Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 

 

Ύψος μηνιαίου λογαριασμού Ποσοστό φόρου
Mέχρι και 50€ (χωρίς ΦΠΑ) 12%
Aπό 50,01€ μέχρι και 100€ (χωρίς ΦΠΑ) 15%
Από 100,01€ μέχρι και 150€ (χωρίς ΦΠΑ) 18%
Από 150,01€ και άνω (χωρίς ΦΠΑ) 20%

 

 • Οι χρεώσεις του τιμοκαταλόγου της COSMOTE επιβαρύνονται με το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν.2579/1998, με εξαίρεση τις συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνο χρήση δεδομένων (data). To Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης προ Φ.Π.Α. και σύμφωνα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού ακολουθώντας την παραπάνω κλίμακα.
 • Εάν στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σε αυτές εφαρμόζεται τέλος, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον ανωτέρω πίνακα ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού.
 • Εάν στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, οι τιμές ενδέχεται να επιβαρυνθούν με υψηλότερο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται υψηλότερο τέλος.
 • Ειδικότερα ισχύουν οι εξής περιπτώσεις:
 • Εάν η αναγραφόμενη τιμή περιλαμβάνει τέλος 12% τότε η τιμή αυξάνεται κατά 2,68% ή 5,36% ή 7,14% εάν το συνολικό ύψος του μηναίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ) ανέλθει στο διάστημα από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ ή στο διάστημα από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ ή στο διάστημα 150,01 ευρώ και άνω, αντίστοιχα.
 • Εάν η αναγραφόμενη τιμή περιλαμβάνει τέλος 15% τότε η τιμή αυξάνεται κατά 2,61% ή 4,35% εάν το συνολικό ύψος του μηναίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ) ανέλθει στο διάστημα από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ ή στο διάστημα από 150,01 ευρώ και άνω, αντίστοιχα.
 • Για τις συνδέσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας, και ανεξάρτητα από τον τρόπο ανανέωσης χρόνου, από το χρηματικό ποσό της ανανέωσης αφαιρείται τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας 12%. Στις συνδέσεις Internet On The Go με κάρτα δεν επιβάλλεται το ανωτέρω τέλος επί του ποσού ανανέωσης.
 • Εάν η αναγραφόμενη τιμή περιλαμβάνει τέλος 18% η τιμή αυξάνεται κατά 1,69% εάν το συνολικό ύψος του μηναίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ) ανέλθει στο διάστημα 150,01 ευρώ και άνω.
 • Για τις συνδέσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας, και ανεξάρτητα από τον τρόπο ανανέωσης χρόνου, από το χρηματικό ποσό της ανανέωσης αφαιρείται τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας 12%. Συγκεκριμένα για ανανεώσεις 5€, 10€, 15€, 20€ και 30€ η αξία χρόνου ανανέωσης μετά την αφαίρεση του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας είναι 4,464€, 8,928€, 13,392€, 17,857€ και 26,785€, αντίστοιχα.
 • Oι συνδέσεις Συμβολαίου Mobile Internet δεν επιβαρύνονται με Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας, με εξαίρεση τα μη εμπορικά διαθέσιμα Προγράμματα COSMOTE Mobile Internet Any Way 2GB ΠΑΛ και COSMOTE Mobile Internet Any Way 5GB ΠΑΛ. Επίσης στις συνδέσεις Mobile Internet με κάρτα δεν επιβάλλεται τέλος κινητής τηλεφωνίας επί του ποσού ανανέωσης.
 • Στις ανανέωσεις της υπηρεσίας επέκτασης λογαριασμού όπως και στις χρεώσεις στο λογαριασμό των πρόσθετων πακέτων φωνής/sms και data (GIGA NOW DAY/GIGA NOW WEEK/ GIGA NOW WEEKEND/Extra 200 MB+SMS/Extra 150 MB) των προγραμμάτων ΚαρτοΣυμβολαίου εφαρμόζεται τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας 12%.
 • Στις χρεώσεις στο λογαριασμό των πρόσθετων πακέτων GIGA NOW Month, EXTRA 2GB, CHAT, SOCIAL, PLAY, και UNLIMITED VIDEO και MUSIC STREAMING επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ) ανά σύνδεση κινητής.