Πρόσθετα Πακέτα

Ομιλία

Για επιπλέον λεπτά όποτε τα χρειάζεσαι.

Internet

Επιλογές για επιπλέον MB, τη στιγμή που τα χρειάζεσαι.

SMS

Δυνατότητα  να αποκτήσεις επιπλέον SMS,  τη στιγμή που τα χρειάζεσαι.