Πρόγραμμα Επαναδιάθεσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Content:1486048484131

Στην COSMOTE εδώ και 12 χρόνια συνεισφέρουμε στον τεχνολογικό εξοπλισμό σχολείων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών μέσω του «Προγράμματος Επαναδιάθεσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Μόνο το 2017, διαθέσαμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 132 σχολεία και φορείς.

Η συγκεκριμένη δράση, πέρα από την κοινωνική προσφορά της, συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι υπολογιστές που διατίθενται επαναχρησιμοποιούνται από τους φορείς που τους λαμβάνουν, με αποτέλεσμα να μειώνεται η χρήση των πρώτων υλών και η δημιουργία ηλεκτρονικών αποβλήτων.

facebook
instagram
youtube
twitter