Πρόγραμμα Ανακύκλωσης σε Κτίρια του Ομίλου

 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2013 και βασίζεται στην αρχή «Διαλογή στην πηγή». 

Μέχρι τώρα έχουν εγκατασταθεί 180 σταθμοί ανακύκλωσης και περισσότεροι από 2.800 κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού, σε 22 από τα κτίρια μας πανελλαδικά, καλύπτοντας περίπου 8.500 εργαζόμενους.

Το 2018 ανακυκλώσαμε 94,5 t υλικών, εκ των οποίων 81,3 t χαρτί, 7,7 t υλικά συσκευασίας και 1,8 t μελανοδοχεία, καθώς και 3,7 t οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.

Με την υιοθέτηση του προγράμματος ανακύκλωσης, συνεισφέρουμε στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, με τρόπο μετρήσιμο και τεκμηριωμένο και ενισχύουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων.
 


 

facebook
instagram
youtube
twitter