Διοικητική Ομάδα

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ

Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ τον Ιούνιο του 2016. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου ΟΤΕ από το 2004, ενώ από το 2007 έως το 2016 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών. Πριν από την ένταξή του στον Όμιλο ΟΤΕ είχε εργαστεί ως εξωτερικός ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen (1997-2002) και ως Διευθυντής Οικονομικών στην εταιρεία ΕΛΥΖΕ Α.Ε. του Ομίλου Συγγελίδη (2002-2004). Ο κ. Βασιλόπουλος κατέχει πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

facebook
instagram
youtube
twitter