Εκπαίδευση και Ικανοποίηση Εργαζομένων

Content:1486049014459

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει να διακρίνεται ως ένα περιβάλλον εργασίας, όπου ο κάθε ένας έχει τη δυνατότητα να αποδώσει στο μέγιστο των ικανοτήτων του και να αναπτυχθεί επαγγελματικά. 
Σύμφωνα με τις ανάγκες του Ομίλου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνολογία, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε συστηματικά προγράμματα που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των ανθρώπων μας (Upskilling), καθώς και προγράμματα εκμάθησης νέων δεξιοτήτων (Reskilling). Επιπλέον, χρησιμοποιούνται εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας για τα στελέχη με διοικητικές ευθύνες.

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την υποστήριξη της μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος ΟΤΕ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα, επενδύει σε ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και πλατφόρμες που παρέχουν στους ανθρώπους του πρόσβαση σε πλούσιο και σύγχρονο  περιεχόμενο. Την ίδια στιγμή, τους προτρέπει και τους παρακινεί να καλλιεργήσουν και να υιοθετήσουν κουλτούρα ψηφιακής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Ενδεικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα  εργαζομένων για το 2018:

- ACT2 – Advanced Certification in Telecommunications Technologies
- BC2X – Branded Customer Experience Excellence Program
- Προγράμματα Ηγεσίας YouLead/Exelixis
- Digital Heroes
 
Στο πλαίσιο της δέσμευσης και της ικανοποίησης των εργαζομένων, στόχος των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ είναι να στελεχώνονται με αφοσιωμένους εργαζόμενους και να προσελκύουν τους καλύτερους υποψήφιους.
 
Για τον σκοπό αυτό:

  • Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται συστηματικά για στρατηγικά, τεχνολογικά, εμπορικά και άλλα επίκαιρα θέματα, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας και τις τακτικές συναντήσεις των μονάδων.
  • Σχεδιάζονται workshops και focus groups που υλοποιούνται με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο.
  • Πραγματοποιείται κάθε χρόνο συνάντηση όλης της διοικητικής ομάδας (Management Team Meeting) για τη διάχυση της εταιρικής στρατηγικής και των εταιρικών στόχων.
  • Υλοποιούνται δράσεις για την ενεργοποίηση και την υιοθέτηση των αρχών εταιρικής συμπεριφοράς και των αρχών ηγεσίας, στην καθημερινή λειτουργία των εταιρειών.
  • Διενεργούνται σε τακτική βάση έρευνες εργαζομένων, που αποτυπώνουν το βαθμό ικανοποίησης από την εργασία και αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία για διατήρηση των δυνατών περιοχών και βελτιωτικές ενέργειες.

facebook
instagram
youtube
twitter