Εξοπλισμός Παιδιατρικών Νοσοκομείων


Την τελευταία εξαετία, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διαθέσει πάνω από 500 χιλιάδες ευρώ για τον εξοπλισμό 11 μονάδων για παιδιά σε νοσοκομεία όλης της χώρας, φροντίζοντας περισσότερα από 85.000 παιδιά.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συμβάλλει στη δημιουργία 3 ΤΕΠ (σε συνεργασία με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»): στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα και στο «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, σε συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς για παιδιά, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συμβάλει στον εξοπλισμό με ειδικά μηχανήματα οκτώ νοσοκομείων σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.
 

facebook
instagram
youtube
twitter