Διοικητικό Συμβούλιο ΟΤΕ Α.Ε

Content:1486062775718

Βασιλική Κουφορίζου

Μη εκτελεστικό μέλος

Η Βασιλική Κουφορίζου είναι πτυχιούχος της σχολής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) με αντικείμενο σπουδών την Οικονομική των Επιχειρήσεων και ειδίκευση τη Χρηματοοικονομική.
Έχει εργασιακή εμπειρία ως financial analyst σε πολυεθνική εταιρεία. Από το 2013 είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών όπου και άσκησε καθήκοντα Ελεγκτή Βεβαίωσης Δημοσίων Εσόδων και ασχολείται με την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα αυτό.

facebook
instagram
youtube
twitter