Όροι

Ειδικοί όροι υπηρεσίας COSMOTE MultiSIM (ισχύει απο 09-06-2020)​
Όροι χρήσης Mobile Security
Γενικοί όροι Παροχής Υπηρεσιών Συμβολαίου (ισχύει από 21-09-2021)
Γενικοί όροι Παροχής Υπηρεσιών Καρτοκινητής (ισχύει από 21-09-2021) 
Όροι Ανοικτού Διαδικτύου (ισχύει από 13-12-2019)  
Ειδικοί όροι Παροχής Υπηρεσιών (ισχύει από 21-09-2021) 
Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης COSMOTE e-λογαριασμός (ισχύει από 02-2019) 
Όροι χρήσης COSMOTE Easy Transfer (ισχύει από 02-2019) 
Όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας Message+ (ισχύει από 02-2019) 
Όροι χρήσης COSMOTE My internet (ισχύει από 02-2019) 
Όροι χρήσης COSMOTE Mobile internet με κάρτα (ισχύει από 02-2019) 
Όροι χρήσης υπηρεσίας COSMOTE Family Safety (ισχύει από 02-2019) 
Όροι παροχής υπηρεσίας MDM (ισχύει από 02-2019) 
Ειδικοί όροι παροχής υπηρεσίας COSMOTE Mobile Back Up  (ισχύει από 02-2019) 
Ειδικοί όροι για περιεχόμενο τρίτων παρόχων (ισχύει από 02-2019)
Υπηρεσία What’s Up Student για Μαθητές (ισχύει από 02-2019)

Ιστορικότητα Όρων

06/2021 - 20/09/2021
01/03/2021 - 20/09/2021
12/2020 - 06/2021
13/12/2019 – 28/02/2021
07/2020 - 12/2020
11/2019 - 07/2020
05/06/2019 – 13/12/2019
09/2019 – 13/12/2019
09/2019 – 11/2019
10/06/2019 – 09/2019
05/06/2019 - 09/2019
18/02/2019 - 10/06/2019
18/03/2019 – 05/06/2019
01/02/2019 – 18/03/2019
01/02/2019 – 18/02/2019