Διοικητική Ομάδα

Ειρήνη Νικολαΐδη

Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Η κ. Ειρήνη Νικολαΐδη είναι Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών &  Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου από το 1996 οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντα της Νομικής Συμβούλου της COSMOTE. H κα Νικολαΐδη είναι μέλος των Επιτροπών Διοίκησης του ΟΤΕ και της COSMOTE, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου στη Ρουμανία και στην Αλβανία καθώς επίσης και Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας της Deutsche Telekom AG στην Κροατία, Hrvatski Telekom d.d..
Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο από το University of London (UCL), όπου ειδικεύτηκε μεταξύ άλλων στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στη Διεθνή Χρηματοδότηση. Είναι ειδική σε θέματα τηλεπικοινωνιών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

facebook
instagram
youtube
twitter