Τί είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε είδους πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται στα προσωπικά σας δεδομένα ή σε ομάδες προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διαγραφή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Φυσικά όσα μας εμπιστευτείτε θα είναι ασφαλή, και αυτό, γιατί:
  • διατηρούμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας,
  • επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, αξιοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
Ακόμα, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως εμείς, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, δεν επεξεργαζόμαστε, ούτε αποθηκεύουμε το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας, που διενεργείται μέσω του δικτύου μας.

Σημειώνουμε ότι το παρόν αποτελεί το γενικότερο ενημερωτικό κείμενο των εταιρειών ΟΤΕ και COSMOTE αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΤΕ ή την COSMOTE πλην των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ ή/και κινητής τηλεφωνίας, παρακαλούμε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά υπηρεσία εδώ ή στο site της αντίστοιχης υπηρεσίας. Οι ειδικότεροι όροι που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την παροχή μιας υπηρεσίας ερμηνεύονται πάντα σε συνδυασμό με τους παρόντες όρους.
 
Δείτε επίσης:
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;