Διοικητικό Συμβούλιο COSMOTE Α.Ε

Content:1486049621269

Κωνσταντίνος Αποστολίδης

Aντιπρόεδρος ΔΣ COSMOTE

Ο κ. Αποστολίδης είναι Μέλος του Δ.Σ. της COSMOTE από το 2002 και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. από το 2006 και διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από το 2004 έως το 2015. Είναι επίσης Μέλος του Δ.Σ. τηςΓερμανός ΑΒΕΕ από το 2007 και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. από το 2010. Το 1969 απεφοίτησε από το University of Surrey στην Αγγλία με πτυχίο χημικού και εργάστηκε ως χημικός στην εταιρεία Shell στην Ελλάδα έως το 1973. Το φθινόπωρο του 1973 ενεγράφη στο πρόγραμμα Master in Business Administration του London Business School από όπου απεφοίτησε το 1975.Την ίδια χρονιά προσελήφθη από την Επενδυτική Τράπεζα Credit Suisse First Boston και από το 1978 έως το 1990 εργάστηκε στο Διεθνή Επενδυτικό και Βιομηχανικό Όμιλο Olayan. Το 1990 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία επενδύσεων Eurohellenic Investment Company στην Αθήνα και από το 1993 έως το 2007 ήταν Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Chipita International S.A.

Επίσης από το 2005 έως τον Ιούνιο του 2017 ήταν μέλος του Δ.Σ. των επιχειρήσεων Σαρακάκη.

facebook
instagram
youtube
twitter