Προϊόντα & Υπηρεσίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Content:1486048831945

Ο Όμιλος OTE προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη τους.

Μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες, οι  πελάτες αξιοποιούν τα οφέλη από την χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών για να βελτιώσουν τη λειτουργία, την περιβαλλοντική επίδοση και την ευρωστεία τους.
 
Ειδικότερα το 2018, εμπλουτίστηκαν οι τεχνολογικά αναπτυγμένες λύσεις COSMOTE Business IT Solutions, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πληροφορικής των επιχειρήσεων και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητάς τους με βιώσιμο τρόπο.
 
 

facebook
instagram
youtube
twitter