Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Στον Όμιλο ΟΤΕ καταγράφουμε, αξιολογούμε και βελτιστοποιούμε συνεχώς τις διαδικασίες του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System), το οποίο βασίζεται στο μοντέλο Εnhanced Telecom Operations Map (e-TOM).

Το Μοντέλο Εταιρικών Διαδικασιών και η συστηματική αξιολόγηση και βελτιστοποίησή του αποτελούν τη βάση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζεται στον Όμιλο ΟΤΕ.

 
 


Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017
 

facebook
instagram
youtube
twitter