Εθελοντισμός Εργαζομένων

Content:1486048389329

Στον Όμιλο ΟΤΕ δίνουμε πρώτοι το παράδειγμα! Η εθελοντική εργασία και η συμμετοχή εργαζομένων σε δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν σημαντικό κομμάτι της συνολικής προσφοράς μας στην κοινωνία. Ενδεικτικά, κάποιες από τις σημαντικότερες δράσεις στα πλαίσια του εθελοντισμού είναι οι εξής:

  • Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας: To Πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει από το 1976! Είναι το πιο μακροχρόνιο εθελοντικό πρόγραμμα του Ομίλου, μέσω του οποίου συγκεντρώνονται πάνω από 2.000 φιάλες αίματος κάθε χρόνο, για την κάλυψη αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς και αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, το 2017 συγκεντρώθηκαν 2.629 φιάλες αίματος. 
  • «Τρέχουμε για καλό σκοπό»: Έντεκα χρόνια τώρα, οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ τρέχουν στον Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών, ενισχύοντας με τη συμμετοχή τους το έργο κοινωφελών οργανισμών. Το 2017, υπήρξαν περισσότερες από 6.300 εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετείχαν, υποστηρίζοντας με 17.000€  δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
  • Φιλανθρωπικά Bazaars: Το 2017, ο Όμιλος ΟΤΕ οργάνωσε χριστουγεννιάτικα φιλανθρωπικά Bazaar στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 13 ΜΚΟ που φροντίζουν παιδιά και στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη του έργου τους. Περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν και συγκεντρώθηκαν πάνω από 25.000 €. Επιπλέον, για ακόμα μια χρονιά, οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στο μήνυμα «Γίνε και εσύ εθελοντής» και συμμετείχαν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και bazaar που διοργάνωσαν ΜΚΟ. Ο στόχος των εκδηλώσεων και των bazaar ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη παιδιών σε ανάγκη. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι βοήθησαν στην οργάνωση των φιλανθρωπικών Bazaar των Σωματείων «MDA Hellas» και «Οι Φίλοι του Παιδιού».

facebook
instagram
youtube
twitter