ΙΤ Support Services

Coca-Cola HBC :

Επενδύσεις στην τεχνολογία με στρατηγικό συνεργάτη τον Όμιλο ΟΤΕ
 

 
Η ανάγκη


Την ανάγκη για τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της σε 19 χώρες, ικανοποίησε η Coca-Cola HBC μετά τη νέα της συνεργασία με τον Όμιλο ΟΤΕ. Πρόκειται για μια νέα επένδυση από την Coca-Cola HBC στην Ελλάδα, ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ, που διασφαλίζει την αδιάλειπτη επιχειρησιακή της λειτουργία και δημιουργεί πάνω από 80 νέες θέσεις εργασίας, στον τομέα της Πληροφορικής.

Οι λύσεις

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων Πληροφορικής θα παρέχονται από τον Όμιλο ΟΤΕ για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση θεμάτων σε όλα τα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα (Ordering, CRM, ERP, HR, κ.α.) της Coca-Cola HBC. 
 
Οι υπηρεσίες προσφέρονται:

  • σε 26.000 εργαζόμενους και συνεργάτες της Coca-Cola HBC,
  • σε 19 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία, Βοσνία, Κροατία, Νιγηρία, Σερβία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, FYROM), 
  • σε 14 γλώσσες,
  • 24 Χ 7 Χ 365.
Για τις ανάγκες του νέου έργου ο Όμιλος ΟΤΕ ανέπτυξε νέες συνδυαστικές, πολυγλωσσικές υπηρεσίες IT Service Desk, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της θυγατρικής του COSMOTE, e-value σε υπηρεσίες Contact Center.  Έτσι, δημιούργησε δυο κέντρα εξυπηρέτησης αποκλειστικά για τις ανάγκες της Coca-Cola HBC.
 
Ο σχεδιασμός του έργου επιτρέπει στο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αυτοματισμών, να διαχειριστεί και να συντονίσει εξ αποστάσεως την επίλυση θεμάτων στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα της Coca-Cola HBC σε κάθε μία από τις 19 χώρες.  
 
Η συνεργασία της Coca-Cola HBC με τον Όμιλο ΟΤΕ για την υλοποίηση μεγάλων έργων τεχνολογίας, ξεκίνησε με τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Data Center, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.  Στη συνέχεια ακολούθησε ο ανασχεδιασμός και η αναβάθμιση της ΙΤ υποδομής που υποστηρίζει την εφαρμογή SAP Business Warehouse, όπου υλοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις SAP HANA στην Ευρώπη.

Τα οφέλη