Ανακοινώνεται ότι από 25/04/2017 για τους συνδρομητές συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου COSMOTE των παρακάτω προγραμμάτων θα ισχύουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Προγράμματα COSMOTE Mobile Internet για οικιακούς και εταιρικούς συνδρομητές συμβολαίου:

Σε όλα τα προαναφερθέντα προγράμματα COSMOTE Mobile Internet, αυξάνεται το ονομαστικό μηνιαίο πάγιο κατά 2€.

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το COSMOTE πρόγραμμα συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου, COSMOTE Mobile Internet που σας ενδιαφέρει, για να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές της ενσωματωμένης χρήσης και παγίου του.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 24/04 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 25/04 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 24/04 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟ 25/04

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των παραπάνω προγραμμάτων Συμβολαίου και Καρτοσυμβολαίου παραμένουν ως έχουν.

Προγράμματα συμβολαίου COSMOTE Business Mobile:

Για όλα τα παραπάνω Επαγγελματικά προγράμματα μειώνεται το μηνιαίο πάγιο των Πακέτων Διεθνών Κλήσεων "Mobile Πακέτο Διεθνή 150" από 9,98 σε  8,90 ευρώ και "Mobile Πακέτο Διεθνή 300" από 17,04 σε 15,90 ευρώ. Επίσης, αντικαθίσταται το πακέτο EXTRA 120ΛΕΠΤΑ από το EXTRA 150ΛΕΠΤΑ το οποίο, με την ίδια χρέωση  (5 ευρώ) προσφέρει 150 λεπτά ομιλίας αντί 120 εντός Ελλάδος προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας).

Προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control:

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το πρόγραμμα COSMOTE Business Mobile ή COSMOTE Business Mobile Cost Control που σας ενδιαφέρει, για να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές της ενσωματωμένης χρήσης και παγίου του.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 24/04 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 25/04 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 24/04 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟ 25/04

Για τα Προγράμματα Συμβολαίου COSMOTE Business Mobile:

Για τα Προγράμματα COSMOTE Business Mobile Cost Control:

 

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές παγίων των προγραμμάτων που αναφέρονται στη παρούσα ανακοίνωση θα εφαρμοστούν μετά την 25/04/2017, με έναρξη την πρώτη τιμολόγηση κάθε συνδρομητή μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

 

Οι συνδρομητές όλων των προγραμμάτων που αναφέρονται παραπάνω έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβασή τους αζημίως (εξαιρούνται τυχόν υπόλοιπα επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού), εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας. 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (13888 με χρέωση 0,19€/κλήση από κινητό COSMOTE) ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο 13818 (χωρίς χρέωση από εταιρικό κινητό COSMOTE).Η χρέωση για κλήσεις προς τον αριθμό 13888 από άλλα δίκτυα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του καλούντος. 
Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.