Για τους Συνταξιούχους

COSMOTE Home Συνταξιούχοι


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω.

Περιέχει δωρεάν αστικές & υπεραστικές κλήσεις, αξίας 2,60€ & 1,30€ αντίστοιχα, ανά διμηνιαίο λογαριασμό.

Δεν έχει τέλος εγγραφής.

Το Εκπτωτικό Πρόγραμμα παρέχεται από τον ΟΤΕ Α.Ε.


Για την ένταξη στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα απαιτούνται:

  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Βεβαίωση από τον συνταξιοδοτικό φορέα ή το τελευταίο χαρτί συνταξιοδότησης
Η διάρκεια του προγράμματος είναι έξι (6) έτη. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος απαιτείται εκ νεόυ εγγραφή στο πρόγραμμα.

Για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής πατήστε εδώ.

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016.