Όροι και Προϋποθέσεις

Ευρυζωνική Πρόσβαση

Όροι Σύμβασης (ισχύουν από 01/11/2017)

COSMΟΤΕ Double Play

Όροι & Προϋποθέσεις

COSMOTE Double Play 50

Όροι & Προϋποθέσεις

COSMOTE Double Play Fiberspeed 100

Όροι & Προϋποθέσεις

COSMOTE Double Play Fiberspeed 200

Όροι & Προϋποθέσεις

COSMΟΤΕ Double Play 50/100/200

Εξαιρέσεις προορισμών αυξημένης χρέωσης

COSMΟΤΕ Double Play 50/100/200

Εξαιρέσεις προορισμών αυξημένης χρέωσης εμπορικά μη διαθέσιμων προγραμμάτων - Πρόγραμμα 32 χώρες

COSMΟΤΕ Double Play 50/100/200

Εξαιρέσεις προορισμών αυξημένης χρέωσης εμπορικά μη διαθέσιμων προγραμμάτων - Πρόγραμμα Home Διεθνή 1600