Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Content:1486048320734

«Ctrl Shift Save the Climate – Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών γίνονται σύμμαχοι μας στην προστασία του κλίματος»!
 
Στηρίζουμε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που ενημερώνει μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής, τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα παρουσιάζει πως οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τον περιορισμό της Κλιματικής Αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της.

 
Περισσότερες πληροφορίες:  http://medsos.gr/medsos/ 
                                               http://www.climateaction.gr 

facebook
instagram
youtube
twitter