Συνοπτικά Στοιχεία

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επωνυμία: OTE (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος)

Έτος ίδρυσης: 1949

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Μιχάλης Τσαμάζ

Μετοχές ΟΤΕ: 490.150.389 (αριθμός εκδοθεισών μετοχών)

Μετοχικό Κεφάλαιο: 1.320.100.000€

Εισαγωγή σε χρηματιστήρια: ΧΑ, Λονδίνου. Σε συνέχεια της εξόδου του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADSs) θα διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά OTC (Over the Counter) με το πρόγραμμα Level I ADSs, με ticker HLTOY.

Πλέον πρόσφατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: 12 Ιουνίου 2018

Διοικητικό Συμβούλιο: Πάτησε εδώ για να δεις τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατανομή Εσόδων (Τελευταίων 12 μηνών - Δεκέμβριος 2017)Εξέλιξη Αριθμού Προσωπικού ΟΤΕ

Το 2015 μεταφέρθηκαν 2.010 υπάλληλοι στον ΟΤΕ λόγω της ενσωμάτωσης των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet.