Διοικητικό Συμβούλιο

image
Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ
Περισσότερα
image
Κωνσταντίνος Αποστολίδης
Aντιπρόεδρος ΔΣ COSMOTE
Περισσότερα
image
Αριστόδημος Δημητριάδης
Μέλος
Περισσότερα
image
Γιάννης Ευσταθόπουλος
Μέλος
Περισσότερα
image
Melanie Guese
Μέλος
Περισσότερα
image
Στέφανος Θεοχαρόπουλος
Μέλος
Περισσότερα
image
Χαράλαμπος Μαζαράκης
Μέλος
Περισσότερα
image
Λάμπρος Ράπτης
Μέλος
Περισσότερα
image
Παναγιώτης Ταμπούρλος
Μέλος
Περισσότερα
image
Γρηγόρης Χριστόπουλος
Μέλος
Περισσότερα
facebook
instagram
youtube
twitter