Το κείμενο συναίνεσης Προφίλ συνδρομητή για τις εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 18/10/2022 και μπορείτε να το βρείτε εδώ. Οι κυριότερες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση είναι οι ακόλουθες:
  • Αλλαγή στον τίτλο από «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» σε «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ»
  • Έχουμε προσθέσει παραδείγματα χρήσης των δεδομένων, για να σας είναι πιο κατανοητό τι κάνουμε με τα δεδομένα σας.
  • Έχουν αλλάξει οι κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγουμε, ή έχει γίνει τροποποίηση στα λεκτικά.
Τέλος, έχουν προστεθεί αναλυτικές πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με την προσθήκη σχετικού πίνακα»
Δείτε επίσης:
3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
1. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε; και
2. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
5. Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα;