Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στο Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Η κινητοποίηση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία των φυσικών πόρων αποτελεί σημαντικό στόχο της περιβαλλοντικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από το 2013, προωθούμε την ανακύκλωση στο δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όπου οι καταναλωτές μπορούν να φέρουν για ανακύκλωση τηλεφωνικές συσκευές με τα αξεσουάρ τους, tablets, οικιακές μπαταρίες και μελανοδοχεία. 

Τα δίκτυα καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

facebook
instagram
youtube
twitter