MENOY
Επιλογή γλώσσας:

Δικαίωμα Μειοψηφίας και Μέρισμα

Content:1486048279387

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας και ο τρόπος άσκησής τους καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.  

Οι μέτοχοι μειοψηφίας, εφόσον εκπροσωπούν το κατά περίπτωση ελάχιστο απαιτούμενο από το νόμο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση τήρησης των νόμιμων προθεσμιών, μπορούν να ασκούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα δικαιώματα (άρθρο 141 Ν.4548/2018):
  • Να υποβάλλουν αίτηση για τη σύγκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθορίζοντας ταυτόχρονα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  • Να ζητούν την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, υποβάλλοντας ταυτόχρονα αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση ( τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση).
  • Να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη (τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση).
  • Να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, μία μόνο φορά, καθώς και να καθορίζει νέα ημερομηνία για τη συνέχιση της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που αναβλήθηκε.
  • Να αιτούνται την ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική Γενική Συνέλευση των ποσών που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε μέλη του ΔΣ ή σε διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο.
  • Να ζητούν την παροχή στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών σχετικών με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληροφοριών που αφορούν την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας (τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο.
  • Να αιτηθούν τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με φανερή ψηφοφορία.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα.

Διάθεση Κερδών - Καταβολή Μερίσματος

H διάθεση κερδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει. 
Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και στο μέτρο που μπορούν αυτά να διατεθούν σύμφωνα με το Ν.4548/2018.  Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται μέσα σε 2 μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέρισμα κάνε κλικ εδώ.