Όροι

Ειδικοί όροι υπηρεσίας COSMOTE MultiSIM (ισχύει απο 09-06-2020)​
Όροι χρήσης Mobile Security
Γενικοί όροι Παροχής Υπηρεσιών Συμβολαίου (ισχύει από 13-12-2019)
Γενικοί όροι Παροχής Υπηρεσιών Καρτοκινητής (ισχύει από 13-12-2019) 
Όροι Ανοικτού Διαδικτύου (ισχύει από 13-12-2019)  
Ειδικοί όροι Παροχής Υπηρεσιών (ισχύει από 07-2020) 
Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης COSMOTE e-λογαριασμός (ισχύει από 02-2019) 
Όροι χρήσης COSMOTE Easy Transfer (ισχύει από 02-2019) 
Όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας Message+ (ισχύει από 02-2019) 
Όροι χρήσης COSMOTE My internet (ισχύει από 02-2019) 
Όροι χρήσης COSMOTE Mobile internet με κάρτα (ισχύει από 02-2019) 
Όροι χρήσης υπηρεσίας COSMOTE Family Safety (ισχύει από 02-2019) 
Όροι παροχής υπηρεσίας MDM (ισχύει από 02-2019) 
Ειδικοί όροι παροχής υπηρεσίας COSMOTE Mobile Back Up  (ισχύει από 02-2019) 
Ειδικοί όροι για περιεχόμενο τρίτων παρόχων (ισχύει από 02-2019)
Υπηρεσία What’s Up Student για Μαθητές (ισχύει από 02-2019)

Ιστορικότητα Όρων