Για τους Συνταξιούχους

COSMOTE Home Συνταξιούχοι


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω.

Περιέχει δωρεάν αστικές & υπεραστικές κλήσεις, αξίας 2,48€ & 1,24€ αντίστοιχα, ανά διμηνιαίο λογαριασμό.

Δεν έχει τέλος εγγραφής.


Το Εκπτωτικό Πρόγραμμα παρέχεται από τον ΟΤΕ Α.Ε.


Για την ένταξη στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα απαιτούνται:

  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Βεβαίωση από τον συνταξιοδοτικό φορέα ή το τελευταίο χαρτί συνταξιοδότησης
Η διάρκεια του προγράμματος είναι έξι (6) έτη. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος απαιτείται εκ νεόυ εγγραφή στο πρόγραμμα.

Για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής πατήστε εδώ.