ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ BOTTOM -UP ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Content:1486062359833

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ VAPYΣ KV BRAS
 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ VAPYΣ ΚV Γ
 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΣ
 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΣ
 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥ.ΜΕ.ΦΣ.DSLAM.ΤΟΠ
 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΗΖ
 7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ
 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΚ ΟΤΕ
 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KV
 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΤοΒ
 11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ
 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Τ.Β.
 13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ
 14. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΣΚΤ_ΤοΥΒ
 15. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΤΠ1 ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΤΠ2
 16. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ NG ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΠ1 ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΤοΒ ΤΠ2
 17. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ
 18. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ (ΣΚΤ) ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ
 19. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ_ΕΣΚ & ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑΣ_100_ΖΕΥΓΩΝ ΦΣ
 20. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ_ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΥΣ Γ_VAΡΥΣ G (KV)

facebook
instagram
youtube
twitter