Διοικητικό Συμβούλιο COSMOTE Α.Ε

Content:1486050014937

Γιάννης Ευσταθόπουλος

Μέλος

Γεννήθηκε στην πόλη Γκρενόμπλ της Γαλλίας το 1975. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες με ειδίκευση στα θέματα οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής (Maîtrise en Sciences Economiques, Mention Analyse et Politique Economiques) στο Πανεπιστήμιο Pierre Mendès France (UPMF – Grenoble II) και Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά-Ισπανικά) στο Πανεπιστήμιο Stendhal (Grenoble III). Εργάζεται ως σύμβουλος / project manager σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής από το 2000 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει δουλέψει με σημαντικούς οργανισμούς και συμβουλευτικές επιχειρήσεις (Eurofound, ICT-ILO, ECORYS, GHK, κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, έχει ασχοληθεί με πέντε ομάδες θεμάτων: α) την προσαρμογή στο ανταγωνιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον της Ε.Ε. των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανίες δικτύου (network industries) όπως στην ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και την ύδρευση, β)τη διασύνδεση των πολιτικών καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, τις στρατηγικές για την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα, γ) την εκπόνηση κλαδικών μελετών σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας όπως των τραπεζών, του πετρελαίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, δ) τις πολιτικές πρόληψης και διαχείρισης της εταιρικής αναδιάρθρωσης και τις μετεγκαταστάσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ε) την αξιολόγηση κοινωνικού αντικτύπου ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων (θέματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης). Έχει δημοσιεύσει συνολικά περισσότερα από 50 εκθέσεις και μελέτες στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά για τα παραπάνω θέματα.

Μιλάει Γαλλικά (native speaker), Αγγλικά και Ισπανικά.

facebook
instagram
youtube
twitter