεια ή προσφορά που ισχύει στο κατάστημα.

 ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Κάθε κωδικός δύναται να εξαργυρωθεί στο ταμείο ενός καταστήματος DPAM. Κάθε Κωδικός ισχύει για μία εξαργύρωση και πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΓ: OPTICAL PAPADIAMANTOPOULOS: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, θα δύνανται να αποκτούν 30% έκπτωση για αγορές σκελετών οράσεως και ηλίου, με εξαίρεση τις μάρκες RayBan, Oakley, MauiJim και Lindberg, σε ένα από τα καταστήματα OPTICAL PAPADIAMANTOPOULOS που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Τα καταστήματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναφέρονται στο www.cosmote.gr

Η προσφορά δεν ισχύει σε περιόδους επίσημων εκπτώσεων και δε συνδυάζεται με άλλη ενέργεια ή προσφορά που ισχύει στο κατάστημα.

 ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Κάθε κωδικός δύναται να εξαργυρωθεί στο ταμείο ενός καταστήματος OPTICAL PAPADIAMANTOPOULOS. Κάθε Κωδικός ισχύει για μία εξαργύρωση και πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΔ: McArthurGlen: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, θα δύνανται να αποκτήσουν έως και 20% επιπλέον έκπτωση για τις αγορές τους στα Καταστήματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Τα καταστήματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναφέρονται στο www.cosmote.gr.

Από την προσφορά εξαιρούνται τα διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν εκπτώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες σχετικές με τις τιμές των προϊόντων.

Η προσφορά δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλες εκπτωτικές ενέργειες του McArthurGlen, καθώς και κατά τις περιόδους εκπτώσεων, όπως είναι οι παρακάτω περίοδοι, ενδεικτικά αναφέρονται: 9 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου, 31 Μαρτίου- 1 Απριλίου, 1-15 Μαΐου, Αγίου Πνεύματος, 10 Ιουλίου- 31 Αυγούστου, Τελευταία Παρασκευή Νοεμβρίου (Black Friday), 1-15 Νοεμβρίου. Στις περιόδους εκπτώσεων, η προσφορά ισχύει μόνο για προϊόντα που δεν είναι σε προσφορά (π.χ. νέες συλλογές, premium σειρές κλπ).

 ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Κάθε κωδικός δύναται να εξαργυρωθεί στο κιόσκι Πληροφοριών εντός των εγκαταστάσεων του εκπτωτικού χωριού McArthurGlen. Οι Συμμετέχοντες με την εξαργύρωση του Κωδικού θα λαμβάνουν voucher που θα τους διασφαλίζει έως και 20% επιπλέον έκπτωση για τις αγορές τους στα Καταστήματα που συμμετέχουν στην προσφορά, καθώς και λίστα με τα Καταστήματα που συμμετέχουν στην προσφορά. Κάθε Κωδικός ισχύει για μία εξαργύρωση και πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΔ: P&G: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, θα δύνανται να λαμβάνουν επιπλέον εκπτωτικά κουπόνια epithimies ανά μήνα.

 ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: O Kωδικός δύναται να εξαργυρωθεί σε ειδική σελίδα http://www.epithimiesdealsforyou.gr/ που θα μπορούν να επισκέπτονται οι Συμμετέχοντες από προσωπικό ή δημόσιο τερματικό ή από τερματικά εντός των καταστημάτων COSMOTE και να εκτυπώνουν τα εκπτωτικά κουπόνια της Εταιρείας. Κάθε Κωδικός ισχύει για μία εξαργύρωση και πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΕ: ΙΚΕΑ: Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, με κάθε Κωδικό, δύνανται να λαμβάνουν 10% έκπτωση, για αγορές από 50€ (πενήντα ευρώ) έως και 2.000€ (δύο χιλιάδες ευρώ), η οποία αποδίδεται άμεσα στη συναλλαγή και επιπρόσθετα σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά είναι ενεργή.

Η προσφορά ισχύει κάθε Τρίτη και Πέμπτη για αγορές επίπλων και οικιακού εξοπλισμού από 50€ έως 2.000€, από τα καταστήματα ΙΚΕΑ ή από τα Κέντρα Παραγγελιών & Παραλαβών ΙΚΕΑ ή από το e-shop IKEA www.ikea.gr.

Η προσφορά ισχύει για κατόχους της κάρτας ΙΚΕΑ FAMILY και απαιτείται η επίδειξή της στο ταμείο κατά την αγορά στα καταστήματα ή η συμπλήρωση του αριθμού της στο e-shop . Σε περίπτωση κάποιος δεν είναι κάτοχος της κάρτας IKEA FAMILY, μπορεί να εκδώσει την κάρτα από το ταμείο και θα πρέπει να την ενεργοποιήσει στο χώρο του Καταστήματος ή online στη σελίδα www.ikea.gr .

Η έκπτωση υπολογίζεται στο τελικό ποσό πληρωμής και αφού αφαιρεθούν τυχόν εκπτώσεις από τρέχουσες προωθητικές ενέργειες ή εξαργυρώσεις του προγράμματος IKEA FAMILY. H έκπτωση στις online αγορές υπολογίζεται στην αξία της συνολικής αγοράς, εξαιρουμένων των μεταφορικών εξόδων.

Σε περίπτωση επιστροφής των αγορασθέντων εμπορευμάτων, δεν επιστρέφονται χρήματα και στον πελάτη δίνεται πιστωτικό για την τελική αξία πληρωμής, αφαιρουμένων όλων των σχετικών εκπτώσεων.

Εξαιρούνται οι αγορές από το Εστιατόριο ΙΚΕΑ, το IKEA Bistro και το Σουηδικό κατάστημα Τροφίμων ΙΚΕΑ.

 ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: O Kωδικός δύναται να εξαργυρωθεί στα ταμεία των Καταστημάτων ΙΚΕΑ ή στα ταμεία των Κέντρων Παραγγελιών & Παραλαβών ΙΚΕΑ, με την επίδειξη της κάρτας ΙΚΕΑ FAMILY ή στο e-shop www.ikea.gr, μαζί με τον αριθμό της κάρτας ΙΚΕΑ FAMILY. Κάθε Κωδικός ισχύει για μία εξαργύρωση και πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΣΤ: PIRELLI: Οι Συμμετέχοντες στο  Πρόγραμμα δύνανται με έναν Κωδικό του Προγράμματος να αποκτούν, με την αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών Pirelli από κατάστημα του δικτύου Driver, έκπτωση στην τιμή αγοράς των ελαστικών (όποια και αν είναι αυτή στο εκάστοτε κατάστημα  Driver), προσδιοριζόμενη ανάλογα με την διάσταση της ζάντας των ελαστικών και συγκεκριμένα:

 

Ίντσες ζάντας

Ποσό έκπτωσης

13”-16”

€10

17”

€20

18” και άνω

 €30

 

Τα καταστήματα Driver τα οποία συμμετέχουν στην προσφορά αναφέρονται στην ιστοσελίδα: www.cosmote.gr

Η προσφορά ισχύει για την αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών Pirelli από κατάστημα του δικτύου Driver και για ένα όχημα ανά έτος.

H προσφορά ισχύει μόνο για τα ελαστικά μάρκας Pirelli και δεν ισχύει για ελαστικά φορτηγών και λεωφορείων.

Σε κάθε αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών Pirelli μπορεί να εξαργυρωθεί ένας Κωδικός του Προγράμματος.

Η παρεχόμενη έκπτωση ισχύει στην τελική τιμή αγοράς των ελαστικών από το κατάστημα του δικτύου Driver.

Η προσφορά δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές της Pirelli πέραν του προγράμματος ασφάλισης ελαστικών Tyrelife.

Η προσφορά δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές της Pirelli πέραν του προγράμματος ασφάλισης ελαστικών Tyrelife.

 ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: O Kωδικός δύναται να εξαργυρωθεί στα Καταστήματα Driver που συμμετέχουν στην προσφορά, κατά την αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών Pirelli. Κάθε Κωδικός ισχύει για μία εξαργύρωση ανά έτος και πρέπει να εξαργυρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης του. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση/εξαργύρωση  του Κωδικού θα αναγράφονται στο απαντητικό μήνυμα προς τον Συμμετέχοντα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΖ: OLYMPIC AIR:

Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με έναν κωδικό COSMOTE DEALS for YOU δύνανται να αποκτήσουν 20€ έκπτωση στο ναύλο των εισιτηρίων της Olympic Air που αφορούν προεπιλεγμένα δρομολόγια εσωτερικού.

Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU που θα εισαχθεί στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’, πρέπει να είναι ενεργός και να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στην Olympic Air.

Εφόσον ο COSMOTE DEALS for YOU κωδικός συμπληρωθεί στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’ εντός της ημερομηνίας ισχύος του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρωθεί η κράτηση εισιτηρίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης του.

Με την χρήση ενός κωδικού COSMOTE DEALS for YOU στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’, ο χρήστης δικαιούται έκπτωση 20€ η οποία θα εξαργυρώνεται για κρατήσεις σε συγκεκριμένους προορισμούς για ταξίδι με επιστροφή. Τα δρομολόγια που είναι σε προσφορά αφορούν μόνο απευθείας πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Olympic Air.

Οι προορισμοί ορίζονται από την Olympic Air και ανανεώνονται μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσφορά.

Ο μέγιστος αριθμός κωδικών COSMOTE DEALS for YOU που είναι διαθέσιμοι και για τις 2 προσφορές «-20€ σε πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air» και «-30€ σε πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN», ορίζεται στους 2.000 ανά ημερολογιακό μήνα.

H προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι και 2 ατόμων.

Oι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται τον τρέχοντα μήνα, για πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Για παράδειγμα: κρατήσεις 1-30 Ιουνίου, για πτήσεις 1 Ιουλίου -31 Αυγούστου.

Η έκπτωση των 20€ εφαρμόζεται στον ναύλο και όχι στην συνολική αξία του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που το σύνολο του ναύλου είναι μικρότερο των 20€ η διαφορά χάνεται.

Ο κωδικός COSMOTE DEALS for YOU ισχύει μόνο για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Olympic Air, της AEGEAN και το AEGEAN Αpp.

Δεν είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών COSMOTE DEALS for YOU κωδικών ανά κράτηση.

Ο κωδικός ισχύει για εξαργύρωση μόνο σε μία από τις 2 προσφορές «-20€ σε πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air» ή «-30€ σε πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN».

Η έκπτωση των 20€ μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στα πλαίσια της συγκεκριμένης προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Αλλαγή εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε online, είτε με επιβάρυνση 20 Ευρώ ανά εισιτήριο, μέσω του τμήματος κρατήσεων της Olympic Air στο 801 801 0101 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2103550500 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Olympic Air και βάσει διαθεσιμότητας.

Ακύρωση εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιβάρυνση 20 Ευρώ ανά εισιτήριο, μέσω του τμήματος κρατήσεων της Olympic Air στο 801 801 0101 (από σταθερό τηλέφωνο) ή στο (+30) 2103550500 (από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Olympic Air.

H αξία της έκπτωσης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής του εισιτηρίου.

ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού μπαίνοντας στην κεντρική σελίδα της Olympic Air www.olympicair.com ή της AEGEAN www.aegeanair.com ή στη σελίδα της συνεργασίας AEGEAN - COSMOTE DEALS for YOU https://el.aegeanair.com/organoste/prosfores-diagonismoi/cosmote-deals-for-you/ επιλέγοντας προορισμούς, ημερομηνίες και αριθμό ατόμων και συμπληρώνοντας τον COSMOTE DEALS for YOU κωδικό στο πεδίο ‘’Εκπτωτικός Κωδικός’’ που τους εξασφαλίζει 20€ έκπτωση σε προορισμούς εσωτερικού της Olympic Air.

Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχουν επιλεχθεί προορισμοί και ημερομηνίες για τις οποίες ισχύει η προσφορά.

Συνεχίζοντας με την επιλογή των πτήσεων πατώντας «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» η έκπτωση εμφανίζεται στο συνολικό ποσό πληρωμής.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ:

Οι συνδρομητές που έχουν την εφαρμογή MyCOSMOTE μπορούν να δουν σε ποιους συνεργάτες έχουν εξαργυρώσει κωδικούς COSMOTE Deals For You για κάθε σύνδεσή τους που είναι ενταγμένη στην εφαρμογή και το αντίστοιχο ποσό που έχουν εξοικονομήσει καθώς και το συνολικό ποσό που έχουν εξοικονομήσει από την εξαργύρωση του συνόλου των κωδικών τους.

Τα ποσά εξοικονόμησης υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο ποσό που δύναται να εξοικονομηθεί ανά συνεργάτη και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Συνεργάτης

Αξία ανά αγορά με κωδικό DEALS for YOU:

AEGEAN

Εξαργύρωση κωδικού σε AEGEAN είναι 30€

OLYMPIC AIR Εξαργύρωση κωδικού σε OLYMPIC AIR είναι 20€

Allou! Fun Park

Εξαργύρωση κωδικού σε Allou! Fun Park είναι 16€-19€

ASTIR BEACH

Εξαργύρωση κωδικού σε ASTIR BEACH είναι 20€

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ είναι 5€

ATHENS CLUE

Εξαργύρωση κωδικού σε ATHENS CLUE είναι 12€

PATRAS CLUE

Εξαργύρωση κωδικού σε PATRAS CLUE είναι 10€

ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ είναι 18€

CAME PHOTOGRAPHY

Εξαργύρωση κωδικού σε CAME PHOTOGRAPHY είναι 138€

Chillbox -frozen yogurt

Εξαργύρωση κωδικού σε Chillbox είναι 1€-8€

Chillbox - coffee

Εξαργύρωση κωδικού σε Chillbox είναι 2,2€

Cityzen Parking & Services

Εξαργύρωση κωδικού σε Cityzen Parking & Services είναι 3€

SHELL ΠΟΝΤΟΙ

Εξαργύρωση κωδικού σε SHELL ΠΟΝΤΟΙ είναι 0,7€

Shell Πλύσιμο

Εξαργύρωση κωδικού σε Shell Πλύσιμο είναι 10€

Δωδώνη - παγωτό

Εξαργύρωση κωδικού σε Δωδώνη είναι 1,45€-4,3€

Δωδώνη - coffee

Εξαργύρωση κωδικού σε Δωδώνη είναι 2,2€

STEM EDUCATION

Εξαργύρωση κωδικού σε STEM EDUCATION είναι 20€

AXON

Εξαργύρωση κωδικού σε AXON είναι 250€

ΝΒΑ Basketball Camp Greece

Εξαργύρωση κωδικού σε ΝΒΑ Basketball Camp Greece είναι 49,5€

GREAT ESCAPE

Εξαργύρωση κωδικού σε GREAT ESCAPE είναι 10€

Everest

Εξαργύρωση κωδικού σε Everest είναι 1€

LASER TAG

Εξαργύρωση κωδικού σε LASER TAG είναι 6€

WORLD PARTY TRAVELLER

Εξαργύρωση κωδικού σε WORLD PARTY TRAVELLER είναι 90€

COLOR SKATES

Εξαργύρωση κωδικού σε COLOR SKATES είναι 7,5€

ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ είναι 25€

DARKSIDE TATTOO SOCIETY

Εξαργύρωση κωδικού σε DARKSIDE TATTOO SOCIETY είναι 5€

Ekdromi.gr

Εξαργύρωση κωδικού σε Ekdromi.gr είναι 4,5€

DPAM

Εξαργύρωση κωδικού σε DPAM είναι 10€

PIRELLI Ελαστικά

Εξαργύρωση κωδικού σε PIRELLI Ελαστικά είναι 12€

Paramana

Εξαργύρωση κωδικού σε Paramana είναι 5€

Spotmechanic

Εξαργύρωση κωδικού σε Spotmechanic είναι 15€

Spotawheel

Εξαργύρωση κωδικού σε Spotawheel είναι 200€

Extreme Spot

Εξαργύρωση κωδικού σε Extreme Spot είναι 31€

GOODY'S BURGER HOUSE

Εξαργύρωση κωδικού σε GOODY'S BURGER HOUSE είναι 4,1€

GOODY'S BURGER HOUSE - Student offer

Εξαργύρωση κωδικού σε GOODY'S BURGER HOUSE είναι 3,5€

TREKKING HELLAS

Εξαργύρωση κωδικού σε TREKKING HELLAS είναι 20€

HELLENIC SEAWAYS

Εξαργύρωση κωδικού σε HELLENIC SEAWAYS είναι 50€

IKEA

Εξαργύρωση κωδικού σε IKEA είναι 10€

INTERSPORT

Εξαργύρωση κωδικού σε INTERSPORT είναι 10€

PIZZA FAN

Εξαργύρωση κωδικού σε PIZZA FAN είναι 5€

KOOLFLY

Εξαργύρωση κωδικού σε KOOLFLY είναι 10€

Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen

Εξαργύρωση κωδικού σε Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen είναι 5€

MYSHOE

Εξαργύρωση κωδικού σε MYSHOE είναι 10€

ΝΟΗΣΙΣ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΝΟΗΣΙΣ είναι 12€

Optical Papadiamantopoulos

Εξαργύρωση κωδικού σε Optical Papadiamantopoulos είναι 10€

Κουπόνια P&G από το epithimies.gr

Εξαργύρωση κωδικού σε Κουπόνια P&G από το epithimies.gr είναι 25€

PLANET Fitness & More

Εξαργύρωση κωδικού σε PLANET Fitness & More είναι 120€

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ είναι 6€

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ είναι 4€

SPORTS - ΕΣΑΚΕ

Εξαργύρωση κωδικού σε SPORTS είναι 3€

SPORTS - ΠΑΕ ΠΑΟ, ΠΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ ΟΣΦΠ, ΚΑΕ ΑΕΚ

Εξαργύρωση κωδικού σε SPORTS είναι 15€

ΘΕΑΤΡΑ - ΌΛΑ

Εξαργύρωση κωδικού σε ΘΕΑΤΡΑ είναι 6€

VILLAGE CINEMAS

Εξαργύρωση κωδικού σε VILLAGE CINEMAS είναι 3,75€

Εξαργύρωση κωδικού σε AEGEAN είναι 30€

Περισσότερα