Προϊόντα και Yπηρεσίες που Συμβάλλουν στην Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Ο Όμιλος OTE αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με την περαιτέρω ανάπτυξή τους, με αποτέλεσμα να αναπτύσσει τεχνολογίες Cloud και Internet of Things (ΙοΤ), σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες. Επιπρόσθετα, στοχεύουμε στην αξιοποίηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών που επιτρέπουν τον περιορισμό των μετακινήσεων, την υποκατάσταση προϊόντων, την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 


Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ εδώ. 

facebook
instagram
youtube
twitter