Για πόσο διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την ταυτότητά σας, αυτά που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργοί συνδρομητές στο δίκτυο ΟΤΕ/ COSMOTE. Σε περίπτωση λύσης ή λήξης των συμβολαίων σας, τα δεδομένα σας διατηρούνται στα συστήματά μας για διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών, βάσει της ρυθμιστικής απαίτησης. 
Μετά τη διαγραφή των ως άνω δεδομένων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδέχεται να διατηρήσουμε τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του αρ. 11 του παρόχου σας ή δεν έχετε εκφράσει την αντίρρησή σας να λαμβάνετε κλήσεις από εμάς.

Τα δεδομένα κίνησης διατηρούνται για την τιμολόγηση και την εξυπηρέτηση της σύμβασης για ένα έτος. Επίσης, ενδέχεται να διατηρηθούν και για άλλους σκοπούς μετά τη λήξη του συμβολαίου σας, όπως π.χ. σε περίπτωση οφειλής σας ή εκκρεμότητας κάποιου παραπόνου σας σε σχέση με την παροχή ή τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, και για χρονικό διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δεδομένα θέσης διατηρούνται για τρεις μήνες με σκοπό την επίλυση προβλημάτων στο δίκτυό μας και τη βελτίωση της υπηρεσίας που σας προσφέρουμε.

Οι ηχογραφημένες κλήσεις προς το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών διατηρούνται για έναν χρόνο.

Τα δεδομένα εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV) από τα καταστήματα διατηρούνται για 15 ημέρες με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών.

Μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασής σας με τον ΟΤΕ ή/και την COSMOTE και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή παράπονα εκ μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν εάν αυτό επιβάλλεται από άλλη νομοθεσία (π.χ. φορολογική) ή εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας στη διατήρηση. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα σας θα διαγραφούν με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους ή θα ανωνυμοποιηθούν.

Η ανωνυμοποίηση είναι η εφαρμογή πρακτικών σε προσωπικά στοιχεία που τα καθιστούν ανώνυμα, έτσι ώστε να μην είναι πλέον εφικτό να αναγνωριστεί από τις πληροφορίες αυτές ποια είναι η ταυτότητά σας. Η χρήση ανώνυμων δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, γιατί μας βοηθάει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας και, παράλληλα, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών.
Δείτε επίσης:
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ποιοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα;