Εξυπηρέτηση & Ικανοποίηση Πελατών

Content:1486048782792

Στον Όμιλο ΟΤΕ πιστεύουμε ότι η άριστη εμπειρία πελάτη είναι σημαντική για την μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός οργανισμού. Στόχος είναι οι πελάτες να λαμβάνουν αξία όχι μόνο από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αλλά και από το συνολικό «ταξίδι» εμπειρίας τους με την εταιρεία. 

Το 2018, οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ εστίασαν τις προσπάθειές τους στην επέκταση των ψηφιακών τους λύσεων, την εφαρμογή απλούστερων και ταχύτερων διαδικασιών  ικανοποίησης των αιτημάτων πελατών, συλλέγοντας  και αξιοποιώντας στο σχεδιασμό των νέων υπηρεσιών τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών.

Ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχώς εργάζεται για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της προσπάθειας που καταβάλουν οι πελάτες σε κάθε σχετική επαφή. Η ικανοποίηση και η αφοσίωση των πελατών παρακολουθείται τακτικά μέσω εξερχόμενων κλήσεων ενώ παράλληλα αξιοποιούνται τα σχόλια των πελατών για τη βελτίωση των διαδικασιών και των υπηρεσιών του Ομίλου. Επιλεγμένα αποτελέσματα από τις έρευνες ικανοποίησης πελατών συσχετίζονται με την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων.

facebook
instagram
youtube
twitter