Καλύτερος Κόσμος

Ο Όμιλος ΟΤΕ συνεισφέρει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία. Ο Όμιλος στοχεύει στο να κάνει την τεχνολογία διαθέσιμη για όλους, για την μείωση του ψηφιακού χάσματος και την απόκτηση ισότιμης πρόσβασης στην ψηφιακή εποχή. Το όραμά του είναι να προσφέρει τεχνολογικές δυνατότητες σε όλους, ξεπερνώντας τις ανισότητες και τα εμπόδια, ώστε όλοι να επωφεληθούν από τις σημερινές ευκαιρίες και να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον.

  • Για την ψηφιακή ένταξη όλων των πολιτών ο Όμιλος: Επενδύοντας στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του και αυξάνοντας τις δυνατότητες συνδεσιμότητας των πολιτών
  • Προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε προσιτές τιμές
  • Δίνοντας πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες
Επιπλέον, ο Όμιλος συμβάλλει στην στήριξη της κοινωνίας μέσω προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Υποστηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παιδιά, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τις τοπικές κοινότητες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Τέλος, δίνει την δυνατότητα στους υπαλλήλους, να συνεισφέρουν σε κοινωνικές πρωτοβουλίες, μέσω προγραμμάτων εταιρικού εθελοντισμού.
Περισσότερες πληροφορίες για τον Καλύτερο Κόσμο για Όλους στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017

facebook
instagram
youtube
twitter