Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει να διακρίνεται ως ένα περιβάλλον εργασίας όπου ο καθένας έχει τη δυνατότητα να αποδώσει στο μέγιστο των ικανοτήτων του και να εξελιχθεί επαγγελματικά

Στον Όμιλο ΟΤΕ διαμορφώνουμε ένα ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος, ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική συνεργασία και τη συμμετοχή σε δύσκολα και προκλητικά έργα καθώς και τη διαφορετικότητα και τη δια-τμηματικότητα των ομάδων. Επιπλέον, ως μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom  προσφέρουμε την ευκαιρία και την εμπειρία απασχόλησης σε ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας, όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τη δική του διαδρομή αλλά και μια διεθνή καριέρα. 

Σύμφωνα με τις ανάγκες του Ομίλου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνολογία, σχεδιάζουμε και  υλοποιούμε προγράμματα που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των ανθρώπων μας (Upskilling), καθώς και προγράμματα εκμάθησης νέων δεξιοτήτων (Reskilling), ενώ χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας. 

Για να υποστηρίξουμε τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, αναπτύσσουμε ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των ίδιων των ανθρώπων μας και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων

Στον Όμιλο ΟΤΕ διατηρούμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τη δημιουργική σκέψη, την καινοτομία, την έννοια της συνεργασίας και της ομαδικότητας, πάντα με τρόπο βιωματικό, διαδραστικό και δομημένο. 
 

facebook
instagram
youtube
twitter