Διοικητική Ομάδα

Γρηγόρης Χριστόπουλος

Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ

Ο κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και των Πωλήσεων. Εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου ΟΤΕ το 2000 ως Sales Network Deputy Director της COSMOTE Α.Ε. Από τότε, ανέλαβε διάφορες διοικητικές θέσεις στον τομέα των πωλήσεων, όπως Executive Sales Director της COSMOTE Α.Ε. και Executive Sales Director Σταθερής και Κινητής στον Όμιλο. Από τη θέση του ως Executive Director Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών Σταθερής και Κινητής ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής στην αγορά του B2B, ενώ έχει συμβάλλει σημαντικά στην ενοποίηση και το μετασχηματισμό της Σταθερής, της Κινητής και του ICT. 

Ο κ. Χριστόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο Πατρών.  
  

facebook
instagram
youtube
twitter