Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να εξυπηρετήσουμε τη σύμβασή σας.
Για να υπογράψετε σύμβαση παροχής υπηρεσιών σταθερής ή κινητής με τον ΟΤΕ ή/και την COSMOTE ή για να υποβάλετε αίτηση με σκοπό τη σύναψή της, είναι απαραίτητο να μας γνωστοποιήσετε τα δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.), τα οποία θα επεξεργαστούμε.

Επιπλέον, αν γίνετε συνδρομητές μας, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα κίνησης και θέσης σας (π.χ. εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, δεδομένα τοποθεσίας κ.λπ.) με σκοπό τη διαβίβαση της επικοινωνίας σας στο δίκτυο μας, τη χρέωσή σας ανάλογα με τη χρήση της κάθε υπηρεσίας, καθώς και την επίλυση προβλημάτων και την εξυπηρέτησή σας. Στο πλαίσιο της διασύνδεσης του δικτύου μας με σκοπό τη μετάδοση της επικοινωνίας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα δίκτυα παρόχων που βρίσκονται εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω επεξεργασία, επομένως, πραγματοποιείται με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την παροχή σε εσάς των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μας ή ακόμα και κατόπιν αιτήματός σας πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της συμβατικής μας σχέσης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω email ή sms ή ακόμα και τηλεφωνικά με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων που αφορούν την εξυπηρέτηση της σύμβασής σας, όπως π.χ. για σας ενημερώσουμε σχετικά με την επικείμενη λήξη της σύμβασής σας, η οποία ενδεχομένως να επιφέρει αλλαγές στο τιμολόγιό σας. Τα μηνύματα αυτά δεν περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο αλλά αποστέλλονται με σκοπό την εξυπηρέτηση και βελτίωση της συμβατικής μας σχέσης. Φυσικά μπορείτε να προβάλλετε τις αντιρρήσεις σας στην αποστολή των εν λόγω ενημερώσεων με τους τρόπους που περιγράφονται εδώ. Στην περίπτωση αυτή, όμως, δεν θα λαμβάνετε τις σχετικές ενημερώσεις από εμάς.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συναίνεσή σας για να δημιουργήσουμε το δικό σας προφίλ.
Πέρα από την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά σας δεδομένα στηριζόμενοι σε άλλη νομιμοποιητική βάση, όπως η συγκατάθεσή σας.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες ενδέχεται, μετά από δική σας συναίνεση, να επεξεργαστούν συνδυαστικά τα προσωπικά σας δεδομένα, που θα αντλήσουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργήσουν το ατομικό σας προφίλ με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Η δημιουργία προφίλ είναι μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, μέσω της οποίας είναι πιθανό να αξιολογήσουμε ορισμένες προτιμήσεις σας, όπως να προβλέψουμε προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και να σας αποστείλουμε σχετικές ενημερώσεις/διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας.

Διαβάστε το κείμενο με το οποίο παρέχεται η σχετική συγκατάθεση εδώ.
Και τα αξιοποιούμε, ώστε να σας επικοινωνούμε προωθητικά μηνύματα που σας ενδιαφέρουν.
Επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας σας τα οποία μας χορηγείτε κατά την σύναψη της σύμβασής μας ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας καθώς και οι αριθμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που διατηρείτε στο δίκτυο ΟΤΕ και COSMOTE ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τον ΟΤΕ και την COSMOTE με σκοπό την επικοινωνία για την διαφήμιση/προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3471/2006). Έτσι, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, μπορούν να σας προωθούν διαφημιστικά μηνύματα (π.χ. μέσω SMS, emails, push notifications, κτλ.) στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει σε κάποια παλαιότερη συναλλαγή. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE σε κάθε περίπτωση θα σας δίνουν το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σας για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης των υπηρεσιών μας τόσο κατά τη συλλογή τους (π.χ. κατά τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης), όσο και με την αποστολή κάθε διαφημιστικού μηνύματος (email, sms κτλ). Ακόμα, πρέπει να γνωρίζετε πως ο ΟΤΕ και η COSMOTE είναι πιθανό να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές καμπάνιες για την απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Φυσικά, αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, αρκεί να εγγραφείτε στο Μητρώο του άρθρου 11 του Ν.3471/2006, το οποίο τηρείται τόσο από τον ΟΤΕ, όσο και από την COSMOTE .
Περισσότερες πληροφορίες για το Μητρώο, καθώς και τους τρόπους εγγραφής και διαγραφής από αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς, μπορείτε:
 • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών στο 13888 ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818
 • ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον του ΟΤΕ και της COSMOTE.
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στηριζόμενοι στα έννομα συμφέροντά μας λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας και τα δικά σας δικαιώματα και συμφέροντα ως καταναλωτή. Τα συγκεκριμένα είδη επεξεργασίας που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας, πραγματοποιούνται μετά από προσεκτική στάθμιση των εννόμων συμφερόντων μας σε σχέση με την ανάγκη προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και περιορίζονται στην απολύτως αναμενόμενη επεξεργασία, η οποία είναι συμβατή με τη συναλλακτική μας σχέση. Τα είδη αυτά επεξεργασίας είναι τα εξής:
 1. Για την άμεση εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας ο ΟΤΕ και η COSMOTE ενδέχεται να επεξεργαστούν περιορισμένο εύρος των προσωπικών σας δεδομένων και κυρίως όσα δεδομένα σας περιέχονται στη σύμβασή σας (ονοματεπώνυμο, αριθμός σύνδεσης, κτλ), τα είδη των υπηρεσιών ή/και των συσκευών που έχετε ενεργοποιήσει στον ΟΤΕ και την COSMOTE, συγκεντρωτικά στοιχεία χρήσης και χρέωσης της εκάστοτε υπηρεσίας η/και αιτήματα που μας έχετε υποβάλλει. Η εν λόγω επεξεργασία είναι περιορισμένη και αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην υποβολή προτάσεων και προσφορών που αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Η επεξεργασία αυτή δεν σχετίζεται με τη δημιουργία προφίλ, για την οποία ζητάμε τη συναίνεση σας και για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.
 2. Επιπλέον, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να διενεργηθεί τόσο από τον ΟΤΕ όσο και από την COSMOTE με σκοπό την αποστολή ερευνών αγοράς ή αξιολόγησης συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών μας. Οι έρευνες αυτές έχουν συνήθως τη μορφή ερωτηματολογίου και μπορεί να αποστέλλονται σε εσάς με email, sms ή μέσω συστήματος IVR ή να διεξαχθούν τηλεφωνικές κλήσεις. Επίσης, μπορεί να διεξαχθούν κατόπιν ανάθεσης σε συνεργαζόμενες εταιρείες ερευνών. Αν και η συμμετοχή σας σε αυτές τις έρευνες είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, δεδομένου ότι οι απαντήσεις σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εντούτοις έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επικοινωνία για τη διενέργεια ερευνών με τους τρόπους που αναφέρονται εδώ.
 3. Επιπλέον ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου μας και των πληροφοριακών μας συστημάτων ή και για την πρόληψη της τηλεπικοινωνιακής απάτης. Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να αποτρέψουμε ανεξουσιοδότητη πρόσβαση στο δίκτυό μας και να σταματήσουμε επιθέσεις «άρνησης υπηρεσίας» και ζημιών σε συστήματα πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ακόμα και για να προστατεύσουμε τους συνδρομητές μας και να αποτρέψουμε ή να εντοπίσουμε την τηλεπικοινωνιακή απάτη και να αποτρέψουμε υψηλή και ασυνήθιστη χρήση των υπηρεσιών.
 4. Στο πλαίσιο της σταδιακής λειτουργικής ενοποίησης των εταιρειών ΟΤΕ και COSMOTE, προχωρήσαμε σε αμοιβαία επεξεργασία των αρχείων προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών μας με σκοπό την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και την ενιαία εξυπηρέτησή σας. Αυτό σημαίνει πως οι δύο εταιρείες, μαζί ή ξεχωριστά, καθορίζουμε τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που εσείς μας εμπιστευτήκατε. Σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η ενιαία αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση του συνδρομητή σταθερής και κινητής τηλεφωνίας από την Εξυπηρέτηση Πελατών, καθώς και η πρόταση των καλύτερων τιμολογιακών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις τηλεπικοινωνιακές σας ανάγκες.
 5. Τόσο ο ΟΤΕ, όσο και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα διενέργειας προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου. Για τον έλεγχο αυτό επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες που ήδη έχουμε στα πληροφοριακά μας συστήματα σε περίπτωση που έχετε υπάρξει στο παρελθόν συνδρομητές ΟΤΕ ή COSMOTE ή πληροφορίες που παίρνουμε από το αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ (περισσότερα για την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ βλ. παρακάτω) σε περίπτωση που δεν έχετε υπάρξει ποτέ συνδρομητής μας. Στην πρώτη περίπτωση επεξεργαζόμαστε πληροφορίες όπως τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου συνδρομητή (όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ), καθώς και πληροφορίες αναφορικά με την προηγούμενη συμβατική μας σχέση υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διαγραφεί (όπως διάρκεια σύμβασης, ποσό επιδότησης, μέσος όρος λογαριασμών και ιστορικό εξόφλησής τους). Η εν λόγω αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά το προσυμβατικό στάδιο διενεργείται με σκοπό τη διαφύλαξη των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων μας, την πρόληψη της τηλεπικοινωνιακής απάτης και την διαφύλαξη των συμφερόντων των υποψήφιων πελατών μας. Ο υποψήφιος συνδρομητής μπορεί να δηλώσει στον υπάλληλο που τον εξυπηρετεί ότι δεν επιθυμεί την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστοληπτικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο με διαφορετική διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο πιστοληπτικός έλεγχος με βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα συστήματα των ΟΤΕ και COSMOTE (πχ επειδή ο συγκεκριμένος υποψήφιος συνδρομητής δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν συνδρομητής ΟΤΕ/COSMOTE), ο ΟΤΕ και η COSMOTE διενεργούν προσυμβατικό πιστοληπτικό έλεγχο μέσω του αρχείου οικονομικής συμπεριφοράς που έχει συσταθεί από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και αξιοποιείται από την εταιρεία ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ. Περισσότερες πληροφορίες για την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ και τον τρόπο λειτουργίας του αρχείου της και πρόσβασης σε αυτό ακολουθούν παρακάτω.

  Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής σας στον λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας σας, η COSMOTE AE διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ-ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (υπεύθυνος επεξεργασίας) και τον διακριτικό τίτλο ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ΙΚΕ.

  Η συγκεκριμένη εταιρεία συστάθηκε από όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διατηρεί αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) των συνδρομητών-πελατών, προκειμένου να διενεργήσει αποτελεσματικά πιστοληπτικό έλεγχο κατά το προσυμβατικό στάδιο και να εξυγιάνει τις συναλλαγές στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας.

  Σημειώνουμε ακόμα πως η σύσταση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ έχει εγκριθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) με την υπ’ αριθμ. 1/2015 θετική γνωμοδότηση της Αρχής, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ έχουν καταγραφεί στην υπ’ αριθμ. 28/2017 απόφαση της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
  Έτσι, η COSMOTE ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα συνδρομητή της στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ σε περίπτωση που:
  1. ο συνδρομητής παρουσιάζει ληξιπρόθεσμη οφειλή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών και για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 200€,
  2. η σύνδεση του συνδρομητή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο της «COSMOTE» ή έχει μεταφερθεί σε άλλο μέσω διαδικασίας φορητότητας αριθμού, χωρίς ο συνδρομητής να εξοφλήσει κανέναν λογαριασμό και αφού έχει αρνηθεί να προβεί σε διακανονισμό εξόφλησης της οφειλής του.
  Τα προσωπικά δεδομένα που η «COSMOTE» ενδέχεται να διαβιβάσει στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι το ΑΦΜ ή ΑΔΤ ή αρ. Διαβατηρίου, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του Συνδρομητή, καθώς και ένδειξη για το αν ο Συνδρομητής ανήκει στις κατηγορίες α ή β.
  Σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας των δεδομένων από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης με συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των παρόχων κινητής τηλεφωνίας.
  Οι πληροφορίες που αντλεί η «COSMOTE» από τη βάση δεδομένων της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για να αποκλειστεί ο καταναλωτής από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή από τη δυνατότητα φορητότητας.
  Αντίθετα, χρησιμοποιούνται ως ένα συμπληρωματικό συμβουλευτικό εργαλείο κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με υποψήφιους συνδρομητές, έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες και τις οικονομικές σας δυνατότητες.
  Φυσικά κάθε συνδρομητής διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης) σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ. Γι’ αυτό μπορεί να απευθύνεται το αίτημά σας στην Cosmote, με τους τρόπους που περιγράφονται εδώ ή στην εταιρεία ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (Λεωφ. Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι, 15125).
  Περισσότερες πληροφορίες για την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ και τη λειτουργία της μπορείτε να βρείτε στο http://www.telegnous.gr.
 6. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής, διατηρούμε το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών σύμφωνα με τους όρους του Ν. 3758/2009 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με σκοπό την ενημέρωσή σας για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής τους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας. Για τον σκοπό αυτόν συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες E-VALUE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, PALADINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, FIRST CALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, EOS MATRIX (ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ενώ διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την εν λόγω λίστα, με προηγούμενη ανάρτηση της ανανεωμένης λίστας στην παρούσα Πολιτική. Αν δεν επιθυμείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας, τότε μπορείτε να υποβάλλεται αίτημα αντίρρησης.
  Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε συνεργαζόμενα με εμάς δικηγορικά γραφεία με σκοπό τη δικαστική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τη δικαστική επίλυση των μεταξύ μας διαφορών. Οι συνεργαζόμενοι με εμάς δικηγόροι ή/και γραφεία ενδέχεται στο πλαίσιο της εντολής τους να επιδιώξουν τη φιλική επίλυση της μεταξύ μας διαφοράς πριν την ενδεχόμενη προσφυγή στα δικαστήρια καλώντας στα τηλέφωνα επικοινωνίας που τους διαβιβάζουμε.
 7. Μετά τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο και τη διευθέτηση των μεταξύ μας εκκρεμοτήτων (π.χ. ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί) και αφού παρέλθει ο χρόνος τήρησης των δεδομένων σας που προβλέπεται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν τον αριθμό της σύνδεσής σας (σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) χωρίς κανενός άλλου είδους πληροφορία για εσάς προκειμένου να σας αναγνωρίζουμε ως πρώην πελάτη μας σε περίπτωση επικοινωνίας μαζί σας με σκοπό την επιστροφή σας στο δίκτυό μας.
Τα συγκεκριμένα είδη επεξεργασίας που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εμάς και την ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών μας, αλλά και για την δική σας προστασία και το δικό σας συμφέρον ως καταναλωτή. Παρόλα αυτά μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δηλώσετε την αντίρρησή σας ως προς την συγκεκριμένη κατηγορία επεξεργασίας.
Για τους τρόπους άσκησης του δικαιώματος αντίρρησης παρακαλούμε δείτε εδώ.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους τήρησης των εννόμων υποχρεώσεών μας.
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE ενδέχεται να διαβιβάσουν τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να τα διαβιβάσουν στις αρμόδιες αστυνομικές ή εισαγγελικές ή εποπτικές αρχές, αφού πρώτα λάβουμε σχετικό νόμιμο αίτημα και με σκοπό την τήρηση εκ μέρους μας την ισχύουσας νομοθεσίας.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της διαφύλαξης των δικών σας συμφερόντων ή και άλλων φυσικών προσώπων
όταν παρέχουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πληροφορίες εντοπισμού του καλούντος κτλ.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά τις συναλλαγές σας στα καταστήματά μας.
Όταν επισκέπτεστε το δίκτυο καταστημάτων μας και πραγματοποιείτε αγορές επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών πληρωμής (απόδειξης ή τιμολογίου), όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ/αριθμό διαβατηρίου, κλπ.

Επιπλέον, ανάλογα με τις υπηρεσίες που αιτείστε κατά την επίσκεψή σας σε κατάστημα του δικτύου μας, όπως για παράδειγμα παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, παροχή υπηρεσίας εγγύησης συσκευής, διατηρούμε δεδομένα σας για να σας παρέχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε τα καταστήματά μας συλλέγουμε δεδομένα εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV) για λόγους ασφάλειας και πρόληψης παραβατικών ενεργειών.
Δείτε επίσης:
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Η εμπιστοσύνη σας ανοίγει νέους δρόμους στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;