Ψηφιακή Κοινωνία

Στον Όμιλο ΟΤΕ συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, μέσω του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, επενδύουμε στην βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας για τους πελάτες , τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες-προμηθευτές.

Ο Όμιλος ΟΤΕ συνδέει τους ανθρώπους με έναν κόσμο απεριόριστων ψηφιακών δυνατοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της ζωής τους, με σεβασμό στον καταναλωτή και τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού. Επενδύουμε στην έρευνα νέων λύσεων τεχνολογίας, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, προχωράμε στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν στους πελάτες όχι μόνο να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, αλλά και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Απώτερος στόχος και δέσμευση παραμένει η εξαιρετική εξυπηρέτηση και εμπειρία των πελατών.


Περισσότερες πληροφορίες για την Ψηφιακή Κοινωνία στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017

facebook
instagram
youtube
twitter