Υπηρεσία Προσφέρω- Τηλεψηφοφορία

Content:1486048428843

Στην COSMOTE συνεργαζόμαστε με τις άλλες δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE και WIND HELLAS) για την παροχή της Υπηρεσίας «Προσφέρω», με στόχο την ουσιαστική συνδρομή στο έργο κοινωφελών ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι φορείς κάνουν χρήση των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) για τη διενέργεια ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Μαραθωνίων. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία υποστηρίζεται από 3 πενταψήφιους αριθμούς και ενεργοποιείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκλειστικά και μόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας προϋποθέτει την έγκαιρη κατάθεση αίτησης, καθώς και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ΜΚΟ που αιτείται ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Το κάθε γραπτό μήνυμα (SMS) κοστίζει 1,23 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και το σύνολο των καθαρά εισπραχθέντων εσόδων (εκτός Φ.Π.Α.), που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας, αποδίδεται στον εκάστοτε φιλανθρωπικό φορέα/οργανισμό που χρησιμοποίησε την υπηρεσία. 

Υπηρεσία Τηλεψηφοφορία 

Στην COSMOTE προσφέρουμε την υπηρεσία «Τηλεψηφοφορία», σε συνεργασία μεταξύ άλλων με φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ενεργά και ουσιαστικά το έργο των εν λόγω φορέων. Οι αριθμοσειρές αυξημένης χρέωσης της υπηρεσίας «Τηλεψηφοφορία» χρησιμοποιούνται και κατά τη διενέργεια ραδιοτηλεοπτικών Μαραθωνίων. Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας COSMOTE, καλώντας την υπηρεσία «Τηλεψηφοφορία» και ακούγοντας ένα ηχογραφημένο μήνυμα, χρεώνονται αυτόματα, σύμφωνα με τα επίσημα τιμολόγια της εταιρείας. Με την υπηρεσία «Τηλεψηφοφορία», υποστηρίζεται το φιλανθρωπικό έργο των ΜΚΟ μέσω της οικονομικής ενίσχυσής τους από έσοδα που συγκεντρώνονται από τη χρήση της υπηρεσίας.  
 

facebook
instagram
youtube
twitter