Ποιοί θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα;
Μαζί με εμάς, είναι πιθανό να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα και συνεργάτες μας ή τρίτες εταιρείες. Ωστόσο εμείς, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, παραμένουμε αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα:
  • οι συνεργάτες μας επιλέγονται πάντα με κριτήριο το υψηλό τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν.
  • πριν συνεργαστούμε με οποιαδήποτε εταιρεία, ειδικά αν η συνεργασία μας αυτή προϋποθέτει την ανάθεση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τη δεσμεύουμε συμβατικά, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Τα δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε κυρίως εντός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρείες εκτός Ε.Ε., αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εμείς, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, συνεργαζόμαστε κυρίως με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, της έρευνας αγοράς, του ΙΤ, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και call center, της εκτύπωσης λογαριασμών τελών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου προσωπικού (HR).

Άλλοι αποδέκτες των δεδομένων σας, με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής μας σχέσης, ενδέχεται να είναι οι εμπορικοί συνεργάτες του ΟΤΕ και της COSMOTE που μεσολαβούν για τη σύναψη της Σύμβασης, τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί του κάθε Συνδρομητή καθώς και άλλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στο πλαίσιο της διασύνδεσης του δικτύου του ΟΤΕ και της COSMOTE με αυτούς για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για λόγους τιμολόγησης ή άρσης βλαβών.
Δείτε επίσης:
Τί είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας;