Κοινωνία & Περιβάλλον

Συνεισφέρουμε στην κοινωνία και στην προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ. Υλοποιούμε και υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων όλων των ηλικιών, τη στήριξη της εκπαίδευσης, των παιδιών και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, συμβάλλοντας σε έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

Ενδεικτικά, πραγματοποιούμε/ στηρίζουμε:

- Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE
- Εκπαιδευτική Ρομποτική- STEM
- Πρόγραμμα Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο
- Πρόγραμμα στήριξης ΜΚΟ για παιδιά
- Εξοπλισμός ΤΕΠ & Παιδιατρικών Νοσοκομείων
- Το Χαμόγελο του Παιδιού
- Πρόγραμμα Επαναδιάθεσης Η/Υ
- Λιμενικό Σώμα
- Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ»
- Πρόγραμμα για την προστασία της άγριας πανίδας
- Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
- Εθελοντική Εκστρατεία Let's do it Greece
 

facebook
instagram
youtube
twitter