Εξυπηρέτηση & Ικανοποίηση Πελατών

Στον Όμιλο ΟΤΕ προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτηση των πελατών μας και να ανιχνεύουμε με ακρίβεια την αντίληψη τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Kύριος στόχος μας στον Όμιλο ΟΤΕ είναι να παρέχουμε απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και άριστη εξυπηρέτηση πελατών, δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας στα οποία συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα αιτήματα των πελατών γρήγορα και με ευκολία ανά πάσα στιγμή. Το κάθε αίτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί και να διαχειριστεί μέσω τηλεφώνου μέσω του website του Ομίλου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω πλατφορμών εφαρμογών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σεοποιοδήποτε κατάστημα του Ομίλου ΟΤΕ.

Το 2017, στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ εστιάσαμε στις προσπάθειές μας για παροχή ψηφιακών λύσεων και στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να διευκολύνουμε τις ανάγκες των πελατών να ζουν και να επικοινωνούν καλύτερα, τόσο στον πραγματικό, όσο και στον ψηφιακό κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017 

facebook
instagram
youtube
twitter