Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων κινητής

Μάθε για τις υπηρεσίες φωνής που προσφέρουν συνεργαζόμενες εταιρείες  μέσω του δικτύου μας.
Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να αφορούν σε κλήσεις σε  υπηρεσίες τηλεφωνικών καταλογών (πχ 118ΧΧ), κλήσεις σε ΥΠΠ με αυξημένη χρέωση (πχ 14ΧΧΧ), υπηρεσίες Audiotext (πχ 901,909) κλήση σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης (πχ 100, 166).
Οι υπηρεσίες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Υπηρεσίες φωνής τρίτων εταιριών
  • Υπηρεσίες φωνής σε διασύνδεση με άλλα δίκτυα

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες που παρέχουν τις υπηρεσίες είναι  αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο των υπηρεσιών.

Δες εδώ όλους τους διαθέσιμους προορισμούς/κωδικούς υπηρεσιών φωνής τρίτων εταιρειών με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
Δες εδώ όλους τους διαθέσιμους προορισμούς & σύντομους κωδικούς φωνής σε διασύνδεση με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
 
H χρέωση κλήσης προς τους παραπάνω προορισμούς και σύντομους κωδικούς είναι ανεξάρτητη από την κατανάλωση της δωρεάν ενσωματωμένης χρήσης των προγραμμάτων ή άλλων πρόσθετων πακέτων.
 
Σε περίπτωση που έχεις κάποιο παράπονο αναφορικά με τη παρεχόμενη υπηρεσία:
Άλλες επιλογές επικοινωνίας