Δείκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων (SRI)

Content:1486064022683

Ο Όμιλος ΟΤΕ ανταποκρίνεται σε ερωτήματα και αξιολογήσεις αναλυτών επίδοσης Βιώσιμης Ανάπτυξης / κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. Συγκεκριμένα:

Ο ΟΤΕ, από το 2008, πληροί όλες τις προϋποθέσεις και είναι μέλος του FTSE4Good Index Series. O ΟΤΕ αποτελεί μια από τις συνολικά εννέα εταιρείες που περιλαμβάνονται στον δείκτη FTSE4Good Emerging Index.


Ο ΟΤΕ, από τον Δεκέμβριο του 2018, αποτελεί την εταιρεία με την υψηλότερη θέση στον δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Vigeo Eiris Best Emerging Markets performers ranking (οι 100 πιο προηγμένες εταιρείες από τις Αναπτυσσόμενες Αγορές, όπως ορίζονται από τον Vigeo Eiris). Ο ΟΤΕ αποτελεί την μοναδική ελληνική εταιρεία που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δείκτη.

Το 2018, ο ΟΤΕ διατήρησε την βαθμολογία του στο Β-, παραμένοντας  στο status του ως εταιρεία «Prime», χαρακτηρισμός που αποδίδεται από την οekom research στις εταιρείες ηγέτες κάθε κλάδου, αναγνωρίζοντας ότι τα διαπραγματεύσιμα ομόλογα και οι μετοχές του ΟΤΕ πληρούν τις προϋποθέσεις για υπεύθυνες επενδύσεις.

Το 2019, κατόπιν αξιολόγησής του από το MSCI ESG Research, η βαθμολογία του ΟΤΕ για θέματα διακυβέρνησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος είναι “BBB”.

Ο OTE περιλαμβάνεται στο Ethibel EXCELLENCE Investment Register και από τον Φεβρουάριο του 2018, επιλέχθηκε για ένταξη και στο Ethibel PIONEER register. Η επιλογή αυτή του ETHIBEL δείχνει ότι η εταιρεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ηγέτης στον τομέα της, σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.


Από το 2010, ο ΟΤΕ συμμετέχει στο CDP για την κλιματική αλλαγή, κοινοποιώντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στην πλατφόρμα του. Στην αξιολόγηση του 2018, ο ΟΤΕ έλαβε τη βαθμολογία Β (Management) κατατάσσοντάς τον πάνω από το μέσο όρο των εταιρειών του κλάδου του.

facebook
instagram
youtube
twitter