Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

«Ctrl Shift Save the Climate – Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών γίνονται σύμμαχοι μας στην προστασία του κλίματος»!
 
Στηρίζουμε  για 3η συνεχόμενη χρονιά το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και  το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που ενημερώνει μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  για τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής, τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις , ενώ παράλληλα  παρουσιάζει πως οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τον  περιορισμό της Κλιματικής Αλλαγής και  την προσαρμογή στις επιπτώσεις της.
 
Περισσότερες πληροφορίες:  http://medsos.gr/medsos/ 
                                               http://www.climateaction.gr 

facebook
instagram
youtube
twitter