3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
3.1 Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να εξυπηρετήσουμε τη σύμβασή σας ή για την λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο.
Για να εξυπηρετήσουμε τη συμβατική μας σχέση, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα «1. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;», με σκοπό:

 

 

 

 

 

3.2 Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας.
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στηριζόμενοι και σε άλλη βάση επεξεργασίας, όπως η συγκατάθεσή σας.

Οι δύο εταιρείες μετά από δική σας συγκατάθεση, θα επεξεργαστούν συνδυαστικά τα προσωπικά σας δεδομένα, που θα αντλήσουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργήσουν το ατομικό σας προφίλ συνδρομητή με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Η δημιουργία προφίλ είναι μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, μέσω της οποίας μπορούμε να αξιολογούμε ορισμένες προτιμήσεις σας, όπως να προβλέψουμε προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και να σας αποστείλουμε σχετικές ενημερώσεις/διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας.

Διαβάστε το κείμενο με το οποίο παρέχεται η σχετική συγκατάθεση εδώ.

Επίσης κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα (πχ για την παραγγελία προϊόντων, υπηρεσιών, καθώς και για αιτήματα συνδρομητών και θέματα λογαριασμών των συνδρομητών) κατόπιν σχετικής σας ενημέρωσης προβαίνουμε σε καταγραφή των τηλεφωνικών μας συνομιλιών.
3.3 Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον του ΟΤΕ και της COSMOTE ή των συνδρομητών μας
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στηριζόμενοι στα έννομα συμφέροντά μας λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας και τα δικά σας δικαιώματα και συμφέροντα ως καταναλωτή. Τα συγκεκριμένα είδη επεξεργασίας που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας, πραγματοποιούνται μετά από προσεκτική στάθμιση των εννόμων συμφερόντων μας σε σχέση με την ανάγκη προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και περιορίζονται στην απολύτως αναμενόμενη και αναγκαία επεξεργασία, η οποία είναι συμβατή με τη συναλλακτική μας σχέση. Τα είδη αυτά επεξεργασίας αναλύονται ακολούθως:
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους τήρησης των εννόμων υποχρεώσεών μας.

 

 

3.5 Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της διαφύλαξης των δικών σας συμφερόντων ή και άλλων φυσικών προσώπων.

 

3.6 Αξιοποιούμε περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

 

 

Δείτε επίσης:
1. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε; και
2. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
4. Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς;
8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;