Διοικητικό Συμβούλιο COSMOTE Α.Ε

Παναγιώτης Ταμπούρλος

Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Mέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Master of Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Έχει εργαστεί από το 1980 σε διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως Milchem International, Hilti S.A. American Express, I.C.I. στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Από το 1990 έως το 2003 εργάστηκε στην εταιρεία Pfizer/Warner Lambert, απ' όπου αποχώρησε κατέχοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Από τον Ιούνιο του 2003 έως και τον Απρίλιο του 2004 κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων ΟΤΕ. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στον Όμιλο Frigoglass ως Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου, θέση την οποία κατείχε ως και τον Οκτώβριο 2013. Για το διάστημα Νοέμβριος 2013-Μάιος 2014, οπότε και αποχώρησε, ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης.
Ο κ. Ταμπούρλος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΤΕ, καθώς επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και της «COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».
 

facebook
instagram
youtube
twitter