Υγιές & Ασφαλές Εργασιακό Περιβάλλον

Content:1486049667226

H υγεία, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου. Θεωρούμε ότι τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας και πως έχουν άμεση επίδραση σε θέματα όπως η ικανοποίηση των εργαζομένων, η ευημερία, η ποιότητα της εργασίας και η εταιρική κουλτούρα. 
  
Στον Όμιλο ΟΤΕ, διοίκηση και εργαζόμενοι δουλεύουμε συστηματικά για να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Δρούμε προληπτικά προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, τα αντίστοιχα πρότυπα και τις διεθνείς καλές πρακτικές. Σε όλους τους εργαζόμενους παρέχεται ενημέρωση προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των προδιαγραφών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. 

Επιπλέον, οι εταιρείες του Ομίλου σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για την πρόληψη, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Οι δράσεις της μονάδας Health & Safety του Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ έχουν σε 2 βασικούς άξονες: αφενός την υγεία και την ευεξία και αφετέρου την ασφάλεια των εργαζομένων. 
 

facebook
instagram
youtube
twitter