Διοικητικό Συμβούλιο ΟΤΕ Α.Ε

Content:1486065556265

Δημήτριος Γεωργούτσος 

Μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Δημήτρης Γεωργούτσος είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει στο Trinity College πανεπιστημίου του Cambridge και έχει εργαστεί ως οικονομολόγος στη Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει χρηματίσει σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης επενδύσεων σε επενδυτικές εταιρείες και μέλος επιτροπών του Δημοσίου σε θέματα φορολογίας κινητών αξιών και ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τη περίοδο 2013-2016. Ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς χρηματοδότησης, διαχείρισης επενδυτικών κινδύνων και επενδύσεων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συγγράψει 2 βιβλία σε θέματα φορολόγησης προσόδων από κινητές αξίες και τραπεζικής διοίκησης.
Ο κ. Γεωργούτσος είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc. στα Οικονομικά από το London School of Economics και διδακτορικού από το πανεπιστήμιο του Essex.

facebook
instagram
youtube
twitter