Πρόσθετα Πακέτα

Ομιλία

Για επιπλέον λεπτά όποτε τα χρειάζεσαι.

Internet

Επιλογές για επιπλέον MB, τη στιγμή που τα χρειάζεσαι.

SMS

Δυνατότητα  να αποκτήσεις επιπλέον SMS,  τη στιγμή που τα χρειάζεσαι.

facebook
instagram
youtube
twitter