Προϊόντα & Υπηρεσίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος OTE προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη τους.

Μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες, οι  πελάτες αξιοποιούν τα οφέλη από την χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών για να βελτιώσουν τη λειτουργία, την περιβαλλοντική επίδοση και την  ευρωστεία τους.
 
Ειδικότερα το 2017, εμπλουτίστηκαν οι τεχνολογικά αναπτυγμένες λύσεις COSMOTE Business IT Solutions, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πληροφορικής των επιχειρήσεων και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητάς τους με βιώσιμο τρόπο.


Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017

 

facebook
instagram
youtube
twitter