Δίκαιη Εργασία

Content:1486048797062

Η προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας και η αρμονική σύνθεση διαφορετικών ικανοτήτων, ταλέντων και εμπειρίας εργαζομένων, αντρών και γυναικών, προσδίδει επιπλέον αξία στον ίδιο τον Όμιλο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αναπτυξιακή προοπτική μας, με σεβασμό στην κοινωνία όπου δραστηριοποιούμαστε.

Επιπλέον, προτεραιότητα στη διαμόρφωση όλων των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας αποτελούν η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η έλλειψη διακρίσεων που διέπουν όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειες που αφορούν σε θέματα όπως προσλήψεις, αμοιβές, ανάπτυξη και εξέλιξη εργαζομένων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι το πλαίσιο-οδηγός της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ. Συνδέει την πάγια δέσμευσή μας για σεβασμό των νόμων και των κανονισμών με τις ειδικές δεσμεύσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά, και μαζί με τις πέντε Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου.

Το βασικό πλαίσιο της Πολιτικής για τις Εργασιακές Σχέσεις Ομίλου ΟΤΕ στηρίζεται στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη δίκαιη εργασία, την έλλειψη διακρίσεων, την ίση μεταχείριση για άνδρες και γυναίκες και την καταπολέμηση της παιδικής ή αναγκαστικής εργασίας.

Η προσέγγιση του Ομίλου σε θέματα δίκαιης εργασίας βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με:

facebook
instagram
youtube
twitter