Συνοπτικά Στοιχεία

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επωνυμία: OTE (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος)

Έτος ίδρυσης: 1949

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Μιχάλης Τσαμάζ

Μετοχές ΟΤΕ: 479.939.319 (αριθμός εκδοθεισών μετοχών)

Ονομαστική αξία / μετοχή: 2,83€

Μετοχικό Κεφάλαιο: 1.358.228.272,77€

Εισαγωγή σε χρηματιστήρια: ΧΑ, Λονδίνου. Σε συνέχεια της εξόδου του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADSs) θα διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά OTC (Over the Counter) με το πρόγραμμα Level I ADSs, με ticker HLTOY.

Πλέον πρόσφατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: 12 Ιουνίου 2019

Διοικητικό Συμβούλιο: Πάτησε εδώ για να δεις τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατανομή Εσόδων (Τελευταίων 12 μηνών - Δεκέμβριος 2018)Εξέλιξη Αριθμού Προσωπικού ΟΤΕ

Το 2015 μεταφέρθηκαν 2.010 υπάλληλοι στον ΟΤΕ λόγω της ενσωμάτωσης των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet.

facebook
instagram
youtube
twitter